2023-01-16 16:59:59 Số lượt xem 660

THÀNH UỶ BẮC NINH
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số 304 - CV/BTG
“V/v tuyên truyền dịp Tết Quý Mão 2023”
 
      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
 TP. Bắc Ninh,  ngày 16 tháng 01 năm 2023
 
 Kính gửi:
 
- UB. MTTQ và các đoàn thể nhân dân thành phố.
- Các ngành trong khối tư tưởng - văn hóa thành phố.
- Các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy.
  
Căn cứ Công văn số 920-CV/BTGTU ngày 13/01/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Bắc Ninh về việc tuyên truyền dịp Tết 2023.
Căn cứ Công văn số 75/UBND-VP ngày 11/01/2023 của UBND thành phố Bắc Ninh về việc chuẩn bị các điều kiện phối hợp tổ chức hoạt động “Đón giao thừa Xuân Quý Mão 2023”.
Ban Tuyên giáo Thành uỷ Bắc Ninh định hướng công tác tuyên truyền dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, đề nghị Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; các ngành trong khối tư tưởng - văn hóa thành phố; c   ác chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh cơ sở; cổng thông tin điện tử; mạng xã hội (Zalo, Facebook,…); tuyên truyền cổ động trực quan; thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội… Trong đó lưu ý một số nội dung sau:
1. Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 18/11/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 23/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 01/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh; Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 23/12/2022 của Ban Thường vụ Thành uỷ Bắc Ninh về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023; tăng cường các biện pháp bảo đảm để đón Tết Nguyên đán Quý Mão vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.
2. Tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân về hoạt động của Đường hoa Xuân Quý Mão 2023 (khai trương từ ngày 19/01/2023 tại khu vực phía sau Tượng đài Lý Thái Tổ), Chương trình nghệ thuật “Đón giao thừa Xuân Quý Mão 2023” (diễn ra từ 21h00 ngày 21/01/2023 tại khu vực Quảng trường Trung tâm Văn hoá Kinh Bắc), Festival “Về miền Quan họ - 2023” và các hoạt động văn hoá, văn nghệ chào đón năm mới 2023, gắn với tuyên truyền kỷ niệm 93 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023).
3. Tuyên truyền việc chăm lo Tết cho các tầng lớp nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân các khu công nghiệp, đảm bảo công tác an sinh xã hội để mọi nhà, mọi người đều được vui Xuân, đón Tết.
4. Tuyên truyền công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan; công tác phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn thực phẩm, an toàn lao động; việc thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, tiêu cực; công tác quản lý lễ hội, thực hiện nếp sống văn minh; việc chủ động đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, xuyên tạc của các thế lực thù địch.
5. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; tăng cường thời lượng tin, bài, thường xuyên phản ánh không khí phấn khởi, thi đua yêu nước, các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng năm mới 2023, mừng Tết Nguyên đán Quý Mão và các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.
Đề nghị các địa phương, đơn vị chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng và dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; có phương án xử lý hiệu quả các tình huống; lên phương án thông tin, tuyên truyền trong trường hợp diễn biến phức tạp phát sinh (nếu có) và kịp thời phản ảnh về Ban Tuyên giáo Thành ủy theo quy định.
 
 
Nơi nhận:
- BTG Tỉnh ủy (b/c),
- TT Thành ủy (b/c),
- UBND thành phố,
- Như kính gửi,
- Lưu VP BTG.
 
TRƯỞNG BAN
 
 
       (Đã ký)
 
                      
Nguyễn Đức Hiện
 
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online56
Tất cả2763732