2023-04-26 20:48:59 Số lượt xem 384
Ngày 26/4, Trung tâm Chính trị thành phố tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề tháng 4 năm 2023. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Thành uỷ, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố; các đồng chí báo cáo viên của Thành uỷ; tuyên truyền viên nòng cốt của các Chi, Đảng bộ trực thuộc; Bí thư Chi bộ các Khu phố trên địa bàn. Đồng chí Nguyễn Đức Hiện- Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố dự chỉ đạo, đồng thời là báo cáo viên trực tiếp truyền đạt thông tin về các nội dung cơ bản chuyên đề của hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị
Hội nghị chuyên đề tháng 4/2023 nhằm cụ thể hoá Kế hoạch số 64-KH/TU, Kế hoạch số 65-KH/TU, ngày 19/4/2023 của Ban Thường vụ Thành uỷ Bắc Ninh về nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai, tuyên truyền thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị khoá XIII và giới thiệu tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Đức Hiện - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố thông tin về những nội dung cơ bản trong 6 Nghị quyết của Bộ Chính trị khoá XIII về phát triển kinh tế- xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của 6 vùng kinh tế trọng điểm đất nước; triển khai thông tin chuyên đề về đợt sinh hoạt chính trị năm 2023 về thực hiện tác phẩm “ Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Thông qua hội nghị nhằm cung cấp tới các đại biểu thông tin về những nội dung cơ bản các Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị khoá XIII và tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để triển khai nhiệm vụ công tác tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.                                
                                                                                                   
   Nguyễn Văn Thuyết
                                                        Trung tâm Chính trị Thành phố
 
  
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online57
Tất cả2704141