2023-12-05 16:32:57 Số lượt xem 194
Sáng 4/12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, từ điểm cầu Trung ương tại Phòng họp Diên Hồng (Nhà Quốc hội) kết nối tới 16.242 điểm cầu các ban, bộ, ngành, đoàn thể, đơn vị ở Trung ương và các địa phương trên toàn quốc; có 1.441.261 các lãnh đạo, cán bộ, đảng viên tham dự nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và trực tiếp truyền đạt các chuyên đề.
Tham dự Hội nghị tại điểm cầu thành phố Bắc Ninh có các đồng chí: Tạ Đăng Đoan, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; Nguyễn Hoàng Long, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Song Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí trong BTV Thành uỷ, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Uỷ ban MTTQ thành phố; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thành phố.
Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu thành phố Bắc Ninh
Tại Hội nghị, các đại biểu nghe Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng truyền đạt chuyên đề: "Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc".Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính truyền đạt chuyên đề: "Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới". Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng truyền đạt chuyên đề: “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa truyền đạt chuyên đề: “Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”.
Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai phát biểu kết luận Hội nghị
Phát biểu kết luận Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh: nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, những điểm mới của các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII. Trên cơ sở đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, các ban, bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII ở địa phương, cơ quan, đơn vị; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII cụ thể, thiết thực và hiệu quả.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu tỉnh
Phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu tỉnh Bắc Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung đề nghị cấp ủy các cấp, các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trương Thị Mai. Đồng thời, đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến qua sinh hoạt Chi bộ, sinh hoạt của các tổ chức quần chúng, cụm dân cư, các hoạt động tập thể. Các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường tuyên truyền, phổ biến những nội dung của các Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tám, BCH Trung ương khóa XIII. Sau đợt nghiên cứu, học tập, quán triệt, các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cấp chính quyền, tổ chức chính trị-xã hội khẩn trương xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết gắn với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị, thể hiện quyết tâm đổi mới, sáng tạo và đảm bảo khả thi, thiết thực, hiệu quả./.
 
 
Mạnh Tùng
Trung tâm VHTT&TT thành phố
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online22
Tất cả2501920