2024-06-04 10:13:58 Số lượt xem 129
Ngày 01/6, UBND thành phố Bắc Ninh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ lấy ý kiến cử tri về việc sắp xếp đơn vị hành chính phường giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn thành phố. Dự buổi tập huấn có đồng chí Chu Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND thành phố; các đại biểu là thành viên Tổ giúp việc ban chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025 thành phố; lãnh đạo UBND, các ông, bà Bí thư chi bộ, Trưởng khu, Trưởng ban công tác mặt trận, thành viên các Tổ lấy ý kiến cử tri các phường thuộc diện sáp nhập.
Theo Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12/7/2023 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030. Căn cứ các điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội và đặc biệt là vị trí địa lý của các phường thuộc diện sắp xếp, UBND thành phố Bắc Ninh đã xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính đối với 3 phường cụ thể như sau: Hợp nhất, điều chỉnh toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Tiền An, phường Ninh Xá và phường Vệ An thành một đơn vị hành chính mới, dự kiến lấy tên gọi mới là phường Tiền Ninh Vệ.
Toàn cảnh hội nghị tập huấn
Tại hội nghị tập huấn, lãnh đạo phòng Nội vụ thành phố đã triển khai hướng dẫn quy trình lấy ý kiến cử tri về việc sáp nhập hợp nhất đơn vị hành chính đảm bảo đúng trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật.
Để phục vụ thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp phường trên địa bàn thành phố thì việc tổ chức lấy ý kiến của cử tri là một nhiệm vụ quan trọng. Theo đó, việc lấy ý kiến cử tri được tổ chức theo khu của từng đơn vị theo hình thức phát phiếu lấy ý kiến cử tri đến từng hộ gia đình. Ngày lấy ý kiến cử tri bắt đầu từ ngày 04/6/2024 và hoàn thành việc lấy ý kiến xong trước ngày 03/7/2024.
Đồng chí Chu Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại buổi tập huấn
Thông qua hội nghị tập huấn, các phòng, ban ngành liên quan, đặc biệt là Đảng ủy, UBND 3 phường Tiền An, Ninh Xá, Vệ An tổ chức thực hiện tốt việc lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính đảm bảo công khai, dân chủ, đúng pháp luật và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội ở địa phương. Đồng thời cũng cấp thông tin đầy đủ tới cử tri về việc sắp xếp đơn vị hành chính để cử tri hiểu rõ ý nghĩa, nội dung của việc lấy ý kiến; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cử tri; tuyên truyền, vận động cử tri tham gia tích cực khi cơ quan có thẩm quyền tổ chức lấy ý kiến cử tri./.
 
 
Doanh Nhân
Trung tâm VHTT&TT thành phố Bắc Ninh
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online40
Tất cả2741215