2017-04-13 11:37:53 Số lượt xem 2050

Thực hiện Chỉ đạo của Thành ủy Bắc Ninh, các cấp Hội LHPN Thành phố tích cực tham gia cuộc vận động "Vì Thành phố Bắc Ninh sạch"  cụ thể hóa trong các cấp Hội bằng chương trình " 10 phút làm sạch Thành phố".

Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 11/12/2015 của Thành ủy Bắc Ninh về “Tăng cường trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị giai đoạn 2016 - 2020”, thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Các cấp Hội LHPN thành phố đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động hội viên, phụ nữ nâng cao chất lượng các hoạt động thương mại, dịch vụ thân thiện với môi trường, thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm vì sức khỏe gia đình và cộng đồng, không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh, buôn bán, họp chợ, giữ gìn bảo vệ nguồn nước sạch vệ sinh môi trường, chăm sóc bảo vệ cây xanh; vận động tiểu thương tại các chợ nâng cao chất lượng các sản phẩm, cam kết thực hiện kinh doanh gia cầm và sản phẩm gia cầm phải có nguồn gốc, tác phong giao tiếp văn minh; tuyên truyền vận động hộ gia đình hội viên thực hiện thu gom rác, phân loại rác thải tại nguồn, đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, không trồng rau trong thùng xốp trên vỉa hè, tự tháo dỡ mái che, mái vẩy, biển hiệu, biển quảng cáo sai quy định, tự phá rỡ bậc tam cấp ... Năm 2016, Hội LHPN thành phố đã triển khai kế hoạch phát động thực hiện phong trào “Vì Thành phố văn minh - sạch đẹp - an toàn” tới 100% cơ sở Hội, thành lập mới 04 mô hình hưởng ứng phong trào vì thành phố sạch và cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch: với 03 mô hình tổ phụ nữ 3 sạch thu hút 150 thành viên, 01 tổ phụ nữ 5 không với 20 thành viên tại phường Suối Hoa, 01 tổ phụ nữ phân loại rác thải tại nguồn ở Ninh Xá 1 với sự tham gia của 30 chị em và 02 tổ phụ nữ đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định tại phường Ninh Xá, phường Tiền An thu hút 45 thành viên; duy trì và nhân rộng 116 đoạn đường do Hội phụ nữ tự quản đảm bảo xanh, sạch đẹp.

Nhằm thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ“Hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững” và phong trào  “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh” góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. Mô hình“Làng/khu phố 3 sạch” được các cấp Hội phụ nữ triển khai sâu rộng tới 100% các hộ gia đình, nhằm cụ thể hóa các tiêu chí của cuộc vận động “Xây dựng Gia đình 5 không 3 sạch”; đồng thời tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân, thông qua thực hiện cuộc vận động góp phần nâng cao hiệu quả cuộc vận động “Vì thành phố Bắc Ninh sạch”. Hội phụ nữ thành phố chọn khu 1, phường Suối Hoa làm điểm mô hình “Khu phố 3 sạch”. Cuộc vận động “Vì thành phố Bắc Ninh sạch” đã được các cấp Hội phụ nữ thành phố Bắc Ninh triển khai rộng khắp, đã có 24.246/24.246= 100% hộ gia đình cán bộ, hội viên đăng ký thực hiện, cuộc vận động bước đầu đã có sự lan tỏa trong cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân về công tác bảo vệ môi trường.

Để tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm và hành động của các tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng thành phố Bắc Ninh sạch đẹp, văn minh, Hội LHPN các cấp của Thành phố đã tích cực cùng Ban Dân vận Thành, Chính quyền, đoàn thể các cấp tham gia thực hiện chương trình “10 phút làm sạch thành phố”. Thông qua hệ thống phát thanh trong toàn thành phố hàng ngày, “hiệu lệnh” được phát vào cuối chương trình phát thanh buổi chiều hàng ngày của Đài phát thanh thành phố ngay sau khi kết thúc chương trình của Đài vào thời điểm 17h30’ để kêu gọi toàn thể nhân dân, các hộ gia đình cùng chung tay góp sức làm sạch thành phố qua việc nhặt rác, quét vỉa hè, thu gom rác trước cửa nhà mình, trước cửa hiệu nơi mình sản xuất kinh doanh bắt đầu thực hiện từ ngày 20/3/2017. Các cấp Hội phụ nữ đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, hội viên phụ nữ ở từng chi hội, tổ chức ra quân làm điểm tại chi hội Suối Hoa, phường Vũ Ninh và chi 1, chi 2, phường Thị Cầu vào 17h30’ ngày 20/3 - Ngày Quốc tế hạnh phúc. Mỗi cán bộ Hội đến đúng thời điểm có “hiệu lệnh” gương mẫu thực hiện trước để tạo sự lan tỏa trong cộng đồng, thời gian mỗi lần làm vệ sinh môi trường trước cửa nhà, cửa hiệu ít nhất là 10 phút. Tuy nhiên, “Hiệu lệnh” được phát thanh còn nhỏ, phát chưa rõ, hệ thống loa truyền thanh ở một số đơn vị chưa bắt được sóng ổn định, một số chị em đi làm chưa về hoặc bận kinh doanh, chương trình mới nên chưa đi vào nề nếp, chưa thành thói quen, chỉ một số đơn vị trung tâm thành phố thực hiện tốt. Trong thời gian tới, nhằm nâng cao nhận thức và tạo thói quen cho người dân, để chương trình “10 phút làm sạch thành phố” đi vào nề nếp và hiệu quả, Hội sẽ phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác kiểm tra, đôn đốc, tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ và nhân dân bằng nhiều hình thức, đặc biệt là cần có sự gương mẫu, đi đầu thực hiện của đội ngũ cán bộ, đảng viên, cán bộ Hội phụ nữ các cấp; sự tham gia hưởng ứng tích cực của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố; đồng thời phê phán các hành vi vi phạm, biểu dương, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình trên lĩnh vực bảo vệ môi trường… nhằm góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, xây dựng thành phố Bắc Ninh xanh, sạch, đẹp, văn minh và hiện đại, sớm trở thành Đô thị loại I, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2022.

Phụ nữ phường Suối Hoa thí điểm mô hình khu phố 3 sạch

Phụ nữ Phường Thị Cầu thực hiện 10 phút làm sạch thành phố

Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố
Video
Thống kê truy cập
Đang online55
Tất cả2763704