Ngày 04 tháng 3 năm 2010, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Quyết định số: 1853-QĐ/BTGTW về ban hành quy chế giảng dạy và học tập của Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện, quận, thị xã thuộc tỉnh.
 
Chi tiết xin xem tại link:
Video
Thống kê truy cập
Đang online16
Tất cả2738661