2021-03-05 14:29:04 Số lượt xem 130
Sáng 05/3, HĐND phường Đáp Cầu tổ chức kỳ họp thứ 14, tổng kết hoạt động HĐND và UBND phường, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Dự chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Nguyễn Song Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; đồng chí Đỗ Chu Hưng, Ủy viên BTV Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.
Nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND phường Đáp Cầu tổ chức 14 kỳ họp, trong đó 12 kỳ họp thường kỳ, 2 kỳ họp bất thường, ban hành 68 Nghị quyết quyết định nhiều chủ trương, biện pháp để phát huy tiềm năng của địa phương, xây dựng và phát triển KT -XH, củng cố quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND phường với Tổ đại biểu HĐND thành phố duy trì thường xuyên, có hiệu quả thông qua việc tiếp xúc cử tri, hoạt động giám sát, qua đó nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của cử tri và kịp thời chuyển những phản ánh, kiến nghị đến các các cơ quan, đơn vị để giải quyết theo thẩm quyền. UBND phường thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước ở địa phương, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành, tạo sự chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế, thu ngân sách, quản lý đô thị, đầu tư xây dựng cơ bản, đất đai, vệ sinh môi trường, đảm bảo an sinh xã hội...
Đồng chí Nguyễn Song Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp tổng kết HĐND phường
Đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Song Hà ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả HĐND, UBND phường Đáp Cầu đạt được trong nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng chí đề nghị HĐND, UBND phường bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để phát triển phường mạnh mẽ hơn nữa trong những năm tới. Làm tốt công tác nhân sự, triển khai thực hiện đúng các quy trình đảm bảo thời gian quy định và chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tập trung nghiên cứu, để ra những quyết sách phù hợp nhằm thúc đẩy phát triển KT-XH. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh phát triển các loại hình thương mại - dịch vụ; mời gọi các nhà đầu tư về đầu tư Chợ trên địa bàn. Quản lý và khác thác tốt các nguồn thu, quan tâm triển khai các dự án đấu giá quyền sử dụng đất; tăng cường công tác quản lý đô thị, quy hoạch, đất đai, tài nguyên và bảo vệ môi truờng; phát triển các lĩnh vực văn hóa, thể thao; đảm bảo an sinh xã hội, quan tâm chăm lo các đối tượng chính sách, người nghèo; tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp, quy định về phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; làm tốt công tác tiếp dân, tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội, an toàn giao thông, nhất là thời gian chuẩn bị và trước, trong, sau thời gian tổ chức bầu cử. Nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của HĐND phường, tăng cường tổ chức các phiên giải trình, các hoạt động giám sát cần thực hiện thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm; tiếp thu và giải quyết kịp thời các kiến nghị của cử tri. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và cán bộ công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp...
Nhân dịp này, Hội đồng Thi đua khen thưởng phường Đáp Cầu khen thưởng 2 tập thể, 6 cá nhân có nhiều thành tích trong hoạt động của HĐND, UBND phường nhiệm kỳ 2016 - 2021.
 
Phúc Hưng 
Đài phát thanh TP Bắc Ninh
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online74
Tất cả991675