2023-09-15 08:40:14 Số lượt xem 470
Ngày 14/9/2023, đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Thành uỷ do đồng chí Nguyễn Đức Hiện, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố làm trưởng đoàn đã thực hiện công tác giám sát việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư về “Tiếp tục tăng cường và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục Lịch sử Đảng” tại Đảng bộ phường Đại Phúc. Làm việc với đoàn giám sát có các đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ phường, Hiệu trưởng các trường Tiểu học, THCS thuộc phường.
Để đánh giá hiệu quả thực hiện công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục Lịch sử Đảng ở cơ sở, Ban Tuyên giáo Thành uỷ đã xây dựng Kế hoạch số 30-KH/BTG ngày 08/9/2023, giám sát việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư về “Tiếp tục tăng cường và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục Lịch sử Đảng” và Kết luận số 86-KL/TU ngày 23/8/2023 của Ban Thường vụ Thành uỷ Bắc Ninh về tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường công tác giáo dục lịch sử, văn hoá cho thế hệ trẻ trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2026” đối với Đảng bộ các phường trên địa bàn.
Toàn cảnh Hội nghị giám sát
Sau 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư, công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục Lịch sử Đảng tại Đảng bộ phường Đại Phúc đạt những kết quả bước đầu, nổi bật như: Công tác sưu tầm, lưu trữ các tư liệu lịch sử Đảng bộ được đẩy mạnh, nhất là việc thu thập các nguồn tài liệu, kỷ vật lịch sử, phục chế hình ảnh, hiện vật qua các thời kỳ. Công tác nghiên cứu biên soạn được thực hiện đầy đủ, bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn theo quy định. Đến nay, phường Đại Phúc đã phát hành 02 cuốn Lịch sử Đảng bộ phường; trong đó cuốn thứ nhất xuất bản năm 2005, tiếp đó đến năm 2020 đã được bổ sung, tái bản.
Công tác tuyên truyền giáo dục lịch sử Đảng bộ địa phương được đẩy mạnh, gắn với việc thực hiện Kết luận số 86-KL/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh; Nghị quyết số 07 - NQ/TU ngày 02/6/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về “Tăng cường phát huy giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống thành phố giai đoạn 2020 – 2025, định hướng đến năm 2030”; Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục có định hướng cụ thể về nội dung, hình thức phong phú, sinh động.
Công tác giáo dục lịch sử văn hóa cho thế hệ trẻ và học sinh được quan tâm. Chi bộ các trường Tiểu học và Trung học cơ sở đã đưa nội dung lịch sử địa phương lồng ghép vào nội dung giáo dục lịch sử, giáo dục công dân. Nhiều hoạt động thực tiễn đã được tổ chức như cho học sinh đi trải nghiệm thực tế tại di tích lịch sử Văn miếu Bắc Ninh, hàng tháng tổ chức cho học sinh chăm sóc và vệ sinh khu vực công viên Nguyễn Văn Cừ, triển khai chủ đề học sinh hát dân ca quan họ Bắc Ninh vào các buổi chào cờ đầu tuần tại trường học...
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Hiện - Trưởng đoàn giám sát ghi nhận những kết quả đạt được của Đảng uỷ phường Đại Phúc trong thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW của Ban Bí thư. Đồng chí đề nghị BCH Đảng bộ phường phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 20-CT/TW của Ban Bí thư, gắn với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 07-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, Kết luận số 86-KL/TU ngày 23/8/2023 của Ban Thường vụ Thành uỷ về tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường công tác giáo dục lịch sử, văn hoá cho thế hệ trẻ trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2026”.
Trong đợt giám sát chuyên đề về Lịch sử Đảng năm 2023, cùng với công tác giám sát thực hiện tại phường Đại Phúc; Ban Tuyên giáo Thành uỷ đã triển khai thực hiện giám sát tại một số Đảng bộ phường trên địa bàn thành phố./.
 
Nhật Minh
Website Thành uỷ
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online48
Tất cả2763586