2021-07-26 07:56:00 Số lượt xem 14251
THÀNH ỦY BẮC NINH
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số 149 - CV/BTG
“V/v: Triển khai sinh hoạt chuyên đề và    nội dung sinh hoạt chi bộ tháng 8/2021”
          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
TP. Bắc Ninh, ngày 26 tháng 7 năm 2021
        
    Kính gửi: Các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy
 
 
Ban Tuyên giáo Thành ủy Bắc Ninh triển khai việc sinh hoạt chuyên đề và nội dung tuyên truyền trong sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 8/2021 như sau:
I- Tổ chức sinh hoạt chuyên đề
* Về nội dung
Tất cả các chi bộ ở Đảng bộ thành phố (chi bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy và chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở) tổ chức sinh hoạt chuyên đề tháng 8/2021 với nội dung: Quán triệt, tuyên tuyền, triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TU ngày 12/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về xây dựng và phát triển thành phố Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết đã được Văn phòng Thành ủy sao gửi tới các tổ chức cơ sở đảng và được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Website Thành ủy).
* Về hình thức
Cấp ủy các chi bộ thông báo nhanh những nội dung cơ bản của Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên vào kỳ sinh hoạt Đảng nhật tháng 8/2021, thời gian thực hiện trước hoặc sau nội dung sinh hoạt của chi bộ (đối với những cơ sở đang phải áp dụng các biện pháp cách ly y yế để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 vận dụng triển khai bằng hình thức phù hợp).
II- Nội dung trọng tâm tuyên truyền tháng 8/2021
1. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về Nghị quyết và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.
2. Tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII (theo đề cương thông báo nhanh đã được Văn phòng Thành uỷ sao gửi tới các chi, đảng bộ trực thuộc).
3. Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá XV, đây là kỳ họp mở đầu khóa mới với các nội dung quan trọng được Quốc hội quyết định, đặc biệt là công tác nhân sự cấp cao, qua đó tiếp tục củng cố vững chắc lòng tin của Nhân dân sau thành công Đại hội XIII của Đảng và Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
4. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19; triển khai quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của thành phố và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong tình hình mới nhằm thực hiện “mục tiêu kép” vừa kiểm soát, không để dịch bùng phát trở lại; vừa tháo gỡ khó khăn cho các tầng lớp nhân dân, cho các doanh nghiệp, thúc đẩy sự phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Chú trọng tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi người dân, thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân vào mục tiêu chiến thắng đại dịch.
5. Tuyên truyền, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2021“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.
6. Tiếp tục công tác tuyên truyền về biển đảo, định hướng dư luận theo quan điểm của Đảng; về những bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; về các hoạt động bảo vệ chủ quyền biển, đảo một cách toàn diện, đồng bộ, vững chắc; không để các thế lực thù địch, lực lượng phản động lôi kéo, kích động người dân.
7. Tuyên truyền công tác bảo vệ, gìn giữ và phát huy sự lan tỏa các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của tỉnh Bắc Ninh nói chung và thành phố Bắc Ninh nói riêng, nhất là Dân ca Quan họ Bắc Ninh - di sản văn hóa phi vật thể đại diện của Nhân loại.
8. Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 76 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2021) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2021), nêu bật những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đất nước ta trong 76 năm qua, nhất là sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, qua đó củng cố vững chắc sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
9. Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 67 năm ngày giải phóng thành phố Bắc Ninh (08/8/1954 - 08/8/2021), nêu bật những thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong 67 năm qua, nhất là sau khi tỉnh Bắc Ninh được tái lập và sau khi thị xã Bắc Ninh được nâng cấp lên thành phố.
10. Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 - 25/8/2021), tôn vinh những công lao, đóng góp to lớn của Đại tướng đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuyên truyền về tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người chiến sỹ cách mạng trung kiên - vị Đại tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng đã dâng hiến trọn đời mình cho Đảng, cho dân tộc; góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với công cuộc đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo.
11. Tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp, cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Lê Quang Đạo - nguyên Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; nhà lãnh đạo cách mạng tiền bối, tiêu biểu; người con ưu tú của quê hương Bắc Ninh nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí (08/8/1921 - 08/8/2021).
12. Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ hai HĐND 2 cấp thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026, về kết quả phát triển kinh tế - xã hội của thành phố 6 tháng đầu năm 2021, mặc dù dịch bệnh Covid-19 bùng phát, song kinh tế của thành phố Bắc Ninh vẫn bảo đảm sự tăng trưởng, nhiều chỉ tiêu đạt cao hơn so với cùng kỳ năm 2020.
13. Tuyên truyền về kết quả năm học 2020 - 2021, về việc tổ chức các kỳ thi chuyển cấp và thi THPT quốc gia trên địa bàn thành phố trong bối cảnh chịu nhiều ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.
14. Tuyên truyền nội dung, các văn bản hướng dẫn triển khai việc thực hiện Luật cư trú 2020 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2021) với nhiều điểm mới trong việc đăng ký thường trú, tạm trú; thay đổi nơi đăng ký thường trú, tạm trú…
15. Tuyên truyền Hội thi báo cáo viên giỏi thành phố Bắc Ninh năm 2021, đây là đợt sinh hoạt chính trị ý nghĩa, thiết thực, giúp đội ngũ báo cáo viên của thành phố học hỏi, trau dồi kinh nghiệm; đồng thời là cơ sở để thành phố đánh giá chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới.
16. Tuyên truyền hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, các sự kiện chính trị khác diễn ra trong tháng như: Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8); Ngày vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam (10/8); Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân và Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8)… và ngày truyền thống của các ngành, đơn vị.
III- Hình thức triển khai tuyên truyền
Cấp ủy các chi, đảng bộ căn cứ nội dung định hướng trong cuốn Thông tin sinh hoạt chi bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh và Công văn định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Thành ủy, triển khai tại buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 8/2021 để phổ biến tới đảng viên.
Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các chi, đảng bộ nghiêm túc thực hiện.
 
Nơi nhận:                                  
- Như trên,                                  
- TT Thành ủy (b/c),
- MTTQ và các đoàn thể CT-XH,
- Lưu BTG Thành ủy.
TRƯỞNG BAN
 
 
(Đã ký)
 
 
Nguyễn Đức Hiện
 
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online35
Tất cả2697131