2023-09-11 14:16:15 Số lượt xem 400
Sáng 8/9, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến báo cáo viên tháng 9/2023. Đồng chí Phan Xuân Thủy- Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị. Hội nghị được kết nối với 1.998 điểm cầu với hơn 70.000 đại biểu tham dự.
Dự Hội nghị tại điểm cầu thành phố Bắc Ninhđồng chí Nguyễn Đức Hiện, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố; các báo cáo viên thành phố; các Ban Tuyên giáo Đảng ủy trực thuộc Thành ủy.
          Hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương tháng 9 tại điểm cầu thành phố Bắc Ninh 
Hội nghị đã nghe lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin chuyên đề “Những nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023-2024 và định hướng lớn của ngành Giáo dục và Đào tạo trong thời gian tới”; lãnh đạo Bộ Ngoại giao thông tin chuyên đề “Cạnh tranh chiến lược nước lớn hiện nay-Tác động và chính sách của Việt Nam”.
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương định hướng tuyên truyền trong thời gian tới 
Định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị tập trung tuyên truyền về nhiệm vụ năm học 2023-2024 và những định hướng lớn trong thời gian tới. Trong đó đặc biệt tập trung tuyên truyền về những đổi mới trong công tác giáo dục- đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; hệ thống giáo dục quốc dân ngày càng hoàn thiện; chất lượng giáo dục của các cấp ngày càng tiếp tục củng cố duy trì và ngày càng được nâng lên theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; công tác thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập được thực chất hơn, nhiều đổi mới…; tuyên truyền những tấm gương trong học tập và dạy học, nhất là ở vùng sâu, vùng xa theo phương châm chia sẻ…
Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Bắc Ninh phát biểu giao nhiệm vụ 
Kết thức hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Hiện, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các đồng chí báo cáo viên thành phố nghiêm túc tiếp thu, định hướng tuyên truyền trong thời gian tới của Ban Tuyên giáo Trung ương có hiệu quả và chiều sâu./.
 
Trần Doanh
Trung tâm VHTT&TT thành phố Bắc Ninh
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online61
Tất cả2763426