2023-07-11 16:12:17 Số lượt xem 363
Sáng 11/7, Trung tâm Chính trị thành phố tổ chức Lễ Khai giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị khóa XII năm 2023. Dự lễ khai giảng có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Hoàng Long, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Nguyễn Đức Hiện, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị thành phố; đại diện lãnh đạo các địa phương, Cán bộ giảng viên Trung tâm chính trị và các học viên đến từ các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Thành phố.
Toàn cảnh Lễ khai giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị năm 2023
Tham gia lớp học có 70  học viên đến từ 17 Chi, Đảng bộ trực thuộc Thành ủy, trong thời gian 1 tháng  học viên sẽ được truyền đạt 18 chuyên đề về những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng; lịch sử và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; vấn đề công nghiệp hóa - nhiệm vụ trọng tâm của thời kỳ quá độ lên XHCN ở Việt Nam…
Giám đốc Trung tâm chính trị thành phố phát biểu khai giảng lớp học
Phát biểu khai giảng lớp học, đồng chí  Nguyễn Đức Hiện, Giám đốc Trung tâm chính trị thành phố  nhấn  mạnh: Công tác đào tạo, bồi dưỡng Lý luận chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức đã được Đảng, Nhà nước ta đặc biệt quan tâm. Ngay trong những năm đầu tiên thành lập Đảng, xây dựng chính quyền cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ sự cần thiết phải đào tạo, bồi dưỡng Lý luận chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thực sự có năng lực đáp ứng yêu cầu, tính chất mới của công việc trong một xã hội mới và phải thực sự là những công bộc của dân. Đồng chí đề nghị các học viên đề cao ý thức, trách nhiệm, cố gắng phấn đấu trong học tập, nỗ lực khắc phục khó khăn, sắp xếp công việc cơ quan để tham dự các buổi học đầy đủ, thực hiện nghiêm nội quy, quy định của Trung tâm Chính trị thành phố và của lớp học đề ra.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy phát biểu chỉ đạo
Phát biểu chỉ đạo tại lớp học, đồng chí Nguyễn Hoàng Long, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh: Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) của Đảng về tiếp tục tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng chỉ rõ một trong 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị là việc vẫn còn hiện tượng nhận thức sai lệch về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị. Vì vậy, việc học tập là yêu cầu bắt buộc với cán bộ, đảng viên để nâng cao nhận thức, sự hiểu biết cả về lý luận chính trị và chuyên  môn nghiệp vụ; nhận thức sâu sắc hơn chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các quan điểm, chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, để làm phương châm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trên mọi cương vị công tác.
Đồng chí Phó Bí thư thường trực Thành ủy đề nghị các học viên của lớp học cần xác định rõ ý thức, trách nhiệm, niềm vinh dự, tự hào đã được lựa chọn, cử đi đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đồng thời, phải nỗ lực khắc phục khó khăn, sắp xếp công việc khoa học để tham dự các buổi học đầy đủ, thực hiện nghiêm nội quy, quy định của Trung tâm Chính trị thành phố và của lớp học đề ra. Cần tích cực trao đổi, thảo luận, nghiên cứu bài học để đạt kết quả cao nhất. Phấn đấu kết thúc khóa học 100% học viên hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập./.
 
Trần Doanh
Trung tâm VHTT&TT thành phố Bắc Ninh
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online21
Tất cả2738701