2019-03-14 14:08:15 Số lượt xem 1893
Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự tham gia của MTTQ, các đoàn thể và các tầng lớp nhân dân, công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Bắc Ninh đã có những chuyển biến và đạt được nhiều kết quả tích cực, qua đó từng bước đáp ứng yêu cầu của đô thị loại I trực thuộc tỉnh, vì sự phát triển bền vững và chất lượng cuộc sống của người dân. Từ cuối năm 2016, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo MTTQ Thành phố tổ chức Cuộc vận động “ Vì thành phố Bắc Ninh sạch”, trên cơ sở đó các đoàn thể nhân dân đã cụ thể hóa vào những phong trào, hoạt động thiết thực. Từ tháng 3 năm 2017, Thường trực Thành ủy chỉ đạo Ban Dân vận phối hợp với Đài Phát thanh thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội, các ngành liên quan và cấp ủy, chính quyền các xã, phường phát động thực hiện Chương trình “10 phút góp phần làm sạch thành phố”, nhằm làm chuyển biến ý thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng thành phố Bắc Ninh sạch, đẹp, an toàn; tạo lan tỏa rộng khắp về công tác bảo vệ môi trường trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hộ gia đình và mỗi người dân, vì sự phát triển bền vững của thành phố, xứng tầm với vị thế đô thị loại I trực thuộc tỉnh. Trong năm 2018, Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu nhiệm vụ đối với công tác vệ sinh môi trường bằng việc ban hành Nghị quyết chuyên đề số 06- NQ/TU ngày 20/9/2018 về “Tăng cường công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2018 - 2022”.
 
 Lãnh đạo tỉnh và thành phố kiểm tra tình hình hoạt động của nhà máy xử lý nước thải Phong Khê
 
Thực hiện nhiệm vụ năm 2019, công tác vệ sinh môi trường được Thành ủy đặc biệt nhấn mạnh khi xác định là một trong 3 thành tố của quyết tâm chính trị trong năm đó là "Toàn dân hành động vì môi trường sạch, nâng cao chất lượng hạ tầng đô thị và đời sống văn hóa cho nhân dân” với nhiều giải pháp được cụ thể hóa trong quá trình thực hiện để toàn thành phố cùng chung tay hành động vì môi trường sạch.
Một là: Xác định quyết tâm chính trị trong việc xây dựng thành phố Bắc Ninh trở thành một trong những "đô thị xanh - sạch - đẹp" của cả nước. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, vai trò điều hành của chính quyền, trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, đơn vị đối với công tác vệ sinh môi trường. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về vệ sinh môi trường, ngăn chặn, kiểm tra và kịp thời xử lý dứt điểm các vi phạm. Triển khai đồng bộ sự phối hợp giữa các ngành, các địa phương trong các chương trình, các cuộc vận động về môi trường. Thường xuyên quan tâm đầu tư, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đô thị bảo đảm an toàn, hiện đại và tiện ích cao; không để xảy ra tình trạng đánh đổi chất lượng môi trường cho sự phát triển thiếu bền vững. Phát huy sự vào cuộc của MTTQ và các đoàn thể trong việc tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức của mỗi người dân tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào, hoạt động về vệ sinh môi trường, dần khắc phục những khoảng cách giữa nhận thức và hành động, giữa cam kết với thực hiện, tiến tới hình thành thói quen, ý thức tự giác trong xã hội cùng chung tay hành động vì môi trường sạch. Tạo sự lan tỏa trong từng cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố trong việc thực hiện chương trình tổng vệ sinh môi trường vào ngày làm việc đầu tuần hoặc cuối tuần nhằm giữ gìn cảnh quan, môi trường cơ quan, đơn vị luôn sạch đẹp. Đồng thời tạo sự lan tỏa đến mỗi khu dân cư trong việc thực hiện tự quản vệ sinh môi trường, từng thôn, khu phố định kỳ hàng tháng tổ chức ít nhất một cuộc tổng vệ sinh môi trường trong toàn dân.
Hai là: Đưa công tác vệ sinh môi trường vào định hướng nội dung sinh hoạt chi bộ và tuyên truyền hàng tháng. Kết hợp giữa tuyên truyền trực quan với tuyên truyên trên không gian mạng đảm bảo thiết thực, hiệu quả, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận, tạo tác động mạnh mẽ tới ý thức của các tầng lớp nhân dân; mở chuyên trang, chuyên mục về công tác vệ sinh môi trường trên hệ thống phát thanh, truyền thanh, Trang thông tin điện tử Thành ủy, Cổng thông tin điện tử thành phố... Tăng cường việc nêu gương, khích lệ các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia giữ gìn, đảm bảo vệ sinh môi trường và có sáng kiến, giải pháp, mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả trong việc nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường. Đồng thời, tạo dư luận xã hội phê phán mạnh mẽ các hành vi vi phạm các quy định về vệ sinh môi trường. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục về vệ sinh môi trường trong các trường học nhằm cung cấp tri thức và xây dựng ý thức tự giác của công dân ngay từ lứa tuổi học đường. Đồng thời, khuyến khích các cơ sở giáo dục đào tạo tổ chức các hoạt động thiết thực để nâng cao ý thức tự giác vệ sinh môi trường cho học sinh, sinh viên trên địa bàn.
Ba là: Gắn kết nhiệm vụ công tác vệ sinh môi trường một cách phù hợp với các cuộc vận động, phong trào, các mô hình, hoạt động, như: Phong trào thi đua "Dân vận khéo", Cuộc vận động “Vì thành phố Bắc Ninh sạch”, Chương trình “10 phút góp phần làm sạch thành phố”, Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", các phong trào "Tuổi cao gương sáng", "5 không, 3 sạch", mô hình "Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường"... đảm bảo các tuyến đường, phố, ngõ xóm, khu đất trống, đồng ruộng... được các tổ chức đoàn thể đảm nhận, tự quản vệ sinh môi trường và hoạt động tích cực, hiệu quả. Đồng thời, thường xuyên nhắc nhở đối với các hộ gia đình, tổ chức, cá nhân chưa thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường; tạo ý thức của nhân dân trong việc đổ rác, chất thải đúng giờ, đúng nơi quy định và luôn giữ gìn vệ sinh môi trường mọi lúc, mọi nơi. Thực hiện việc bình xét chất lượng vệ sinh môi trường theo các tiêu chí “Khu dân cư sạch” do UBND Thành phố ban hành; đánh giá kết quả hoạt động của Tổ dân vận các thôn, khu phố, các tổ chức đoàn thể hàng năm. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình làm tốt; đồng thời, nhắc nhở, phê bình đối với những trường hợp vi phạm, làm chưa tốt. Tiến hành khảo sát, đánh giá hiệu quả các mô hình, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả ở các khu dân cư để nhân rộng, tạo hiệu ứng lan tỏa trên địa bàn thành phố.
  Bốn là: Làm tốt công tác quản lý việc phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải, không để xảy ra tình trạng tồn đọng rác thải qua ngày và không có điểm tồn lưu rác thải phát sinh trên địa bàn. Rà soát, điều chỉnh thời gian, tần suất và lộ trình thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt cho từng tuyến đường, tuyến phố, khu vực, đảm bảo sự hợp lý giữa thời gian vận chuyển rác của đơn vị thực hiện dịch vụ công ích với thời gian thu gom rác của người dân. Quản lý chặt chẽ và phát huy hiệu quả các điểm tập kết, trung chuyển rác thải. Triển khai các biện pháp giảm bụi bẩn trên đường phố, từng bước hiện đại hóa các phương tiện xe hút bụi, rửa đường, quét đường. Tăng cường công tác quản lý thu gom, vận chuyển và xử lý phế thải xây dựng; nghiên cứu phương thức quản lý chặt chẽ việc thu gom, vận chuyển phế thải xây dựng đối với các chủ đầu tư xây dựng công trình, chủ đầu tư nhà ở riêng lẻ, đảm bảo phế thải xây dựng được thu gom, vận chuyển đổ đúng nơi quy định. Đẩy mạnh xã hội hóa nhằm huy động tối đa các nguồn lực của xã hội tham gia thực hiện công tác vệ sinh môi trường, tất cả cho mục tiêu thành phố Bắc Ninh chung tay hành động vì môi trường sạch.
Nguyễn Đức Hiện
UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy 
Video
Thống kê truy cập
Đang online71
Tất cả2704287