2022-01-28 15:03:19 Số lượt xem 856
Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, sáng 24/1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đoàn công tác của Trung ương về thăm, làm việc tại tỉnh Bắc Ninh.

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi làm việc.
Cùng dự có các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Lê Minh Hưng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Bùi Thị Minh Hoài, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; đồng chí Nguyễn Thanh Long, Ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế.
Tiếp và làm việc với Đoàn có các đồng chí: Đào Hồng Lan, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt của tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và lãnh đạo một số Sở, ngành.
Trong không khí phấn khởi, đầm ấm, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan báo cáo với Tổng Bí thư và Đoàn công tác những kết quả, thành tựu nổi bật tỉnh Bắc Ninh đạt được trong năm 2021 và sau 25 năm tái lập tỉnh, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 và những năm tiếp theo. Bí thư Tỉnh ủy cho biết, từ một tỉnh thuần nông, cơ sở hạ tầng khó khăn, song với sự ủng hộ, giúp đỡ của Trung ương, sự đoàn kết, sáng tạo không ngừng của Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, đến nay Bắc Ninh đã bứt khá vươn lên, cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, với nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đứng trong nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước.

Lãnh đạo tỉnh tặng trang phục Quan họ cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trong đó, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 1997 -2021 đạt 13,9%/năm; GRDP năm 2021 đạt 133,6 nghìn tỷ đồng, gấp 23,8 lần năm 1997, chiếm 2,71% GDP cả nước, tăng 6,9% so với năm 2020, đứng thứ 13 cả nước. GRDP bình quân đầu người đạt 155,6 triệu đồng, đứng thứ 4 cả nước. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa: Khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm 77,3%; dịch vụ 16,1%; nông, lâm nghiệp và thuỷ sản 2,7%. Thu ngân sách Nhà nước năm 2021 đạt 33.260 tỷ đồng, gấp 168 lần năm 1997, vượt 19,5% dự toán.
Các lĩnh vực văn hóa- xã hội, đảm bảo an ninh xã hội được quan tâm, đời sống của người dân không ngừng được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người năm 2021 đạt gần 5,9 triệu đồng/tháng, gấp 24,7 lần năm 1997; tỷ lệ hộ nghèo giảm giảm còn 1,15% (theo chuẩn mới). An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội được tăng cường, củng cố.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đặc biệt, Bắc Ninh  đã thực hiện quyết liệt, đồng bộ công tác phòng, chống dịch Covid-19, với nhiều giải pháp chưa có tiền lệ nhằm thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép”, đảm bảo an toàn sức khỏe cho nhân dân và duy trì, phục hồi phát triển kinh tế, không để đứt gãy chuỗi sản xuất trong các khu công nghiệp, góp phần đưa Bắc Ninh trở thành điểm sáng trong công tác phòng, chống dịch.​

Phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (trích video).

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh, chúc mừng và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu và những kết quả, thành tựu to lớn mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã đạt được trong 25 năm qua và đặc biệt là năm 2021 trong điều kiện gặp rất nhiều khó khăn nhưng tỉnh đã đạt được nhiều kết quả rất tốt đẹp, đáng tự hào.

Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan phát biểu tại buổi làm việc.

Tổng Bí thư lưu ý, năm 2022 và những năm tới, dự báo tình hình thế giới và khu vực còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, nhất là tình hình dịch Covid-19; đất nước bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, đặt ra nhiều vấn đề mới. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ và các chương trình, kế hoạch đã đề ra, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu tỉnh Bắc Ninh cần tiếp tục phát huy thật tốt truyền thống vẻ vang, anh hùng để xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, trở thành Đảng bộ tiêu biểu của cả nước.
Tiếp tục tập trung quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XX Đảng bộ tỉnh, làm cho tinh thần Nghị quyết thấm nhuần trong toàn Đảng, toàn dân, làm cho mọi người nhận thức đầy đủ, sâu sắc thời cơ, thuận lợi cần phải nắm bắt, phát huy; những khó khăn, thách thức cần phải nỗ lực vượt qua, tuyệt đối không chủ quan, thỏa mãn với những thành tựu đã đạt được. Khẩn trương rà soát những việc đã làm được, những việc chưa làm được, để từ đó, cụ thể hóa phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ thành các chương trình, kế hoạch, đề án với tinh thần quyết tâm cao hơn, hành động quyết liệt, mạnh mẽ hơn, phát huy các tiềm năng, lợi thế của tỉnh, đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Phát triển kinh tế phải đi đôi với coi trọng, phát triển hài hòa các lĩnh vực văn hóa - xã hội, đặc biệt chú trọng nhiệm vụ giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa Bắc Ninh nói riêng cũng như nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc nói chung, theo đúng tinh thần của Hội nghị Văn hóa toàn quốc mới đây, làm cho văn hóa thực sự là “nền tảng tinh thần”, “động lực phát triển”, “soi đường cho quốc dân đi”. Khơi dậy lòng tự hào về truyền thống yêu nước, cách mạng, truyền thống lịch sử, giá trị bản sắc văn hóa Kinh Bắc.
Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, các biện pháp giảm nghèo bền vững, bảo đảm công bằng xã hội; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đặc biệt là đối với những người có công với nước, những hộ nghèo, người lao động mất việc làm, không có thu nhập vì dịch bệnh; quan tâm phát triển toàn diện và nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ; làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe và khám, chữa bệnh cho nhân dân từ cơ sở, đặc biệt là trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Thường xuyên chăm lo, củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. “Trước mắt, các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể cần quan tâm, tạo mọi điều kiện để các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, công nhân, lao động và toàn dân vui Xuân đón Tết Nhâm Dần sắp tới thật vui tươi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn phát biểu tại buổi làm việc.

Với truyền thống lịch sử vẻ vang của một vùng đất văn hiến, giàu truyền thống cách mạng và anh hùng; với những thành tựu to lớn đã đạt được, cùng với ý chí vươn lên phát triển và quyết tâm mới, khí thế mới, Tổng Bí thư tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh sẽ đoàn kết, chung sức, đồng lòng, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra, xây dựng Bắc Ninh ngày càng phát triển bền vững, theo hướng văn minh, dân tộc, hiện đại.
Nhân dịp Tết Nhâm Dần năm 2022 sắp tới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bắc Ninh ngày càng tiến bộ và đạt được nhiều thành công mới, to lớn hơn nữa; quê hương Bắc Ninh ngày càng phát triển, giàu đẹp hơn nữa.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi của Trung ương Đảng, trong đó có cá nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với quê hương Bắc Ninh những năm qua. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh ghi nhớ sâu sắc ý kiến phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư để đưa vào kế hoạch, chương trình công tác, góp phần xây dựng quê hương Bắc Ninh - Kinh Bắc ngày càng phát triển toàn diện, vững chắc và trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trong những năm tới.
 
Nguồn: bacninh.gov.vn
 

 

 
Video
Thống kê truy cập
Đang online32
Tất cả2741181