2023-07-13 15:39:46 Số lượt xem 200
Chiều 12/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 06 tháng đầu năm 2023 về chuyển đổi số quốc gia và Đề án phát triển dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06).
Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu thành phố Bắc Ninh 
Tại điểm cầu thành phố Bắc Ninh, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiếu, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố cùng lãnh đạo các phòng, ban, ngành dự.
 Năm 2023 là năm hành động, tạo lập và khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới; khai thác và sử dụng dữ liệu để phục vụ ngày càng tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp, vì vậy, trong 06 tháng đầu năm, công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Đề án 06 đã được Chính phủ, Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ tập trung chỉ đạo quyết liệt. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã kết nối chính thức với 13 Bộ, ngành, 04 doanh nghiệp và 63/63 địa phương để phục vụ khai thác thông tin dân cư.
 Đặc biệt, cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức được triển khai kết nối, chia sẻ dữ liệu trên quy mô quốc gia với tiến độ thần tốc (đạt khoảng 95%) so với thời gian để các cơ sở dữ liệu quốc gia trước đó đạt mức độ bao phủ tương tự. Tính đến hết ngày 30/6/2023, đã có 96 Bộ, ngành, địa phương hoàn thành kết nối và đồng bộ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức.
Về hạ tầng số, các doanh nghiệp viễn thông di động đã triển khai phủ sóng được 2.416/3.924 thôn lõm sóng viễn thông, trong đó có 2.418 thôn lõm sóng giai đoạn 2021 - 2022 và phát sinh mới 1.506 thôn giai đoạn 2022 - 2023.
 Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia có chuyển biến rõ rệt. Lũy kế đến nay, có hơn 7,77 triệu tài khoản; hơn 212 triệu hồ sơ đồng bộ; hơn 17,49 triệu lượt thực hiện các dịch vụ tiện ích; 17,72 triệu hồ sơ trực tuyến; hơn 10,98 triệu giao dịch thanh toán trực tuyến với số tiền hơn 6.000 tỷ đồng…
Tại thành phố Bắc Ninh, trong 06 tháng đầu năm, công tác chuyển đổi số và triển khai Đề án 06 đã đạt được những kết quả tích cực: 100% cơ quan, đơn vị đã triển khai việc tạo lập hồ sơ công việc trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành dùng chung toàn tỉnh có ký số văn bản điện tử đối với lãnh đạo thay cho việc ký văn bản giấy. Tỷ lệ trung bình các cấp đều đạt cao, hơn 90%; tiếp nhận gần 50.000 hồ sơ qua Cổng dịch vụ công; cấp thẻ CCCD cho 100% công dân thường trú trên địa bàn…
Tại Hội nghị, các Bộ, ngành, địa phương tập trung thảo luận, chia sẻ về kinh nghiệm triển khai các nội dung phục vụ chuyển đổi số; nêu những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp thực hiện chuyển đổi số trong 6 tháng cuối năm 2023.
Thủ tướng Chính phủ phát biểu chỉ đạo 
Phát biểu kết luận Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của các Bộ, ngành, địa phương trong công tác chuyển đổi số và triển khai Đề án 06. Đồng thời, nhấn mạnh chuyển đổi số là nhiệm vụ chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước với mục tiêu cuối cùng là phục vụ con người, trên tinh thần lấy con người là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là động lực, nguồn lực phát triển.
Trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tập trung quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành, nhất là phát huy vai trò của người đứng đầu, dám nghĩ dám làm, có tư duy đột phá, đổi mới sáng tạo trong chuyển đổi số, góp phần tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Nâng cao nhận thức, sử dụng nguồn lực có trọng tâm, trọng điểm, trong đó, ưu tiên 04 nhiệm vụ: phát triển cơ sở dữ liệu; đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến; phát triển hạ tầng số; đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin; cải cách, xây dựng thể chế, tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện chuyển đổi số. Trong việc thực hiện Đề án 06 cần tiếp tục bám sát mục tiêu xây dựng cơ sở dữ liệu “Đúng - Đủ - Sạch - Sống”...
Ngay sau Hội nghị, bên cạnh việc quán triệt, thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hiếu yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị và các địa phương tiếp tục xác định thực hiện Đề án 06 là một trong các nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ, hoàn thiện dữ liệu chuyên ngành, kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của cơ quan Nhà nước và người dân, doanh nghiệp. Tăng cường chỉ đạo triển khai các biện pháp nâng cao chất lượng cung cấp và thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn thành phố, nâng cao tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến, tỷ lệ số hóa, tỷ lệ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính./.
 
Trần Doanh
Trung tâm VHTT&TT thành phố Bắc Ninh
 
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online14
Tất cả2370618