2023-09-28 16:00:29 Số lượt xem 1614
THÀNH ỦY BẮC NINH
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số  392 - CV/BTG
“V/v định hướng nội dung tuyên truyền trong sinh hoạt chi bộ tháng 10/2023”
             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
  TP. Bắc Ninh, ngày 28 tháng 9 năm 2023
 
Kính gửi: Các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy
 
Ban Tuyên giáo Thành ủy Bắc Ninh định hướng nội dung tuyên truyền trong sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 10/2023 với những nội dung chính như sau:
I- Nội dung trọng tâm công tác tuyên truyền
1. Lĩnh vực công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị
- Tiếp tục tuyên truyền về kết quả sau nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; gắn với tuyên truyền về triển khai đợt sinh hoạt chính trị năm 2023 thực hiện tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”.
- Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng về các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những tấm gương bình dị mà cao quý trong học tập và làm theo lời Bác; gắn với các giải pháp tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016, Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Đẩy mạnh tuyên truyền, tạo chuyển biến tích cực trong nhiệm vụ triển khai Chuyên đề năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hoá công vụ, đáp ứng nhu cầu cải cách hành chính theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ nhân dân”.
- Tuyên truyền về kết quả chuyến thăm chính thức cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Mỹ Joe Biden theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; về tuyên bố chung Việt Nam – Hoa Kỳ nâng cấp quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược toàn diện vì hoà bình, hợp tác và phát triển bền vững.
- Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 114- QĐ/TW ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; phát huy trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, của tập thể lãnh đạo, của người đứng đầu trong việc chấp hành đầy đủ các nguyên tắc, quy định, quy trình, quy chế, quyết định về công tác cán bộ.
- Tuyên truyền, triển khai thực hiện Quy định số 99-QĐ/TW ngày 27/02/2023 của Ban Bí thư và các văn bản hướng dẫn, kế hoạch, công văn chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, của Tỉnh ủy và của Thành ủy về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng.
- Tuyên truyền việc quán triệt, triển khai Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 19/9/2023 của Ban Thường vụ Thành uỷ Bắc Ninh về chỉ đạo Đại hội MTTQ các cấp và Đại hội đại biểu MTTQ thành phố Bắc Ninh lần thứ XXI nhiệm kỳ 2024 - 2029.
- Tuyên truyền quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về tình hình cuộc xung đột giữa Nga và Ukraina; về công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam; phát huy vai trò của cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch nhằm bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.
2. Lĩnh vực phát triển kinh tế, quản lý đô thị và môi trường
- Tuyên truyền về kết quả phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và các địa phương, đơn vị cơ sở trong 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ quý IV/2023.
- Tuyên truyền về các giải pháp tập trung thu ngân sách, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển trong những tháng cuối năm 2023; quản lý và điều hành ngân sách chặt chẽ, đúng quy định; thực hiện tốt các quy định về đầu tư công; chú trọng công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản bảo đảm kịp thời, hiệu quả cao.
- Tuyên truyền đẩy mạnh công tác quản lý trật tự xây dựng, việc thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị và văn hóa giao thông; xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm, tái lấn chiếm vỉa hè, hành lang an toàn giao thông tại các tuyến phố.
- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền việc quán triệt, triển khai Kết luận số 739- KL/TU ngày 12/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc “Xử lý các trường hợp giao đất ở không đúng thẩm quyền; sử dụng đất lấn, chiếm; tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh”; Kết luận số 740-KL/TU ngày 12/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Thực hiện các dự án đất dân cư dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”; Kết luận số 59-KL/TU ngày 04/4/2022 và Kết luận số 183-KL/TU ngày 19/5/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn thành phố”, qua đó nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
- Tiếp tục tuyên truyền việc triển khai công tác giải phóng mặt bằng các dự án, công trình trọng điểm, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội như: Dự án đường Vành đai 4, đường Hoàng Hoa Thám kéo dài, tỉnh lộ 286 đi Khúc Xuyên, đường vào trung tâm phường Kim Chân, Trung tâm văn hóa thể thao của các phường…
- Tiếp tục tuyên truyền về kết quả bước đầu trong việc triển khai các Đề án của tỉnh và của thành phố về xử lý ô nhiễm môi trường các khu vực làng nghề phường Phong Khê và phường Khắc Niệm; về những giải pháp tăng cường công tác quản lý Nhà nước về môi trường trên địa bàn thành phố.
3. Lĩnh vực văn hóa - xã hội
- Tuyên truyền việc quán triệt, triển khai quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng; các chương trình, đề án của tỉnh và thành phố về chương trình chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; về các hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia (10/10) và Tháng hành động tiêu dùng số.
- Tuyên truyền về kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; về những thành tựu của ngành Giáo dục và đào tạo thành phố trong nỗ lực khẳng định vị thế tốp đầu trong phong trào thi đua toàn tỉnh.
- Tuyên truyền việc triển khai thực hiện các chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2023: Về tăng mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đã với người có công (theo Nghị định số 55/2023/NĐ-CP của Chính phủ); về tăng mức lương hưu, trợ cấp cho cán bộ xã đã nghỉ việc (theo Thông tư số 11/2023/TT-BNV của Bộ Nội vụ).
- Tiếp tục tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 71- NQ/TU ngày 29/8/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”.
4. Lĩnh vực quốc phòng, an ninh
- Tiếp tục tuyên truyền việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 27/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản kế hoạch của tỉnh và của thành phố về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên địa bàn.
- Tuyên truyền việc quán triệt, triển khai thực hiện chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và thành phố về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy; mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tăng cường bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy; tuyên truyền về phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy; nêu cao trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện các quy định về phòng cháy, chữa cháy.
- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền việc quán triệt triển khai Nghị quyết số 87- NQ/TU ngày 15/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng “tỉnh Bắc Ninh an toàn giao thông”; việc cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết 87 tại Đảng bộ thành phố nhằm xây dựng 19 phường an toàn giao thông và xây dựng “thành phố Bắc Ninh an toàn giao thông”.
- Tiếp tục tuyên truyền việc quán triệt, triển khai Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 28/7/2023 của Ban Thường vụ Thành uỷ và các văn bản kế hoạch của UBND thành phố, của Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố và các phường về thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024.
II- Hình thức triển khai tuyên truyền
Cấp ủy các chi, đảng bộ căn cứ nội dung định hướng trong cuốn Thông tin sinh hoạt chi bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh và Công văn định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Thành ủy, triển khai tại buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 10/2023 để phổ biến tới cán bộ, đảng viên.
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các địa phương, đơn vị chủ động lựa chọn nội dung chuyên đề sinh hoạt tư tưởng phù hợp để tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 10 như: Ngày Quốc tế Người cao tuổi (01/10); Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy (04/10); Ngày Quốc tế giảm nhẹ thiên tai (13/10); Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10); Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10); Ngày truyền thống các ngành xây dựng Đảng: Tổ chức (14/10), Dân vận (15/10), Kiểm tra (16/10), Văn phòng cấp ủy (18/10); ngày thành lập Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (15/10); ngày Vì người nghèo Việt Nam (17/10); ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10); ngày Liên Hợp quốc (24/10);...
Đồng thời, các cấp ủy cơ sở nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên các lĩnh vực, những vấn đề bức xúc, nổi cộm dư luận quan tâm; kịp thời phân tích, định hướng dư luận theo chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các chi, đảng bộ triển khai thực hiện.
 
Nơi nhận:                                                              
- TT Thành ủy (b/c),
- TT HĐND, UBND thành phố,
- Các Ban xây dựng Đảng,
- Văn phòng Thành ủy,
- Trung tâm Chính trị thành phố,
- MTTQ và các đoàn thể CT-XH,
- Các chi, đảng bộ trực thuộc,
- Lưu VP BTG.
TRƯỞNG BAN
 
 
Đã ký
 
 
Nguyễn Đức Hiện
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online74
Tất cả2573031