2023-07-14 19:04:24 Số lượt xem 945
Sáng 14/7, tại Trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thông thành phố, HĐND thành phố Bắc Ninh khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 trọng thể khai mạc kỳ họp thứ Mười – Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023.
Dự, chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đồng chí Trần Thị Hằng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; các ông, bà đại biểu HĐND tỉnh khu vực thành phố Bắc Ninh.
Đại biểu thành phố có các đồng chí: Tạ Đăng Đoan,Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; Nguyễn Song Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Uỷ ban MTTQ thành phố, Ủy viên BTV Thành ủy; các ông, bà đại biểu HĐND thành phố khóa XXII; thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thành phố và lãnh đạo 19 phường.
Các đồng chí: Nguyễn Hoàng Long, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Thanh Mai, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố chủ tọa kỳ họp.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thành phố chúc mừng ông Trần Văn Long
06 tháng đầu năm, thành phố Bắc Ninh đã tập trung chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác năm “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; tập trung phát triển thương mại - dịch vụ đa tiện ích; đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đô thị và văn hoá”; 3 quyết tâm chính trị, 16 chỉ tiêu chủ yếu và các nhiệm vụ trọng tâm  năm 2023.
Hoạt động thương mại - dịch vụ diễn ra sôi động, doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt hơn 21.500 tỷ đồng, đạt 53,6% kế hoạch, tăng 25,3% so với cùng kỳ năm 2022 (chiếm 44% giá trị toàn tỉnh). Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 2.355 tỷ đồng.
Công tác quản lý đô thị, đất đai, tài nguyên, đầu tư công được tăng cường. Hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án cầu Như Nguyệt; tập trung cao giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4 (vượt kế hoạch đối với mốc thời gian 30/6) và các dự án trọng điểm trên địa bàn. Tiếp tục triển khai xử lý ô nhiễm môi trường tại các phường Phong Khê, Khắc Niệm.
Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm; nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao được tổ chức; an sinh xã hội  đảm bảo. Đẩy mạnh triển khai xử lý, giải quyết hồ sơ dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 trực tuyến; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước thời hạn đạt 99,6%. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 87 của BTV Tỉnh ủy về xây dựng "Tỉnh an toàn giao thông", trong đó xử lý hơn 2.000 trường hợp, xử phạt số tiền trên 6 tỷ đồng.
Công tác quốc phòng, quân sự địa phương hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế được đẩy mạnh...
Bí thư Thành ủy Tạ Đăng Đoan phát biểu tại kỳ họp
Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy Tạ Đăng Đoan đề nghị HĐND, UBND, các cơ quan, đơn vị, địa phương và các vị đại biểu HĐND thành phố tiếp tục chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.
Trong đó, tập trung cao cho nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước; chủ động rà soát nguồn tăng thu, tiết kiệm chi; tích cực tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy việc thu tiền sử dụng đất. Đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ; hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án Chợ thành phố kết hợp bãi đỗ xe tĩnh; phối hợp hoàn thiện thủ tục đầu tư Trung tâm thương mại cấp vùng tại phường Võ Cường; phối hợp triển khai dự án Khu cảng cạn và dịch vụ logistic tại phường Phong Khê; triển khai mô hình kinh tế đêm gắn với đảm bảo an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường. Xây dựng kế hoạch, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tổ chức triển khai mô hình du lịch trải nghiệm làng Quan họ Viêm Xá.
Lập mới, điều chỉnh 3 quy hoạch phân khu đô thị; phối hợp điều chỉnh 4 quy hoạch phân khu liên quan đến địa giới hành chính theo Văn bản số 150 ngày 09/5/2023 của UBND tỉnh. Tăng cường công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư, nhà ở xã hội, nhà ở, khách sạn, thương mại cao tầng.
Thực hiện có hiệu quả kế hoạch đầu tư công năm 2023, gắn với đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư theo kế hoạch. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án, công trình trọng điểm theo quyết tâm chính trị, các dự án đấu giá quyền sử dụng đất, hạ tầng giao thông, trường học...
Chỉ đạo tổ chức thực hiện các nội dung theo Quyết định số 228 ngày 08/6/2023 của UBND tỉnh về việc ủy quyền cho UBND cấp huyện quyết định giá đất cụ thể, bảo đảm thực hiện chặt chẽ, đúng trình tự, thủ tục, quy định của pháp luật. Đẩy nhanh tiến độ GPMB, tái định cư các dự án trên địa bàn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Tập trung xử lý ô nhiễm môi trường tại phường Phong Khê. Xây dựng Đề án xử lý ô nhiễm môi trường tại phường Khắc Niệm. Quan tâm phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội. Nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo. Chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ năm học mới 2023-2024.Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo các đối tượng chính sách, người có công. Đẩy mạnh phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", các hoạt động thiết thực kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ (27/7). Tăng cường giải quyết việc làm; giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 0,3%.
Thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chuẩn bị tốt các điều kiện, hoàn thành diễn tập khu vực phòng thủ thành phố. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 87 ngày 15/3/2023 của BTV Tỉnh ủy về xây dựng "Tỉnh an toàn giao thông".
Nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp thành phố và các cơ quan hành chính nhà nước; chú trọng nâng cao chất lượng, đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Nghiêm túc thực hiện quy định trách nhiệm người đứng đầu.
Đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị Thường trực HĐND, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND thành phố theo dõi, giám sát chặt chẽ việc triển khai thực hiện các Nghị quyết đã được HĐND thành phố thông qua; căn cứ vào chương trình công tác của Thành ủy để cụ thể hóa, phối hợp chặt chẽ với UBND thành phố đảm bảo tính kế hoạch, nâng cao chất lượng các kỳ họp, hiệu lực, hiệu quả của các Nghị quyết. Qua đó, tạo tiền đề và động lực hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.
Kỳ họp tiến hành các thủ tục theo luật định miễn nhiệm Ủy viên UBND thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với ông Trịnh Xuân Nhàn, nguyên Trưởng phòng Kinh tế (nghỉ hưu theo chế độ); bầu bổ sung Ủy viên UBND thành phố khóa XXII đối với ông Trần Văn Long, Thành ủy viên, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố.
Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Hoàng Long
Trong chương trình làm việc, HĐND thành phố  tập trung xem xét, thảo luận các báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm ; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp những tháng cuối năm 2023 của HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố.
Tại kỳ họp này, Thường trực HĐND thành phố đã lựa chọn chất vấn đối với 3 cơ quan, đơn vị: Phòng Nội vụ, Phòng Y tế và Trung tâm Y tế thành phố.
Phiên chất vấn đã có 10 lượt đại biểu chất vấn và tranh luận với tổng số 21 câu hỏi ở các lĩnh vực . Nội dung chất vấn phù hợp với tình hình thực tế, được dư luận, cử tri và nhân dân quan tâm.
Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Song Hà phát biểu tại kỳ họp
Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Song Hà tiếp thu ý kiến của HĐND và giải trình, làm rõ một số nội dung về công tác điều hành của UBND thành phố trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chí đề nghị Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thành phố và 19 phường tập trung rà soát toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong kế hoạch năm 2023 và các nhiệm vụ phát sinh được tỉnh, thành phố giao để tập trung thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng; trong đó, đặc biệt lưu ý các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu chưa hoàn thành, nhất là về thu tiền sử dụng đất, giải ngân vốn đầu tư công, GPMB một số dự án trọng tâm, trọng điểm, tiến độ đầu tư công các dự án.
Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; thu hút các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng, phát triển thương mại - dịch vụ. Tập trung cao độ công tác lập, điều chỉnh quy hoạch phân khu. Quyết liệt tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư công, nhất là dự án đường Vành đai 4 (phần đất ở). Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, các dự án có tính lan tỏa tạo động lực cho phát triển.
Bên cạnh đó, quan tâm phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công vụ.  Ưu tiên giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc bức xúc, nổi cộm. Đảm bảo quốc phòng, giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Hoàng Long ghi nhận và đánh giá sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của UBND thành phố, sự nỗ lực của các cấp, các ngành trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ  06 tháng đầu năm 2023.
Đồng chí đề nghị UBND, các cơ quan, đơn vị, địa phương, các Ban của HĐND và các vị đại biểu HĐND thành phố tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, sáng tạo, nỗ lực, quyết tâm vượt qua khó khăn, tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2023. Mong muốn cử tri và nhân dân thành phố chung sức, đồng lòng, tham gia tích cực các phong trào thi đua, đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, góp phần xây dựng thành phố Bắc Ninh văn minh, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa.
Toàn cảnh  kỳ họp
Kết thúc kỳ họp, HĐND thành phố thông qua các  Nghị quyết quan trọng về:  Nhiệm vụ và các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 06 tháng cuối năm 2023. Quyết toán ngân sách năm 2022. Dự toán ngân sách nhà nước 06 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 06 tháng cuối năm. Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2023. Kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công 06 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 06 tháng cuối năm 2023; dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024. Nghị quyết về nguồn và phương án phân bổ ngân sách thành phố năm 2023.  Chương trình giám sát của HĐND thành phố năm 2024 và 02 Nghị quyết về công tác cán bộ./.
 
Minh Khang, Trần Doanh, Mạnh Tùng
 Trung tâm VHTT và Truyền thông thành phố
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online45
Tất cả2763672