2024-05-30 15:40:38 Số lượt xem 124
Ngày 29/5, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND thành phố do đồng chí Nguyễn Thanh Mai, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố làm Trưởng Đoàn tiến hành giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường tại phường Phong Khê. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Trung Dũng, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, Trưởng Ban KT-XH; đồng chí Đỗ Chu Hưng, Ủy viên BTV Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố.
Đoàn giám sát của HĐND thành phố đi kiểm tra thực tế 
Qua giám sát cho thấy, phường Phong Khê đã thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường. Đơn vị tuyên truyền, phổ biến kịp thời chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường tới các cơ sở sản xuất kinh doanh và nhân dân trên địa bàn. Thường xuyên tiến hành thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường. Công tác tiếp nhận thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo về bảo vệ môi trường được thực hiện nghiêm theo quy định. Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường làng nghề và cộng đồng dân cư dân được thực hiện hiệu quả..
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế như: Lực lượng cán bộ làm công tác môi trường tại địa phương còn mỏng; nhận thức, ý thức bảo vệ môi trường của một số người dân, cơ sở sản xuất kinh doanh chưa cao; việc xử lý chất thải, khí thải, nước thải tại các làng nghề truyền thống gặp nhiều khó khăn...
Phường Phong Khê kiến nghị với Đoàn giám sát một số vấn đề: Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với công tác bảo vệ môi trường; tạo điều kiện hơn nữa về kinh phí cho cơ sở để thường xuyên làm tốt công tác vệ sinh môi trường và sự nghiệp môi trường; tăng cường phối hợp, kiểm tra, xử lý các trường hợp, các tụ điểm phức tạp về môi trường; có chế tài xử lý đối với những hộ dân chưa đóng góp nghĩa vụ tài chính về dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt và giao cho cơ sở quản lý điện năng...
Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thanh Mai phát biểu kết luận buổi giám sát 
Kết luận giám sát, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thanh Mai biểu dương kết quả phường Phong Khê đạt được trong thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường thời gian qua; đồng thời ghi nhận, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của đơn vị chuyển đến các cơ quan chức năng theo luật định. Để thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, đồng chí yêu cầu thời gian tới địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân về bảo vệ môi trường; duy trì, phát huy trách nhiệm của Tổ vệ sinh môi trường ở các khu dân cư trong thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt; tổ chức nạo vét cống thoát nước trong khu dân cư; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường...
 
 
Doanh Nhân
Trung tâm VHTT&TT thành phố Bắc Ninh
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online48
Tất cả2741269