2022-05-11 09:50:33 Số lượt xem 83
Sáng 10/5, UBND thành phố tổ chức Hội nghị triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm Hành chính công thành phố. Đồng chí Nguyễn Song Hà, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí Nguyễn Mạnh Hiếu - Uỷ Viên BTV Thành uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; Chu Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thành phố.
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Song Hà phát biểu tại Hội nghị
Trong quý I năm 2022 đã tiếp nhận 17.544 hồ sơ, trả kết quả 17.406 hồ sơ thủ tục hành chính. Trung bình mỗi ngày tiếp nhận, trả kết quả: 613 hồ sơ/ ngày. Tổng số tiền thuế, phí, lệ phí, tiền xử phạt phạm vi hành chính, tiền đặt cọc vỉa hè: hơn 147 tỷ đồng. Thực hiện tốt công tác hướng dẫn, giảm sát, đôn đốc và trả kết quả việc giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công cho tổ chức và cá nhân theo quy định.
Thực hiện Quyết định số 299 ngày 01/9/2021 về việc phê duyệt đề án thực hiện cơ chế “5 tại chỗ” và quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và Trung tâm Hành chính công cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Thành phố Bắc Ninh đã tích cực triển khai thực hiện và đạt một số kết quả trong lưu trữ hồ sơ, tài liệu về thủ tục hành chính; quản lý và sử dụng con dấu thứ 2. Chủ trì phối hợp với phòng Tư pháp trong việc hướng dẫn, triển khai thực hiện việc phân cấp, uỷ quyền trong giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công theo quy trình “5 tại chỗ”; tham mưu UBND tỉnh quy định về chế độ chính sách khuyến khích đối với công chức, viên chức của các cơ quan được cử ra làm việc tại Trung tâm Hành chính công; bổ sung tiêu chí chấm điểm và xét thi đua khen thưởng trong công tác cải cách hành chính hằng năm đối với các cơ quan, đơn vị.
Tại hội nghị Trung tâm Hành chính công thành phố đã đưa ra một số kiến nghị đề xuất về việc triển khai thực hiện, giải quyết hồ sơ theo cơ chế “5 tại chỗ”; tham mưu UBND thành phố đề nghị cục Thuế tỉnh cử cán bộ thuế đến Trung tâm Hành chính công tiếp nhận, giải quyết và tiếp công dân, phản ánh về thuế chuyển nhượng đất đai, xây dựng. Đề nghị thủ trưởng các cơ quan đơn vị phối hợp giải quyết các hồ sơ quá hạn còn treo “báo đỏ” trên phần mềm. Đề nghị văn phòng HĐND-UBND thành phố kịp thời cập nhật các văn bản liên quan đến thay đổi thủ tục hành chính…
Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Song Hà nhấn mạnh: Để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong cải cách thủ tục hành chính, Trung tâm Hành chính công thành phố tiếp tục thực hiện tốt việc tiếp nhận, hướng dẫn, giám sát, đôn đốc và trả kết quả việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân theo quy định. Đồng chí yêu cầu, đến ngày 20/5 100% thủ tục hành chính được bổ sung theo quy định; Trung tâm Hành chính công hỗ trợ tiếp nhận thủ tục hành chính cho các phòng Nội vụ, Văn hoá - Thông tin, GD&ĐT và phòng Kinh tế. Phối hợp triển khai dịch vụ thanh toán điện tử, đẩy mạnh triển khai dịch vụ công mức độ 3, 4. Giao phòng Nội vụ phối hợp với Văn phòng HĐND – UBND thành phố, Trung tâm Hành chính công thành phố thường xuyên giám sát, đánh giá công tác giải quyết thủ tục hành chính của các phòng, ban và các phường trên địa bàn. Nghiên cứu, tham mưu ban hành bộ tiêu chí xác định chỉ số cải cách hành chính của các phòng, ban chuyên môn; báo cáo 1 quý/lần trong công tác cải cách hành chính với lãnh đạo thành phố tại hội nghị Ủy viên UBND thành phố; tiếp tục rà soát, bổ sung máy móc, trang thiết bị cho Trung tâm Hành chính công. Phấn đấu thực hiện đạt kết quả cao nhất trong giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn./.
 
T.Tuyền - M.Tùng
Trung tâm VHTT và Truyền thông.
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online21
Tất cả1576524