2021-01-22 12:44:18 Số lượt xem 2095
THÀNH ỦY BẮC NINH
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số 81 - CV/BTG
“V/v định hướng tuyên truyền sinh hoạt chi bộ cơ sở tháng 02 năm 2021”
          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
   TP. Bắc Ninh, ngày 22 tháng 01 năm 2021
            
Kính gửi: Các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy
 
 
Ban Tuyên giáo Thành ủy Bắc Ninh định hướng nội dung tuyên truyền trong kỳ sinh hoạt chi bộ cơ sở tháng 02 năm 2021 như sau:
I- Nội dung trọng tâm tuyên truyền
1. Tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, về các phong trào thi đua trước, trong và sau Đại hội; các hoạt động kỷ niệm 91 năm thành lập Đảng, mừng đất nước đổi mới, mừng Xuân Tân Sửu 2021; đẩy mạnh các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, các chương trình an sinh xã hội, chăm lo đối tượng chính sách, người có công.
2. Tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào cuộc sống; khẳng định sức mạnh đại đoàn kết, niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vào công cuộc đổi mới đất nước với những khát vọng vươn lên của dân tộc.
3. Tuyên truyền việc triển khai kế hoạch công tác chuẩn bị tiến tới Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn thành phố và cơ sở.
4. Tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện chủ trương của Đảng về chỉ đạo đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn với tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.
5. Tuyên truyền, triển khai Cuộc thi tìm hiểu “Thân thế, sự nghiệp, cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Lê Quang Đạo” theo nội dung Kế hoạch số 08-KH/TU ngày 28/12/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy. Đồng chí Lê Quang Đạo, nhà lãnh đạo tiền bối, tiêu biểu của Đảng và Cách mạng Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Bắc Ninh, Đồng chí là người cộng sản kiên cường, mẫu mực, nhà lãnh đạo có uy tín, kiên nghị, gần gũi và thân thương. Thông qua Cuộc thi khẳng định công lao, đóng góp của Đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc nói chung, với tỉnh Bắc Ninh nói riêng; tuyên truyền việc học tập tấm gương đồng chí Lê Quang Đạo để góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.         
6. Tiếp tục công tác tuyên truyền biển, đảo; về những bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; về hoạt động bảo vệ chủ quyền biển, đảo toàn diện, đồng bộ, vững chắc.
7. Tuyên truyền về những thành tựu, kết quả, bài học kinh nghiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố sau 15 năm được nâng cấp từ thị xã lên thành phố (theo Nghị định số 15/2006/NĐ-CP ngày 25/01/2006 của Chính phủ).
8. Tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện chủ đề công tác năm 2021 của Thành ủy Bắc Ninh về “Tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; tập trung rà soát, điều chỉnh quy hoạch, mở rộng không gian đô thị; xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ; nâng cao đời sống của nhân dân”.
9. Tiếp tục tuyên truyền việc quán triệt thực hiện 5 quyết tâm chính trị của thành phố năm 2021: Chỉ đạo tổ chức thành công Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn; thu ngân sách thành phố vượt dự toán tỉnh giao; hoàn thành việc chuyển đổi mô hình quản lý, khai thác từ 02 chợ truyền thống trở lên; tập trung rà soát, điều chỉnh quy hoạch, đầu tư xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng các công trình trọng điểm; thực hiện lắp đặt camera an ninh ở các khu phố theo hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm.
10. Tiếp tục tuyên truyền, động viên thanh niên thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, lên đường nhập ngũ làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm thực hiện thắng lợi công tác tuyển quân năm 2021.
11. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền các biện pháp về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
12. Tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; không để xảy ra các trường hợp vi phạm trên địa bàn thành phố, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu.
13. Tuyên truyền, làm tốt công tác bảo vệ, gìn giữ các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, nhất là Dân ca Quan họ Bắc Ninh trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu.

14. Tăng cường nắm bắt tư tưởng, định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận của nhân dân nhằm tạo ra những chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực đời sống xã hội như: Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; công tác đảm bảo an toàn thực phẩm vì sức khỏe nhân dân; đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại; công tác phòng, chống cháy nổ; việc bảo đảm chỉnh trang đô thị gắn với vệ sinh môi trường; công tác đảm bảo an toàn giao thông...

II- Hình thức triển khai tuyên truyền
Cấp ủy các chi, đảng bộ căn cứ nội dung định hướng trong cuốn “Thông tin sinh hoạt chi bộ” hằng tháng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh, tài liệu tham khảo của ngành Tuyên giáo và Công văn định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Thành ủy để triển khai tại kỳ sinh hoạt chi bộ cơ sở tháng 02 năm 2021, phổ biến, quán triệt tới cán bộ, đảng viên và tuyên truyền trong nhân dân.
Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các chi, đảng bộ triển khai thực hiện.
 
 
Nơi nhận:                                   
- TT Thành ủy (b/c),
- MTTQ và các đoàn thể CT-XH,
- Như kính gửi,                                       
- Lưu VP Ban Tuyên giáo.
 
TRƯỞNG BAN
 
(Đã ký)
 
 
Nguyễn Đức Hiện
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online45
Tất cả2697001