2023-11-23 16:29:42 Số lượt xem 391
Sáng 23/11, Hội đồng nghĩa vụ Quân sự (HĐNVQS) thành phố tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả rà soát, rà duyệt, sơ tuyển, triển khai nhiệm vụ khám tuyển và các quy trình còn lại trong công tác tuyển chọn và gọi công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Song Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch HĐNVQS thành phố chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí thành viên HĐNVQS thành phố; Chủ tịch UBND các phường.     
Tại Hội nghị, Chỉ huy Trưởng Ban CHQS thành phố đã báo cáo kết quả công tác rà soát, rà duyệt, sơ tuyển và triển khai kế hoạch các quy trình tiếp theo của công tác tuyển quân. Theo đó, tính đến hết tháng 10/2023, HĐNVQS thành phố đã hoàn thành các bước rà soát, rà duyệt, sơ tuyển trực tiếp sức khỏe công dân tại phường đảm bảo chặt chẽ, công khai đúng luật và đạt kết quả tốt.
Qua rà soát, rà duyệt, toàn thành phố có 8.774 công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ; trong đó có 4.090 công dân đủ điều kiện sơ tuyển tại phường. Sau sơ tuyển đề nghị điều khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự tại Ban CHQS thành phố là 972 công dân.
Các đồng chí thành viên Hội đồng NVQS thành phố và các đơn vị đã tập trung thảo luận bàn các giải pháp thực hiện công tác tuyển quân đảm bảo chỉ tiêu trên giao, tuyển chọn những công dân có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, văn hóa, sức khỏe đủ tiêu chuẩn.      
Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Song Hà phát biểu chỉ đạo
Để công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024 đạt hiệu quả và chất lượng, đồng chí Nguyễn Song Hà, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch HĐNVQS thành phố yêu cầu các thành viên Hội đồng NVQS thành phố cần chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể và địa phương nắm chắc và quản lý nguồn thanh niên sẵn sàng nhập ngũ. Thực hiện tốt công tác sơ tuyển đảm bảo đúng độ tuổi, nghề nghiệp, trình độ của các thanh niên để chủ động trong quá trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ cũng như việc đảm bảo công tác tuyển quân phải đạt 4Đ: (đạt số lượng, chất lượng; đúng đối tượng; đảm bảo công khai, minh bạch; đẩy mạnh chuyển đổi số, khắc phục tình trạng vắng bỏ địa phương mà không biết lý do).
Chủ tịch UBND thành phố giao Ban CHQS thành phố là cơ quan thường trực chủ trì tham mưu cho HĐNVQS thành phố xây dựng đầy đủ hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, thực hiện tốt các quy trình tuyển quân, hoàn thành 100% chỉ tiêu.  Công an thành phố tham mưu HĐNVQS giao chỉ tiêu công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân cho các phường. Chủ trì, phối hợp với Ban CHQS thành phố chịu trách nhiệm nghiên cứu, xem xét, thẩm định hồ sơ công dân sẵn sàng nhập ngũ, kết luận về tiêu chuẩn chính trị công dân được xét tuyển và báo cáo Hội đồng NVQS thành phố xem xét, quyết định. HĐNVQS các phường tiếp tục thực hiện đúng kế hoạch và các bước trong quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, đặc biệt là đôn đốc công dân thực hiện nghiêm quy trình khám tuyển, xét duyệt chính trị đạo đức, phúc tra, bình cử và chịu trách nhiệm trước Hội đồng NVQS thành phố về chỉ tiêu, chất lượng tuyển quân.
Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Song Hà đề nghị các đồng chí thành viên Hội đồng NVQS thành phố căn cứ kế hoạch được phân công nêu cao vai trò trách nhiệm, thường xuyên bám sát cơ sở phụ trách để chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ Hội đồng NVQS các phường thực hiện tốt từng quy trình trong công tác tuyển chọn và gọi công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2024./.
 
 
Trần Doanh
Trung tâm VHTT&TT thành phố Bắc Ninh
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online56
Tất cả2763656