2023-11-28 16:41:27 Số lượt xem 171
Sáng 28/11, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt Luật thực hiện Dân chủ cơ sở và văn bản liên quan. Đồng chí Triệu Văn Cường – Thứ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì hội nghị. Hội nghị được kết nối đến 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các địa phương cấp huyện, thị xã, thành phố.
Dự hội nghị tại điểm cầu thành phố Bắc Ninh có đồng chí Nguyễn Mạnh Hiếu, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; lãnh đạo Văn phòng HĐND – UBND, phòng Nội Vụ thành phố; lãnh đạo, cán bộ công chức theo dõi công tác dân chủ 19 phường trên địa bàn.
 Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiếu, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố chủ trì hội nghị tại điểm cầu thành phố Bắc Ninh
Hội nghị đã được nghe lãnh đạo Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ báo cáo nội dung cơ bản của Luật Thực hiện dân chủ cơ sở; lãnh đạo Vụ Công tác thanh niên, Bộ Nội vụ báo cáo nội dung cơ bản của Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ cơ sở; lãnh đạo Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo nội dung cơ bản của Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày 16/8/2023 của Chính phủ quy định về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư. Trong đó tập trung tuyên truyền, phổ biến các quy định về công tác xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Phát huy vai trò trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị, tổ chức Công đoàn, nhấn mạnh tầm quan trọng trong hoạt động kiểm tra, giám sát, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban thanh tra nhân dân và các quy định chung, soạn thảo, công nhận, tạm ngừng thực hiện, sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ hương ước, quy ước; Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trong thực hiện hương ước, quy ước.
Thông qua hội nghị nhằm xác định nhiệm vụ, trách nhiệm và kỷ luật cụ thể của các đơn vị, người đứng đầu trong việc triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong việc thi hành luật./.
Mạnh Tùng
Trung tâm VHTT&TT thành phố
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online17
Tất cả2501885