2022-01-04 10:18:20 Số lượt xem 936
Năm 2021, là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh và thành phố, đặc biệt là năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Khó khăn lớn nhất là tình hình dịch bệnh Covid-19 có diễn biến hết sức phức tạp trên phạm vi cả nước và tại các địa phương, số ca nhiễm bệnh và tử vong tăng cao. Trong năm, tình hình kinh tế - xã hội của thành phố tiếp tục phát triển, quốc phòng, an ninh được giữ vững, đời sống nhân dân được đảm bảo, tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân ổn định. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã chủ động khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu và đạt được nhiều kết quả nổi bật.
Ban biên tập Trang thông tin điện tử (Website) Thành ủy lựa chọn 10 sự kiện nổi bật của thành phố Bắc Ninh trong năm 2021 như sau:
1. Quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
Để quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng Kế hoạch số 18-KH/TU ngày 24/3/2021; tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ở Đảng bộ thành phố. Ngày 27 và 28/3/2021, Ban Thường vụ Thành uỷ tổ chức Hội nghị cán bộ thành phố theo hình thức trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII, kết nối với các điểm cầu của Trung ương và của Tỉnh ủy; đồng thời có 20 điểm cầu của cấp ủy cơ sở kết nối trực tuyến với điểm cầu của cấp trên. Ngày 23/4/2021, Thành ủy tổ chức 02 Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đến đảng viên các chi bộ trực thuộc và một số đảng bộ cơ sở. Tiếp đó, các đảng bộ đã chủ động triển khai kế hoạch quán triệt Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên của địa phương, đơn vị.
Trong năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được Đảng bộ thành phố tiếp tục quan tâm toàn diện trên tất các các mặt về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Đến cuối năm 2021, Đảng bộ thành phố có 71 tổ chức cơ sở đảng với 10.493 đảng viên, trong đó có 28 đảng bộ và 43 chi bộ; có 270 chi bộ dưới cơ sở trong đó có 113 chi bộ khu phố (Đầu tháng 01/2022, Chi bộ khu Ngô Khê được Đảng ủy phường Phong Khê quyết định thành lập, như vậy 100% khu phố trong toàn thành phố đã có chi bộ đảng).
Đánh giá phân loại cuối năm số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt tỷ lệ 93,18% (năm 2020 là 92,66%); số đảng viên hoàn thành nhiệm vụ là 6,2% (năm 2020 là 7,11%); số đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ là 0,62% (năm 2020 là 0,22%). Đối với tập thể, số TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ 94,37%; số TCCSĐ hoàn thành nhiệm vụ có 04 đơn vị chiếm tỷ lệ 5,63%; không có TCCSĐ không hoàn thành nhiệm vụ. Kết thúc năm 2021, Đảng bộ thành phố Bắc Ninh đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xếp loại đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
2. Tổ chức thành công Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại thành phố Bắc Ninh trong bối cảnh đặc biệt khi tình hình dịch bệnh Covid -19 có diễn biến rất phức tạp.
Triển khai kế hoạch tổ chức bầu cử trong bối cảnh nơi có dịch bệnh và nơi không có dịch bệnh Covid-19, các phương án hành động cụ thể được triển khai đầy đủ như: Quy định sử dụng hòm phiếu và công tác đảm bảo an toàn tại điểm bỏ phiếu có dịch bệnh; hướng dẫn cử tri đang cách ly tại nhà và cử tri tại các khu cách ly tập trung bỏ phiếu theo quy định; công tác nắm tình hình sức khỏe, hướng dẫn khai báo y tế cho cán bộ làm nhiệm vụ phục vụ bầu cử và cử tri đến bầu cử… Tuyên truyền về bầu cử phải đa dạng hoá, ngoài việc chỉ đạo tổ chức tuyên truyền qua các phương tiện cổ động trực quan; phát hành các ấn phẩm tuyên truyền; qua các hội nghị, cuộc họp, các buổi sinh hoạt chuyên đề; tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng như tuyên truyền trên Đài Phát thanh thành phố, hệ thống Đài truyền thanh cơ sở, trên Trang thông tin điện tử Website Thành uỷ, Cổng thông tin điện tử UBND thành phố và UBND các phường. Đài Phát thanh thành phố duy trì tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên 5 khung giờ phát sóng. Trung tâm Văn hóa thể thao thành phố duy trì tuyên truyền lưu động, liên tục thông tin về công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là các địa bàn đông dân cư và có nhiều nguy cơ tiềm ẩn về dịch bệnh để đảm bảo an toàn cho Cuộc bầu cử.
Tổ chức các buổi tiếp xúc cử tri theo hình thức trực tuyến; Vận động bầu cử qua hệ thống Đài phát thanh, Đài truyền thanh của thành phố và cơ sở (tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của người ứng cử được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng); Vận động bầu cử bằng hình thức niêm yết chương trình hành động của các ứng cử viên tại các điểm bỏ phiếu.
Thành phố và cơ sở đã làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, trong đó, đã bầu 02/02 đại biểu Quốc hội; 11/11 đại biểu HĐND tỉnh; 35/35 đại biểu HĐND thành phố; 407/412 đại biểu HĐND phường; Cuộc bầu cử đã đảm bảo dân chủ, đúng luật, an toàn trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp; tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 99,26%; các đại biểu trúng cử với số phiếu tín nhiệm cao, đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định.
3. Triển khai nhiều hoạt động quan trọng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trong năm 2021, sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng Kế hoạch số 13-KH/TU ngày 26/02/2021; đồng thời có văn bản hướng dẫn cơ sở triển khai việc sơ kết thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 ở trạng thái mới với quy mô, hình thức phù hợp; lựa chọn tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để biểu dương, khen thưởng. Đối với cấp thành phố, đã tổ chức sơ kết vào ngày 29/4/2021, đối với các tổ chức cơ sở đảng đã hoàn thành việc sơ kết trong 6 tháng đầu năm 2021.
Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, thành phố Bắc Ninh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện. Xuất hiện nhiều tấm gương điển hình trên các lĩnh vực của đời sống xã hội qua đó thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng Đảng bộ thành phố ngày càng vững mạnh, đã có 13 tập thể, 15 cá nhân điển hình trong việc thực hiện Chỉ thị được biểu dương khen thưởng, nhiều mô hình đẹp, cách làm hay được nhân rộng; 02 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 01 tập thể, 01 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh do có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Trong năm 2021, triển khai Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05; Nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Ban Thường vụ Thành uỷ ban hành Kế hoạch số 24-KH/TU ngày 24/9/2021 về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị; ban hành Kế hoạch số 25-KH/TU ngày 25/8/2021 về học tập và triển khai thực hiện Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” tại Đảng bộ thành phố. Kết quả đến tháng 11/2021, có 100% các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy đã hoàn thành việc quán triệt, học tập Chuyên đề toàn khóa theo kế hoạch đề ra.
4. Triển khai quyết liệt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Trong bối cảnh công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố gặp nhiều khó khăn, thách thức (đặc thù thành phố Bắc Ninh là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hoá của tỉnh, dân số cơ học cao với gần 500.000 người; có 2 khu công nghiệp lớn và 5 cụm công nghiệp làng nghề; có 35 chung cư, nhà ở xã hội với 14.676 người đang sinh sống; 34.412 phòng trọ, 52.800 công nhân đang thuê trọ (chiếm 18% tổng số dân trên địa bàn thành phố). Thành phố đã triển khai quyết liệt, sáng tạo, kịp thời, linh hoạt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 phù hợp với tình hình thực tế và theo đúng các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, hướng dẫn của ngành y tế.
Xây dựng kế hoạch, kịch bản đáp ứng với từng cấp độ dịch; chủ động nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế cho công tác phòng, chống dịch (Ký cam kết với 145 cơ sở, có thể cung ứng 1.186 tấn gạo, 170 tấn thịt các loại, 22.563 thùng mì tôm, 8.925 thùng nước, 4.000 bình gas... Chuẩn bị 290.000 khẩu trang, 447 kg Cloramin B, 2.206 bộ quần áo bảo hộ các loại...). Áp dụng nhiều biện pháp quyết liệt nhằm kiểm soát, khống chế dịch bệnh, như: Thành lập 765 điểm chốt chặn; lắp đặt 180 camera và sử dụng flycam để giám sát; di chuyển công nhân thuê trọ ở khu vực có mật độ lớn sang các địa điểm khác nhằm giảm mật độ, đảm bảo giãn cách; tăng cường tuyên truyền trên hệ thống phát thanh, truyền thanh với tần suất 7 khung giờ/ngày; thiết lập 46 điểm cách ly y tế tập trung với sức chứa trên 7.200 người... Huy động cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, các lực lượng tình nguyện tham gia phòng, chống dịch; thành lập Ban Chỉ đạo, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch các cấp thành phố, 11 Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Thành ủy và các tổ công tác của UBND thành phố; thành lập Trạm y tế lưu động, 1.062 tổ Covid cộng đồng, 1.529 tổ Covid tại các nhà trọ, 897 tổ an toàn Covid tại các công ty, doanh nghiệp... Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, xử lý các vi phạm quy định phòng, chống dịch; xử phạt 1.049 trường hợp với tổng số tiền 1,8 tỷ đồng; xử lý hình sự 04 vụ, 14 bị can; nhắc nhở 453 doanh nghiệp...
Thực hiện có hiệu quả chiến lược "Phát hiện nhanh, khoanh vùng gọn, cách ly kịp thời, thần tốc truy vết, xét nghiệm sàng lọc, ngăn ngừa dịch bệnh lây lan trên diện rộng"; các quy định về "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" theo từng cấp độ dịch trên địa bàn... Tính đến ngày 05/12/2021, trên địa bàn thành phố ghi nhận tổng số 2.298 ca mắc Covid-19; 1.684 người đã khỏi bệnh; đến tháng 12/2021 đã triển khai tiêm trên 600.000 liều vắc-xin cho người dân. Huy động các nguồn lực xã hội hỗ trợ trên 58.000 công nhân và người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh; hỗ trợ nhu yếu phẩm cho công nhân lưu trú tại các khu nhà trọ với tổng số 311 tấn gạo, 6.308 thùng mì tôm, 37 tấn rau củ quả...
5. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 25-NQ/TU ngày 12/7/2021 về xây dựng và phát triển thành phố Bắc Ninh đến năm 2030, định hướng đến năm 2045
Ngày 26/4/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Đảng bộ thành phố, đánh giá kết quả 07 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 10/9/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và phát triển thành phố Bắc Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030".
Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 25 ngày 12/7/2021 về xây dựng và phát triển thành phố Bắc Ninh đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Đây là Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 10/9/2013 để đưa thành phố phát triển mạnh mẽ hơn, bền vững hơn, tiếp tục đóng góp quan trọng vào sự phát triển của tỉnh Bắc Ninh.
Ban Thường vụ Thành uỷ xây dựng Kế hoạch số 22-KH/TU ngày 22/7/2021 về tổ chức quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm trọng tâm trong Nghị quyết 25-NQ/TU. Trên cơ sở đó, yêu cầu các cấp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động, đồng thời tuyên truyền sâu rộng nhằm tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình thực hiện Nghị quyết. Ngày 31/8/2021 Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 25 đến đội ngũ cán bộ chủ chốt của thành phố. Đối với cấp cơ sở, việc tổ chức quán triệt Nghị quyết đã được thực hiện hoàn thành xong trong tháng 9/2021.
6. Mặc dù chịu ảnh hưởng trực tiếp, sâu rộng bởi đại dịch Covid-19, song kinh tế của thành phố vẫn có sự khởi sắc
 Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP, theo giá so sánh năm 2010) ước đạt 39.399,4 tỷ đồng, vượt 0,9% kế hoạch, tăng 7% so với năm 2020 (mức tăng trưởng của toàn tỉnh là 6,9%). Về cơ cấu kinh tế, tỷ trọng khu vực dịch vụ chiếm 52,24%; công nghiệp - xây dựng chiếm 46,98%; nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 0,78% (tương ứng với năm 2020 là 52,6%; 46,6%; 0,8%). Quan tâm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển sản xuất, kinh doanh, thành lập mới doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn. Thành lập mới 605 doanh nghiệp, 124 doanh nghiệp ngừng hoạt động; trên địa bàn hiện có 5.961 doanh nghiệp. Giải quyết 2.813 hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; trong đó, đăng ký thành lập mới 2.028 hồ sơ (tăng 24,8% so với năm 2020), đăng ký thành lập hợp tác xã 03 hồ sơ; thay đổi đăng ký nội dung, mặt hàng kinh doanh 686 hồ sơ, cấp lại 26 hồ sơ; chấm dứt hoạt động kinh doanh 70 hồ sơ.
Hoạt động thương mại - dịch vụ mặc dù có những khó khăn do dịch bệnh, song thành phố đã chỉ đạo và tổ chức thực hiện các giải pháp phù hợp đảm bảo cung cầu, thông thương hàng hóa, thúc đẩy thương mại, dịch vụ điện tử. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 34.030 tỷ đồng, đạt 97,8% kế hoạch, tăng 7% so với năm 2020. Tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng các chợ; triển khai các bước chuyển đổi mô hình quản lý, khai thác một số chợ trên địa bàn. Khảo sát, triển khai xây dựng tuyến phố chuyên doanh nội thất, thiết bị điện nước tại phường Võ Cường. Công tác quản lý thị trường được tăng cường, tập trung đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại, đảm bảo bình ổn giá; xử lý 126 trường hợp vi phạm với tổng số tiền phạt và hàng hóa tịch thu trị giá gần 2 tỷ đồng.
Triển khai thực hiện tốt các giải pháp tháo gỡ khó khăn, bảo vệ sản xuất kinh doanh an toàn; sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá, giá trị ước đạt 142.756 tỷ đồng, vượt 10,5% kế hoạch, tăng 10,7% so với năm 2020. Thành lập Tổ phản ứng nhanh 3 nhất và 08 Tổ công tác hỗ trợ, hướng dẫn, kiểm tra các doanh nghiệp trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19, các chính sách miễn giảm, gia hạn thời gian nộp thuế, giảm giá điện...; chi trả hỗ trợ cho 3.539 đối tượng với tổng số tiền 6,85 tỷ đồng.
Sản xuất nông nghiệp được quan tâm; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản ước đạt 642,3 tỷ đồng, đạt 99,7% kế hoạch, giảm 0,4% so cùng kỳ. Năng suất lúa vụ xuân đạt 61 tạ/ha, giảm 01 tạ/ha so với vụ xuân năm 2020; năng suất lúa vụ mùa đạt 58,7 tạ/ha, tăng 1,2tạ/ha so với vụ mùa năm 2020. Thực hiện hỗ trợ xây dựng 08 sản phẩm OCOP. Kiểm soát tốt dịch bệnh trên gia súc, gia cầm (dịch tả lợn Châu Phi, dịch cúm gia cầm H5N6, dịch viêm da nổi cục ở trâu, bò), không để lây lan trên diện rộng.
Công tác quản lý, điều hành ngân sách nhà nước được tăng cường, tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng thu ngân sách; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 5.381,1 tỷ đồng đạt 91% dự toán, bằng 95,6% so với năm 2020 (Trong đó, thu nội địa 2.980,3 tỷ đồng, đạt 87% dự toán, bằng 92,5% so với năm 2020; thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu 2.400,7 tỷ đồng, đạt 97% dự toán); thu ngân sách thành phố ước thực hiện 3.273,6 tỷ đồng, đạt 162% dự toán, bằng 95,3% so với năm trước (Trong đó, thu chuyển nguồn năm 2020 là 1.119,8 tỷ đồng; thu điều tiết cân đối 1.714,3 tỷ đồng, đạt 99,6% dự toán, bằng 98,1% so với năm trước). Chi ngân sách thành phố ước thực hiện 2.008,1 tỷ đồng, đạt 99% dự toán, bằng 85,2% so với năm 2020 (Trong đó, chi đầu tư phát triển ước 959,4 tỷ đồng, đạt 102% dự toán; chi thường xuyên ước 1.033,2 tỷ đồng, đạt 112% dự toán).
7. Tập trung toàn diện các giải pháp về cải thiện môi trường ở làng nghề Phong Khê
Nhiều khó khăn, bất cập về công tác bảo vệ môi trường khu vực làng nghề Phong Khê đã được tháo gỡ trong năm 2021, trong đó thành phố đã tập trung đồng bộ các giải pháp để triển khai thực hiện có hiệu quả Thông báo kết luận số 43/TB-UBND ngày 28/4/2021; Văn bản số 659/UBND-NN.TN ngày 06/10/2021 của UBND tỉnh Bắc Ninh về xử lý ô nhiễm môi trường tại phường Phong Khê; tiến hành việc kiểm tra, xử phạt vi phạm về bảo vệ môi trường tại 65 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh với tổng số tiền thu phạt gần 14 tỷ đồng; kiên quyết đình chỉ hoạt động 48 cơ sở sản xuất giấy tại phường Phong Khê trong khoảng thời gian từ 5 tháng đến 9 tháng; cơ quan hoàn thành dự thảo Đề án tổng thể bảo vệ môi trường làng nghề Phong Khê giai đoạn 2021-2030" để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp thường xuyên tổ chức đối thoại với người dân và doanh nghiệp làng nghề Phong Khê để thống nhất việc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc gắn với thực thi các giải pháp về cải thiện môi trường làng nghề... Với những quyết tâm chính trị được tập trung triển khai từ thành phố tới cơ sở, đến nay môi trường ở Phong Khê đã dần được cải thiện rõ rệt.
8. Sau 7 năm, thành phố Bắc Ninh xếp thứ Nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh cả về số lượng và chất lượng
Tuy trong bối cảnh tình hình phức tạp của đại dịch Covid-19 song quy mô giáo dục của thành phố tiếp tục được mở rộng; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học được quan tâm đầu tư theo hướng đồng bộ, hiện đại; 71 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, trường đạt chuẩn mức 2 là 62 trường; chất lượng cán bộ, giáo viên được nâng lên, đồng thời tích cực tham gia phòng, chống dịch trên địa bàn. Triển khai tốt phương án tổ chức dạy học trực tuyến, chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng lên; sau 7 năm, năm học 2020-2021 thành phố xếp thứ Nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh cả về số lượng và chất lượng; các cuộc thi Hùng biện tiếng Anh, Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, đoàn học sinh thành phố đứng đầu tỉnh cả về số lượng và chất lượng giải; bậc học Tiểu học tiếp tục duy trì vị trí thứ nhất. Điểm trung bình thi đầu vào lớp 10 xếp thứ 3 toàn tỉnh, trong đó điểm thi môn tiếng Anh tiếp tục đứng đầu toàn tỉnh.
9. Ban Chỉ huy quân sự thành phố được Quân khu I đánh giá, xếp loại xuất sắc Hội thi về doanh trại chính quy, sáng, xanh, sạch, đẹp
Tham gia Hội thi "Doanh trại chính quy sáng, xanh, sạch, đẹp", Ban Chỉ huy quân sự thành phố được Quân khu I đánh giá, xếp loại xuất sắc.
Trong năm 2021, các lực lượng vũ trang thành phố đã bảo đảm duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng, chống cháy nổ. Tổ chức tốt Lễ giao nhận quân năm 2021, hoàn thành 100% chỉ tiêu với 199 công dân (Trong đó, 175 công dân nhập ngũ vào Quân đội, 24 công dân tham gia nghĩa vụ Công an). Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh. Hoàn thành việc rà, duyệt và khám sơ tuyển công dân nhập ngũ năm 2022.
Tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn được đảm bảo, không có vấn đề phức tạp xảy ra. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện quan trọng được tổ chức trên địa bàn, thời gian diễn ra Đại hội XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Số vụ phạm pháp hình sự giảm 06 vụ so với cùng kỳ, tỷ lệ điều tra phá án chung đạt 90,1% (83/93 vụ), án đặc biệt nghiêm trọng đạt 100% (09 vụ). Số vụ tai nạn giao thông giảm 02 tiêu chí so với năm 2020 (giảm 01 vụ, giảm 03 người chết và bằng số người bị thương). Quản lý tốt 8.871 người nước ngoài cư trú trên địa bàn (giảm 1.439 người so với năm 2020). Cấp 141.732 căn cước công dân gắn chíp điện tử.
10. Nhiều hoạt động đổi mới, sáng tạo được quan tâm triển khai
Thành phố đã tổ chức ký kết quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, UBND và Uỷ ban MTTQ thành phố nhiệm kỳ 2021-2026. Xây dựng và triển khai Đề án "Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát và tiếp xúc cử tri của HĐND hai cấp thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026".
Tăng cường, nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành của các cơ quan Nhà nước; tỷ lệ văn bản được ký số và phát hành điện tử đạt trên 85%; thành lập nhiều nhóm zalo công vụ nhất là trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19; áp dụng việc tiếp nhận và xử lý chứng thực bản sao điện tử; tiếp tục triển khai phần mềm phản ánh, kiến nghị của người dân qua thiết bị di động; các thông tin, hoạt động kinh tế - xã hội được cập nhật, đăng tải trên cổng thông tin điện tử...
Duy trì hoạt động của Trung tâm hành chính công thành phố, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND 19 phường. Số thủ tục hành chính đã được niêm yết theo quy định là 256 thủ tục ở cấp thành phố (trong đó triển khai trực tuyến 69 dịch vụ công mức độ 3 và 23 dịch vụ công mức độ 4) và 161 thủ tục ở cấp phường (trong đó triển khai trực tuyến 14 dịch vụ công mức độ 3 và 15 dịch vụ công mức độ 4); tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả theo đúng quy định đối với 81.437 hồ sơ ở cấp thành phố (đúng hạn đạt 93,8%) và 103.764 hồ sơ ở 19 phường (đúng hạn đạt 99,99%).
 
Ban Biên tập Website Thành ủy
 
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online50
Tất cả2763680