2023-07-14 11:05:45 Số lượt xem 215
Chiều 13/7, Ban Chỉ đạo 35 thành phố (BCĐ) tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ đối với đội ngũ Cộng tác viên bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng , đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2023. Đồng chí Nguyễn Đức Hiện, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị thành phố, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ 35 thành phố chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí cộng tác viên BCĐ 35.
Thời gian qua, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị triệt để lợi dụng sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước để gia tăng hoạt động tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ; kích động biểu tình, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đặc biệt chúng xuyên tạc công tác nhân sự tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng, xuyên tạc thành công của Đại hội Đảng và những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ của đất nước. Từ đó cho thấy, các thế lực thù địch chuyển từ thủ đoạn tấn công trực diện vào nền tảng, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước sang tấn công vào công tác an sinh xã hội, cuộc sống thường ngày của người dân. Chúng triệt để khai thác những thông tin trên báo chí, mạng xã hội, nhất là tin, bài kiểu lập lờ, giật tít, nội dung không rõ ràng hoặc quá nhạy cảm; qua đó chúng tập trung công kích vào lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ...
Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ 35 thành phố phát biểu giao nhiệm vụ
Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ 35 thành phố Nguyễn Đức Hiện yêu cầu các đồng chí cộng tác viên tiếp tục nâng cao nhận thức và thực hiện tốt Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Kịp thời thông tin thời sự, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những vấn đề bức xúc mà cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm; nắm bắt tình hình, xử lý tốt những vấn đề phát sinh về tư tưởng, định hướng dư luận xã hội, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Chú trọng tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân khi tham gia tương tác trên mạng xã hội. Chủ động phát hiện kịp thời những tư tưởng đối lập do các thế lực thù địch, những phần tử cơ hội và phê phán, bác bỏ các quan điểm tư tưởng sai trái và ý đồ thực hiện “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập”. Tăng cường đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc./.
 
Trần Doanh
Trung tâm VHTT&TT thành phố Bắc Ninh
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online16
Tất cả2370637