2021-04-27 07:26:10 Số lượt xem 3881
 
 
THÀNH ỦY BẮC NINH
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số 113 - CV/BTG
“V/v Định hướng nội dung tuyên truyền trong sinh hoạt chi bộ tháng 5/2021”
        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
TP. Bắc Ninh, ngày 26 tháng 4 năm 2021
            Kính gửi: Các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy
 
Ban Tuyên giáo Thành ủy Bắc Ninh định hướng nội dung tuyên truyền trong sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 5/2021 như sau:
I- Nội dung trọng tâm tuyên truyền
1. Tập trung thực hiện tốt tháng cao điểm (tháng 5/2021) trong công tác tuyên truyền về Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Cuộc bầu cử được tiến hành vào Chủ nhật ngày 23/5/2021, đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, là ngày hội non sông, được tổ chức trong thời điểm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã diễn ra thành công rất tốt đẹp. Công cuộc đổi mới ở nước ta sau 35 năm đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên các lĩnh vực đời sống, xã hội; trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, song toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta luôn ra sức phấn đấu, đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng, tận dụng mọi thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững. Cuộc bầu cử được tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị trong năm 2021; là đợt vận động và sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân để lựa chọn, bầu ra những đại biểu ưu tú, đại diện cho Nhân dân cả nước tại Quốc hội khóa XV - Cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất; bầu ra các đại biểu đại diện cho Nhân dân địa phương tại Hội đồng nhân dân các cấp - Cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương trong nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thành công của Cuộc bầu cử sẽ tiếp tục tiếp nối những thành tựu vẻ vang của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp đổi mới đất nước. Để góp phần vào thắng lợi đó, mỗi cán bộ, đảng viên và từng người dân thành phố Bắc Ninh cần làm tốt công tác chuẩn bị và tiến hành Cuộc bầu cử, tích cực đi bầu cử vào ngày 23/5/2021 để thực hiện tốt nhất quyền và trách nhiệm công dân của mình, bảo đảm cho Cuộc bầu cử được tiến hành thực sự dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.
2. Tuyên truyền công tác quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo tinh thần Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 09/3/2021 của Bộ Chính trị, các Kế hoạch của Tỉnh ủy, Thành ủy và cấp ủy cơ sở; qua đó tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.
3. Tuyên truyền về kết quả kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV với những chủ trương, quyết định quan trọng của Đảng và Nhà nước ta, nhất là về công tác nhân sự cấp cao của Nhà nước, qua đó góp phần cụ thể hóa, đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống.
4. Tuyên truyền kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đẩy mạnh tuyên truyền gương người tốt việc tốt, những tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở cơ quan, địa phương, đơn vị.
5. Tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trạng thái bình thường mới theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và thành phố; nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, tránh tâm lý chủ quan trong việc thực hiện các biện pháp phòng dịch; tuyên truyền triển khai kế hoạch tiêm vắc-xin phòng, chống Covid-19 cho các đối tượng theo quy định.
6. Tuyên truyền triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu thân thế, sự nghiệp, cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Lê Quang Đạo”- nguyên Chủ tịch Quốc hội Nước cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhà lãnh đạo cách mạng tiền bối, tiêu biểu, người con ưu tú của quê hương Bắc Ninh; tuyên truyền việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 29/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 19- KH/TU ngày 24/3/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về kết nạp Lớp đảng viên kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo.
7. Tuyên truyền về biển đảo, Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Về các hoạt động đối ngoại bảo vệ chủ quyền biển, đảo một cách toàn diện, đồng bộ, vững chắc, đáp ứng yêu cầu bảo vệ toàn vẹn, thống nhất lãnh thổ, biển, đảo vì lợi ích quốc gia dân tộc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ Nhân dân, bảo vệ chế độ và nền văn hóa biển Việt Nam; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Về quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của các quốc gia phù hợp với Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982, các bên liên quan phải có trách nhiệm tuân thủ luật pháp quốc tế; thể hiện cam kết phát triển quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia và hoà bình, ổn định, hợp tác ở Biển Đông, khu vực và trên thế giới.
8. Tuyên truyền về công tác thông tin đối ngoại và công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, không để các thế lực thù địch, lực lượng phản động tung tin sai lệch, lôi kéo, kích động người dân trong thời gian triển khai Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
9. Tuyên truyền triển khai thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của thành phố trong tháng 5/2021 như: đẩy nhanh tiến độ các dự án đất dân cư dịch vụ, các dự án đấu giá quyền sử dụng đất theo kế hoạch; xử lý ô nhiễm môi trường tại các khu, cụm công nghiệp, làng nghề; chủ động các biện pháp công tác phòng, chống lụt bão; chuyển đổi mô hình hoạt động một số chợ dân sinh trên địa bàn; tổ chức Đại hội thể dục thể thao các cấp thành phố lần thứ IX; thực hiện khung thời gian năm học 2020 - 2021 và công tác hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS và THPT; tăng cường công tác quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài...
10. Tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng như: 46 năm Ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021); 135 năm ngày Quốc tế lao động (01/5/1886 - 01/5/2021); 67 năm Ngày chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2021); 80 năm Ngày thành lập Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2021); 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 -19/5/2021); 75 năm ngày truyền thống phòng chống thiên tai của Việt Nam (22/5/1946 - 22/5/2021); 116 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Quốc Việt (28/5/1905-28/5/2021)... và ngày truyền thống các ngành, địa phương, đơn vị.
II- Hình thức triển khai tuyên truyền
Cấp ủy các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy căn cứ nội dung định hướng trong Cuốn “Thông tin sinh hoạt chi bộ” hằng tháng do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh phát hành và Công văn định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Thành ủy để triển khai tại kỳ sinh hoạt chi bộ cơ sở tháng 5 năm 2021, phổ biến, quán triệt tới cán bộ, đảng viên và tuyên truyền trong nhân dân.
Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các chi, đảng bộ triển khai thực hiện.
 
Nơi nhận:                                  
- Như trên,                                   
- TT Thành ủy (b/c),
- MTTQ và các đoàn thể CT-XH,
- Lưu VP BTG Thành ủy.
 
 
TRƯỞNG BAN
 
 
(Đã ký)
 
 
Nguyễn Đức Hiện
 
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online46
Tất cả2697007