2024-06-12 08:47:49 Số lượt xem 138
Trong 02 ngày 10,11-6, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Bắc Ninh trọng thể tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đến dự, phát biểu chỉ đạo có đồng chí Tạ Đăng Đoan, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; đồng chí Nguyễn Thị Hà, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy viên BTV Thành ủy; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố cùng 198 đại biểu chính thức đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn thành phố.
Các đồng chí lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, thành phố Bắc Ninh chúc mừng các Ủy viên Ủy ban MTTQ thành phố,
 khóa XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029
Nhiệm kỳ 2019-2024, Ủy ban MTTQ và tổ chức thành viên các cấp thành phố Bắc Ninh tích cực phối hợp thực hiện tốt chương trình hành động do Đại hội MTTQ thành phố khoá XX đề ra. Nhiều kết quả quan trọng đạt được đã góp phần củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh – quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị thành phố vững mạnh.
Thông qua các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, Ủy ban MTTQ thành phố đã thể hiện rõ vai trò chủ trì, phối hợp với các tổ chức thành viên để huy động các nguồn phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hoá tốt đẹp. Tiêu biểu là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với việc triển khai phát động phong trào “Vì thành phố Bắc Ninh sạch” giai đoạn 2019 - 2022 và phong trào “Mỗi người dân, mỗi ngày một việc góp phần làm sạch môi trường” giai đoạn 2022 - 2027 do thành phố triển khai, được các tầng lớp Nhân dân đồng tình hưởng ứng tham gia tích cực.
Các đồng chí lãnh đạo thành phố Bắc Ninh tặng bức trướng cho Uỷ ban MTTQ thành phố
Kết quả bình xét Gia đình văn hoá đạt 95% (tăng 0,3% so với nhiệm kỳ trước); khu phố văn hoá đạt 92% (tăng 0,2% so với nhiệm kỳ trước); trên 80% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá; vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” thành phố được trên 8,8 tỷ đồng, xây dựng 78 nhà Đại đoàn kết; ủng hộ xây dựng nhà ở cho huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu và Điện Biên gần 900 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,28%.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thị Hà trao Bằng khen của Ủy ban MTTQ tỉnh cho các tập thể và cá nhân
Nhiệm kỳ 2024-2029, Ủy ban MTTQ thành phố Bắc Ninh tiếp tục đổi mới, nội dung và phương thức hoạt động; đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân, xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cùng với đó, đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua; phát huy dân chủ, đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.
Phấn đấu, tỷ lệ kết nạp đoàn viên, hội viên của các tổ chức thành viên tăng trên 5%; trên 90% khu dân cư thực hiện tốt việc văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; tỷ lệ hỏa táng, điện táng đạt đạt trên 80%; 100% khu dân cư đều lựa chọn, xây dựng mô hình thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào “Mỗi người dân, mỗi ngày một việc góp phần làm sạch môi trường” giai đoạn 2022 – 2027, do MTTQ thành phố chủ trì phát động.
Bí thư Thành ủy Tạ Đăng Đoan phát biểu chỉ đạo Đại hội
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Thành ủy Tạ Đăng Đoan chúc mừng, biểu dương những thành tích, kết quả MTTQ các cấp thành phố đạt được trong thời gian qua.
Để tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt Trận trong nhiệm kỳ tới, đồng chí đề nghị MTTQ các cấp thành phố tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, quy định của địa phương; phát huy hơn nữa vai trò, vị trí của mình trong việc tiếp tục củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.
Đồng thời, phát huy vai trò đại diện, tập hợp, phản ánh kiến nghị của nhân dân đến các cơ quan Đảng, chính quyền. Vận động, tập hợp, đoàn kết nhân dân chung sức thực hiện các cuộc vận động, cùng các cấp, các ngành của thành phố phấn đấu trong năm 2024 hoàn thành 100% các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.
Các đồng chí lãnh đạo thành phố Bắc Ninh tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân
Đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị MTTQ các cấp thành phố thực hiện tốt hơn nữa chức năng giám sát, phản biện xã hội; tích cực tham gia phòng, chống tiêu cực, phát huy vai trò trong việc thực hiện dân chủ ở cơ sở.
Đặc biệt quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân, tiếp tục có các hoạt động thiết thực giúp đỡ đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn; không để ai bị bỏ lại phía sau. Triển khai hiệu quả phương châm: “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.
Xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp bảo đảm số lượng, chất lượng, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Mỗi cán bộ Mặt trận cần làm việc với tinh thần “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”. Luôn luôn cầu thị, lắng nghe và tham gia giải quyết, phản ánh, kiến nghị của nhân dân.
Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng đề nghị các cấp uỷ đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn thành phố phát huy vai trò, tiềm năng của mình; góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố ngày càng vững mạnh.
 Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội hiệp thương cử 62 đại biểu tham gia Ủy ban MTTQ thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2024-2029; cử 38 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2024-2029. Đồng chí Trương Ngọc Trang, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ thành phố tái cử chức Chủ tịch Uỷ ban MTTQ thành phố Bắc Ninh khoá XXI, nhiệm kỳ 2024-2029.
Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân giai đoạn 2019-2024 được Ủy ban MTTQ tỉnh và UBND thành phố Bắc Ninh khen thưởng./.
 
Minh Khang - Trần Doanh
Trung tâm VHTT và Truyền thông thành phố
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online28
Tất cả2741178