2022-09-27 14:37:12 Số lượt xem 2769
THÀNH ỦY BẮC NINH
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số   275  -CV/BTG
“V/v định hướng nội dung tuyên truyền trong sinh hoạt chi bộ tháng 10/2022”
          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
 
 
TP. Bắc Ninh, ngày  27  tháng 9 năm 2022
            
Kính gửi: Các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy
 
Ban Tuyên giáo Thành ủy Bắc Ninh định hướng nội dung tuyên truyền trong sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 10/2022 như sau:
I. Nội dung trọng tâm tuyên truyền tháng 10/2022
1. Tuyên truyền các kết quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh, thành phố và của địa phương, đơn vị 9 tháng đầu năm, các mục tiêu, nhiệm vụ quý III/2022.
2. Tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khoá XIII và các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, của mỗi cán bộ, đảng viên trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII, đưa Nghị quyết đi vào thực tiễn cuộc sống.
3. Tiếp tục thực hiện chuyên đề toàn khoá:“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.
4. Tiếp tục tuyên truyền về tình biển đảo, định hướng dư luận theo quan điểm của Đảng, nhất là vấn đề ứng xử với các hành động của Trung Quốc trên biển Đông, tránh để các thế lực thù địch tuyên truyền xuyên tạc, lôi kéo, kích động người dân tham gia các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước.
5. Tuyên truyền quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về xung đột giữa Nga và Ukraina, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên các lĩnh vực.
6. Tuyên truyền về kết quả 02 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Bắc Ninh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
7. Tiếp tục công tác tuyên truyền công tác phòng chống Covid-19 nhất là việc tiêm Vacxin phòng Covid-19 mũi 3, mũi 4, nâng cao ý thức của người dân trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh.
8. Tuyên truyền nâng cao ý thức người dân trong việc cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo qua mạng như: Giả danh cơ quan tư pháp yêu cầu bị hại chuyển tiền để chứng minh sự trong sạch; làm quen trên mạng xã hội, gửi quà tặng và yêu cầu đóng các loại phí để nhận quà; đề nghị nâng cấp sim điện thoại; lừa đảo qua sàn ngoại hối, tiền ảo… Khuyến cáo người dân nếu phát hiện hoạt động loại tội phạm trên thì nhanh chóng trình báo cho lực lượng công an gần nhất để kịp thời hỗ trợ, xử lý theo quy định.
9. Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác phòng chống thiên tai. Mùa mưa bão năm nay được dự báo có nhiều diễn biến khó lường, phức tạp vì vậy các cơ quan, đơn vị và nhân dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm, hạn chế các tác động tiêu cực của thiên tai.
10. Tuyên truyền phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy gắn với các phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.
11. Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ, ngày truyền thống: Ngày Quốc tế người cao tuổi (01/10); 92 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930 – 14/10/2022); 92 năm ngày thành lập Hội nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2022); 92 năm ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2022); Ngày truyền thống hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10); Ngày truyền thống hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10); 74 năm ngày truyền thống công tác Kiểm tra Đảng (16/10/1948 – 16/10/2022); ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10); …
II- Hình thức triển khai tuyên truyền
Cấp ủy các chi, đảng bộ căn cứ nội dung định hướng trong cuốn Thông tin sinh hoạt chi bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh và Công văn định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Thành ủy, triển khai tại buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 10/2022 để phổ biến tới cán bộ, đảng viên.
Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các chi, đảng bộ triển khai thực hiện.
 
Nơi nhận:                                                              
- TT Thành ủy (b/c),
- Như trên,
- MTTQ và các đoàn thể CT-XH,
- Lưu BTG Thành ủy.
K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
 
Đã ký
 
 
Nguyễn Văn Hưng
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online14
Tất cả2497854