2022-03-18 11:08:21 Số lượt xem 2919
Tài khoản định danh điện tử là tài khoản do Cục C06, Bộ Công an cấp cho mỗi công dân, xác thực qua hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Khi sử dụng tài khoản định danh điện tử, công dân sẽ tiết kiệm thời gian khai báo lại các thông tin cá nhân mỗi khi đi làm thủ tục hành chính; chia sẻ thông tin cá nhân cho bên thứ ba bằng cách quét mã QR Code; giảm thiểu tối đa các giấy tờ cá nhân mang theo.
Năm 2022, Công an tỉnh Bắc Ninh sẽ thực hiện dịch vụ công bằng phương thức điện tử và thay thế các giấy tờ cá nhân bằng thẻ Căn cước công dân (CCCD) gắn chíp. Từ ngày 25/2/2022, Công an tỉnh Bắc Ninh sẽ thu nhận hồ sơ cấp CCCD kèm định danh điện tử.
Để nâng cao hiệu quả việc cấp CCCD định danh điện tử trên địa bàn thành phố, ngày 10/3/2022, UBND thành phố Bắc Ninh đã ban hành văn bản số 492/UBND-VP, đề nghị các đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, trình tự, thủ tục về việc cấp CCCD định danh điện tử. Ban Biên tập website Thành uỷ đăng tải các nội dung về việc cấp CCCD định danh điện tử như sau:
------------------------------
Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTG, ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2020- 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Kế hoạch số 999/KH-BCA-C06 ngày 15/3/2021 về việc triển khai vận hành, quản trị, khai thác hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân hiệu quả, xứng tầm quốc tế.
Năm 2022, Công an tỉnh Bắc Ninh sẽ thực hiện các dịch vụ công bằng phương thức điện tử và thay thế các giấy tờ cá nhân bằng thẻ căn cước công dân gắn chíp. Từ ngày 25/2 /2022, Công an tỉnh Bắc Ninh sẽ tổ chức thu nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân kèm định danh điện tử cho công dân trên địa bàn toàn tỉnh thông qua công tác cấp, đổi, cấp lại căn cước công dân. Cục C06, Bộ công an sẽ cấp cho mỗi công dân một tài khoản định danh điện tử tử
Tài khoản định danh điện tử gồm tên đăng nhập (là mã số định danh cá nhân) và mật khẩu đã được Bộ công an cung cấp, xác thực qua hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tài khoản này được Bộ công an quản lý và xác thực.
Khi sử dụng tài khoản định danh điện tử, công dân sẽ tiết kiệm thời gian khai báo lại các thông tin cá nhân mỗi khi đi làm thủ tục hành chính; chia sẻ thông tin cá nhân cho bên thứ ba bằng cách quét mã QR Code; giảm thiểu tối đa các giấy tờ cá nhân cần mang theo; thực hiện các dịch vụ công không phải đến tận nơi. Khi sử dụng tài khoản định danh điện tử, công dân sẽ được bảo mật thông tin, tránh bị giả mạo, giúp cho các giao dịch được an toàn.
Công dân có nhu cầu cấp tài khoản định danh điện tử sẽ đăng ký cán bộ làm công tác tiếp nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân gắn chip điện tử.
Các bước đề nghị cấp CCCD định danh điện tử
Bước 1: Công dân thông báo với cán bộ tiếp nhận hồ sơ cấp CCCD về việc làm hồ sơ Căn cước công dân cấp tài khoản định danh điện tử. Thông tin đăng ký bao gồm:
Số điện thoại, địa chỉ hòm thư điện tử email. Công dân có thể cung cấp thêm thông tin về người phụ thuộc như: vợ, chồng, con, bố, mẹ… Khi công dân cùng cấp thông tin về người phụ thuộc phải kèm theo các giấy tờ để đối chiếu.
Trường hợp công dân có nhu cầu tích hợp các thông tin hiển thị trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia các giấy tờ như: giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế… thì khi đi làm thủ tục cấp, đổi cấp lại CCCD, công dân mang theo các loại giấy tờ gốc để đối chiếu (kèm bản photo để lưu trữ hồ sơ).
Bước 2:  Công dân thực hiện làm hồ sơ cấp, đổi, cấp lại căn cước công dân gắn chip điện tử bao gồm thông tin nhân thân/ thân nhân cùng thông tin sinh trắc.
Thời gian, địa điểm tổ chức thu nhận hồ sơ cấp CCCD định danh điện tử
Thời gian: từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết)
Địa điểm:
- Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Bắc Ninh. Địa chỉ: Đường Phan Huy Chú, khu Khả Lễ, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
 - Trụ sở Công an các huyện, thành phố.
 
 
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online42
Tất cả2741204