2020-12-25 09:17:28 Số lượt xem 3232
THÀNH ỦY BẮC NINH
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số 69 - CV/BTG
“V/v: Định hướng nội dung tuyên truyền trong sinh hoạt chi bộ tháng 01/2021”
          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
   TP. Bắc Ninh, ngày 24 tháng 12 năm 2020
            
 
Kính gửi: Các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy
 
 
Ban Tuyên giáo Thành ủy Bắc Ninh định hướng nội dung tuyên truyền trong sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 01/2021 như sau:
I- Nội dung trọng tâm tuyên truyền
1. Tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (diễn ra từ ngày 25/01 đến ngày 02/02/2021 tại thủ đô Hà Nội); bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trước, trong và sau Đại hội Đảng toàn quốc; tạo sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc triển khai Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.
2. Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021); các chương trình an sinh xã hội, các phong trào thi đua, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao… nhân dịp năm mới 2021, mừng Xuân và đón Tết nguyên đán Tân Sửu; việc quán triệt triển khai thực hiện Chỉ thị số 48- CT/TW ngày 09/12/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức Tết năm 2021.
3. Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 - 06/01/2021) nhằm phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tiến tới cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
4. Tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ về nước (sau thời gian Người ra đi tìm đường cứu nước) để trực tiếp lãnh đạo cách mạng (28/01/1941 - 28/01/2020), khẳng định những cống hiến to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc. 
5. Tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn với Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp.
6. Tiếp tục công tác tuyên truyền biển, đảo theo quan điểm, chủ trương của Đảng; tuyên truyền về những bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; về các hoạt động bảo vệ chủ quyền biển, đảo toàn diện, đồng bộ, vững chắc; không để các thế lực thù địch, lực lượng phản động lợi dụng những thông tin về các hoạt động sai trái của Trung Quốc trên Biển Đông để lôi kéo, kích động người dân.
7. Tuyên truyền tạo sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên về những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ thành phố, từ sau thành công Đại hội các chi, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ mới và Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; đến những thay đổi đảm bảo tính kế thừa và phát huy hiệu quả công tác cán bộ; tới kết quả đánh giá phân loại tổ chức đảng và đảng viên của Đảng bộ thành phố năm 2020.  
8. Tuyên truyền, triển khai Kết luận Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh khóa XX và Kết luận Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Bắc Ninh lần thứ XXII về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2020; nhiệm vụ giải pháp năm 2021.
9. Tuyên truyền việc quán triệt thực hiện chủ đề công tác năm 2021 của Tỉnh ủy Bắc Ninh về “Đoàn kết - sáng tạo - trách nhiệm - nêu gương; tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid-19; phát triển kinh tế- xã hội bền vững; tổ chức thành công cuộc Bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026”.
10. Tuyên truyền việc quán triệt thực hiện chủ đề công tác năm 2021 của Thành ủy Bắc Ninh về “Tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; tập trung rà soát, điều chỉnh quy hoạch, mở rộng không gian đô thị; xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ; nâng cao đời sống của nhân dân”.
11. Tuyên truyền việc quán triệt thực hiện 05 quyết tâm chính trị của thành phố năm 2021: Chỉ đạo tổ chức thành công Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn; thu ngân sách thành phố vượt dự toán tỉnh giao; hoàn thành việc chuyển đổi mô hình quản lý, khai thác từ 02 chợ truyền thống trở lên; tập trung rà soát, điều chỉnh quy hoạch, đầu tư xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng các công trình trọng điểm; thực hiện lắp đặt camera an ninh ở các khu phố theo hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm.
12. Tuyên truyền, động viên thanh niên thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, lên đường nhập ngũ làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, góp phần thực hiện thắng lợi công tác tuyển quân năm 2021.
13. Tuyên truyền các biện pháp làm ổn định tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu như: Ổn định giá cả các mặt hàng thiết yếu; khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường; chống ùn tắc giao thông; giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra tình trạng trộm cắp tài sản, nạn cờ bạc, số đề, tín dụng đen, lừa đảo qua mạng xã hội...
14. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền các biện pháp về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
II- Hình thức triển khai tuyên truyền
Cấp ủy các chi, đảng bộ căn cứ nội dung định hướng trong cuốn “Thông tin sinh hoạt chi bộ” số tháng 12/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh, hệ thống tài liệu tham khảo của ngành Tuyên giáo và Công văn định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Thành ủy để triển khai tại buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 01/2021 phổ biến tới cán bộ, đảng viên và định hướng chỉ đạo tuyên truyền trong nhân dân.
Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các chi, đảng bộ triển khai thực hiện.
 
 
Nơi nhận:                                   
- TT Thành ủy (b/c),
- MTTQ và các đoàn thể CT-XH,
- Như kính gửi,                                       
- Lưu VP Ban Tuyên giáo.
TRƯỞNG BAN
 
(Đã ký)
 
 
Nguyễn Đức Hiện
 
 
 
 
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online19
Tất cả2270364