2019-08-28 10:13:44 Số lượt xem 2285
Thành phố Bắc Ninh đang trên đà phát triển mạnh mẽ, việc đầu tư hạ tầng các Khu công nghiệp, khu đô thị gia tăng kéo theo các vấn đề môi trường ngày càng bức xúc. Trước thực tế đó, Ban Thường vụ thành ủy Bắc Ninh đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 20/9/2018 về “Nâng cao hiệu quả quản lý công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2018-2022”.
Sau khi nghị quyết 06-NQ/TU được ban hành, Công ty cổ phẩn Môi trường và CTĐT Bắc Ninh đã chủ động ban hành nghị quyết và xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, tổ chức phổ biến, quán triệt tới toàn thể cán bộ, đảng viên và công nhân lao động trong công ty, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng ban, đơn vị. Tích cực phối hợp với các phòng ban chuyên môn của thành phố, nhất là phòng Quản lý đô thị trong việc kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm. Chủ động, kịp thời tham mưu, đề xuất các giải pháp đảm bảo công tác vệ sinh môi trường luôn luôn sạch, đẹp. Bên cạnh đó, Công ty đã chú trọng làm tốt công tác tuyển dụng cán bộ phòng ban, đơn vị đảm bảo đủ về số lượng và từng bước nâng cao chất lượng đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đã đề ra. Hiện nay công ty có tổng số 352 lao động tham gia làm công tác thu gom rác, trong đó có 168 người là công nhân cũ và 184 người là lao động xã hội hóa mới tiếp nhận từ các phường, xã năm 2018.
Song song với đó, Công ty đã chủ động phối hợp với chính quyền các địa phương tăng cường và đổi mới công tác truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức về vệ sinh môi trường. Xây dựng có hiệu quả các chương trình truyền thông nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ về môi trường như: Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường (29/4-6/5), Ngày môi trường thế giới (5/6), Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn vào tháng 9 hàng năm. Tham mưu với UBND thành phố phát động các chương trình tổng vệ sinh, thu gom, vận chuyển chất thải rắn, rác thải sinh hoạt… thông qua các cơ quan truyền thông như: Đài phát thanh thành phố, Phòng Văn hoá - Thông tin;  Đài truyền thanh các phường, xã.... được nhân dân trên địa bàn nhiệt tình hưởng ứng. Đề xuất với các địa phương xây dựng phong trào toàn dân tham gia tổng vệ sinh môi trường vào chiều thứ 6 hàng tuần, chú trọng xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước, cam kết vệ sinh môi trường. Nghiên cứu, thảo luận mức thu tiền dịch vụ vệ sinh môi trường sao cho phù hợp với thực tiễn của từng địa phương. Đưa tiêu chí vệ sinh môi trường gắn với gia đình văn hoá; phát triển các mô hình cụm, tổ dân cư văn hóa, cộng đồng dân cư tự quản trong hoạt động xã hội hoá công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố.
Công ty đã tiến hành rà soát hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách về bảo vệ môi trường; đề xuất với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản về bảo vệ môi trường cho phù hợp với tình hình mới. Xây dựng và ban hành các quy tắc ứng xử, tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá về công tác vệ sinh môi trường làm cơ sở tổ chức thực hiện. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Bảo vệ Môi trường. Kịp thời thông báo nhắc nhở, quy định rõ thời gian khắc phục đối với các đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm môi trường, tổ chức phúc tra kết quả khắc phục ô nhiễm môi trường của cơ sở đó. Ngoài ra, Công ty đã tăng cường đầu tư hệ thống phương tiện và công nghệ để từng bước thực hiện cơ giới hóa vệ sinh môi trường. Tính riêng trong năm 2018, Công ty đã mua thêm 02 xe ép rác nâng tổng số lên thành 11 xe để kịp thời vận chuyển rác thải về bãi mới tại Phù Lãng. Bên cạnh việc mua sắm phương tiện thì công tác bảo dưỡng, sửa chữa xe cũng được thường xuyên quan tâm thực hiện tốt.
Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác vệ sinh môi trường đối với chất lượng sống của người dân thành phố, công ty đã tăng cường ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ, từng bước nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ trong ngành và các ngành có liên quan như: Ứng dụng công nghệ chụp ảnh, lập nhóm Zalo, lắp đặt hệ thống giám sát hành trình để lãnh đạo công ty, các phòng ban, đơn vị liên quan có thể nhanh chóng nắm bắt được tình hình từ đó có những ý kiến chỉ đạo cụ thể, kịp thời, đạt hiệu quả. Ứng dụng nhiều mô hình thu gom rác như: phân loại rác thải tại phường Ninh Xá, thu gom rác theo giờ tại phường Tiền An và phường Suối Hoa. Động viên công nhân lao động, tổ chức sắp xếp lại một số địa bàn thu gom cho phù hợp. Thay đổi lịch trình cẩu gắp rác đảm bảo vận chuyển hết rác thải phát sinh về bãi xử lý. Ngoài ra, Công ty cũng đã đưa vào thử nghiệm các loại xe cơ giới như xe quét hút, xe tải nhỏ trong việc thu gom và vận chuyển rác thải nhằm loại bỏ một số điểm cẩu bất hợp lý gây mất vệ sinh môi trường, mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng đến giao thông, từ đó nâng cao năng suất lao động, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố.
Đặc biệt trong năm 2019, Công ty đã chủ động xây dựng đề án « Đổi mới công tác thu gom rác thải sinh hoạt tại Thành phố Bắc Ninh». Tham mưu cho UBND thành phố đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản; hoàn thiện quy hoạch điểm tập kết chất thải rắn sinh hoạt, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ cho việc đưa ứng dụng công nghệ môi trường hiện đại, công nghệ sạch, thân thiện với môi trường. Đề xuất chuyển đổi giờ thu gom rác: từ 2 ca ban ngày như hiện nay sang làm 1 ca ban đêm nhằm xóa bỏ các điểm tập kết chung chuyển rác thải đang gây ô nhiễm môi trường, cản trở giao thông và ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của nhân dân thành phố.
Để môi trường của thành phố trẻ Bắc Ninh sáng, xanh, sạch, đẹp, từng bước nâng cao chất lượng môi trường sống, xứng tầm là đô thị văn minh, hiện đại và đáng sống, bên cạnh sự nỗ lực, cố gắng không mệt mỏi của cán bộ, công nhân Công ty cổ phẩn Môi trường và CTĐT Bắc Ninh là sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, các cấp ủy đảng, chính quyền, sự chung tay hưởng ứng của người dân thành phố./.
 
Ngô Minh Châu - TUV,
Chủ tịch Cty CP Môi trường và CTĐT Bắc Ninh
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online32
Tất cả2700525