2021-02-23 14:09:31 Số lượt xem 3571
 
 
THÀNH ỦY BẮC NINH
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số  89   - CV/BTG
“V/v: Định hướng nội dung tuyên truyền trong sinh hoạt chi bộ tháng 3/2021”
 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
TP. Bắc Ninh, ngày 23 tháng 02 năm 2021
            
Kính gửi: Các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy
 
 
Ban Tuyên giáo Thành ủy Bắc Ninh định hướng nội dung tuyên truyền trong sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 3/2021 như sau:
I- Nội dung trọng tâm tuyên truyền
1. Tuyên truyền, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Chương trình hành động của cấp ủy các cấp thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; gắn với tuyên truyền sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tuyên truyền về những điển hình tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong việc học tập, làm theo Bác Hồ vĩ đại.
2. Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp kinh tế - xã hội năm 2021 của đất nước, của tỉnh, của thành phố và của địa phương cơ sở; gắn với tuyên truyền về những thành tựu xây dựng và phát triển thành phố Bắc Ninh sau 15 năm được Chính phủ quyết định nâng cấp từ thị xã lên thành phố trực thuộc tỉnh.
3. Tuyên truyền về công tác chuẩn bị, các bước tiến hành tiến tới Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; nêu bật mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Cuộc bầu cử; tuyên truyền sâu rộng các quy định của pháp luật về bầu cử; quán triệt đầy đủ, sâu sắc chủ trương, quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về Cuộc bầu cử được nêu trong các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, của Thủ tướng Chính phủ, của cấp ủy và chính quyền các cấp.
4. Tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, quán triệt thực hiện các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và Ban chỉ đạo các cấp về phòng, chống dịch thời điểm sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Nêu cao sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; tinh thần trách nhiệm của đoàn viên, hội viên; tạo sự lan tỏa sâu rộng tới quần chúng trong việc thực hiện các quy định của pháp luật, hướng dẫn của ngành y tế về phòng, chống dịch bệnh. Không tiếp cận, đưa tin, phát tán các thông tin không đầy đủ, thiếu chính xác về phòng, chống dịch Covid-19 gây hoang mang dư luận xã hội.
5. Tuyên truyền các hoạt động hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo (08/8/1921 - 08/8/2021) - nguyên Chủ tịch Quốc hội Nước cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhà lãnh đạo cách mạng tiền bối, tiêu biểu, người con ưu tú của quê hương Bắc Ninh; triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu thân thế, sự nghiệp, cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Lê Quang Đạo” đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tổ chức việc kết nạp Lớp đảng viên hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo theo tinh thần Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 29/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh.
6. Tuyên truyền việc quán triệt thực hiện chủ đề công tác năm 2021 của thành phố về “Tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; tập trung rà soát, điều chỉnh quy hoạch, mở rộng không gian đô thị; xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ; nâng cao đời sống của nhân dân”.
7. Tuyên truyền việc quán triệt, triển khai 05 quyết tâm chính trị của thành phố năm 2021: Chỉ đạo tổ chức thành công Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn; thu ngân sách thành phố vượt dự toán tỉnh giao; hoàn thành việc chuyển đổi mô hình quản lý, khai thác từ 02 chợ truyền thống trở lên; tập trung rà soát, điều chỉnh quy hoạch, đầu tư xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng các công trình trọng điểm; thực hiện lắp đặt camera an ninh ở các khu phố theo hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm.
8. Tuyên truyền triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế trọng tâm của thành phố trong tháng 3/2021 như: Công tác thu ngân sách, tăng cường chống thất thu thuế, phí, lệ phí tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển; việc chuyển đổi mô hình quản lý chợ Phố Vũ (phường Đại Phúc) và chợ Cầu Kim (phường Thị Cầu); việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021 - 2015; việc đẩy nhanh thực hiện các dự án, bảo đảm tiến độ và chất lượng các công trình xây dựng cơ bản; công tác chỉ đạo và triển khai sản xuất vụ Xuân năm 2021...
9. Tuyên truyền công tác bảo vệ, giữ gìn các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, nhất là Dân ca Quan họ Bắc Ninh; gắn với việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 07- NQ/TU ngày 02/6/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về tăng cường phát huy giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030.
10. Tuyên truyền, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, phấn đấu đến năm 2025 thành phố Bắc Ninh không còn hộ nghèo.
11. Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, kỷ niệm, các sự kiện quan trọng diễn ra trong tháng 3/2021 như: Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Thanh Nghị (06/3/1911 - 06/3/2021); Ngày Quốc tế phụ nữ (08/3); kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021), Ngày thể thao Việt Nam (27/3)…
 II- Hình thức triển khai tuyên truyền
Cấp ủy các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy căn cứ nội dung định hướng trong Cuốn “Thông tin sinh hoạt chi bộ” hằng tháng do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh phát hành và Công văn định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Thành ủy để triển khai tại kỳ sinh hoạt chi bộ cơ sở tháng 3 năm 2021, phổ biến, quán triệt tới cán bộ, đảng viên và tuyên truyền trong nhân dân.
Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các chi, đảng bộ triển khai thực hiện.
 
Nơi nhận:                                  
- TT Thành ủy (b/c),
- Như trên,                                  
- MTTQ và các đoàn thể CT-XH,
- Lưu VP BTG Thành ủy.
 
 
TRƯỞNG BAN
 
 
Đã ký
 
 
Nguyễn Đức Hiện
 
 
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online34
Tất cả2697127