2023-06-28 11:09:49 Số lượt xem 2556
THÀNH ỦY BẮC NINH
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số  362  - CV/BTG
“V/v định hướng nội dung tuyên truyền
trong sinh hoạt chi bộ tháng 7/2023”
          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
TP. Bắc Ninh, ngày 26 tháng 6 năm 2023
 
Kính gửi: Các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy
 
Ban Tuyên giáo Thành ủy Bắc Ninh định hướng nội dung tuyên truyền trong sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 7/2023 như sau:
I- Nội dung trọng tâm tuyên truyền
1. Tuyên truyền về những thành tựu nổi bật của đất nước sau nửa đầu nhiệm kỳ; những bài học kinh nghiệm; dự báo tình hình và những giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, góp phần vào mục tiêu đưa nước ta đến giữa thế kỷ XXI trở thành nước phát triển, thu nhập cao, bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa, phồn vinh và hạnh phúc.
2. Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng việc triển khai đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng năm 2023 trong cán bộ, đảng viên về thực hiện Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
3. Tuyên truyền về kết quả Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV; về quá trình chuẩn bị cho việc sửa đổi Luật đất đai được thực hiện tại Kỳ họp và các Nghị quyết, dự án Luật đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp.
4. Tiếp tục tuyên truyền nhân rộng các điển hình tiên tiến trong 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khoá XIII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn với tuyên truyền, triển khai Chuyên đề năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hoá công vụ đáp ứng nhu cầu cải cách hành chính theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ nhân dân”.
5. Tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; về tiến độ việc thực hiện chủ đề công tác năm và các quyết tâm chính trị trong năm 2023 của Đảng bộ thành phố và các địa phương, đơn vị cơ sở.
 
6. Tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; việc thi hành Luật phòng chống thiên tai, Luật đê điều, Luật thuỷ lợi; việc thực hiện các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và thành phố về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa bão năm 2023.
7. Tuyên truyền về kết quả bước đầu thực hiện mục tiêu xây dựng “thành phố Bắc Ninh an toàn giao thông” góp phần xây dựng “tỉnh Bắc Ninh an toàn giao thông” theo tinh thần Nghị quyết số 87-NQ/TU ngày 15/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Chương trình hành động số 48-CTr/TU ngày 27/3/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy. Đổi mới nâng cao chất lượng nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, nhằm nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, qua đó hình thành rõ hơn về văn hóa giao thông, xây dựng thành công “thành phố Bắc Ninh an toàn giao thông”.
8. Tuyên truyền việc thực hiện các biện pháp về sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả; động viên sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở, các tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể người dân nâng cao ý thức trách nhiệm sử dụng điện tiết kiệm, tránh lãng phí, qua đó bảo đảm việc cung ứng điện cho sản xuất và đời sống, đặc biệt là trong các giai đoạn cao điểm nắng nóng năm 2023.
9. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về biển đảo và chủ quyền biển đảo của nước ta; kiên quyết bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam trên Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, bác bỏ các yêu sách phi lý của Trung Quốc; bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định để phát triển, giữ gìn quan hệ hữu nghị giữa hai nước; không để Trung Quốc hiểu sai ý chí, quyết tâm bảo vệ vùng biển của ta, song cũng không để các vụ việc ở Biển Đông có diễn biến phức tạp hơn hoặc vượt quá tầm kiểm soát.
10. Tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân về phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, không để xảy ra những vụ việc phức tạp về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; phát huy sức mạnh của quần chúng vào mục tiêu bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; xây dựng và củng cố vững chắc thế trận lòng dân trong nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân.
11. Tuyên truyền các ngày lễ, ngày kỷ niệm trong tháng như: kỷ niệm 108 năm ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (01/7/1915 - 01/7/2023); kỷ niệm 111 năm ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (09/7/1912 - 09/7/2023); kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong (15/7/1950-15/7/2023); 76 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2023); kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2023); các hoạt động kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2023)…
II- Hình thức triển khai tuyên truyền
Cấp ủy các chi, đảng bộ căn cứ nội dung định hướng trong cuốn Thông tin sinh hoạt chi bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh và Công văn định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Thành ủy, triển khai tại buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 7/2023 để phổ biến tới cán bộ, đảng viên.
Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các chi, đảng bộ triển khai thực hiện.
 
Nơi nhận:                                                              
- TT Thành ủy (b/c),
- Các Ban XD Đảng, VP Thành ủy,
- Trung tâm Chính trị thành phố,
- MTTQ, các đoàn thể CT-XH thành phố,
- Các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy,
- Lưu BTG Thành ủy.
TRƯỞNG BAN
 
 
Đã ký
 
 
Nguyễn Đức Hiện
 
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online19
Tất cả2738665