2017-01-31 14:47:16 Số lượt xem 6842
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------------
BẢN CAM KẾT
Thực hiện Cuộc vận động “ Vì Thành phố Bắc Ninh Sạch”
Giai đoạn 2017-2020
--------------------------
          Đại diện hộ gia đình ông (bà)……………..…………………………………..............................................
          Địa chỉ…………………………………………………………..……………..................................................
 
          Sau khi được nghe phổ biến, tuyên truyền, vận động, gia đình chúng tôi nhận thức được rằng: Thành phố Bắc Ninh đang trong quá trình phát triển, nhất là trong những năm qua Thành phố đã đầu tư hàng trục nghìn tỷ đồng để xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị đáp ứng yêu cầu của một Thành phố là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học - công nghệ của tỉnh và trở thành Thành phố trẻ thông minh, văn minh, hiện đại trong tương lai.
          Cuộc vận động “ Vì Thành phố Bắc Ninh sạch” do Thành phố phát động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, gia đình chúng tôi tích cực hưởng ứng và xin cam kết thực hiện tốt các nội dung sau:
          1. Luôn chấp hành tốt đường lối, chủ trương, Nghị quyết của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước; các quy định của địa phương.
          2. Thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, bỏ rác đúng giờ, đúng nơi quy đinh. Rác thải và chất thải được gia đình thu gom và xử lý bảo đảm vệ sinh sạch nhà, sạch ngõ xóm, sạch đường phố.
3. Không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh.
          4. Xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp để trên hè phố phải ngay ngắn, thẳng hàng theo đúng quy định của địa phương.
          5. Xe ô tô đỗ dừng đúng nơi quy định và có trách nhiệm hướng dẫn mọi người thực hiện nghiêm túc.
          6. Văn minh lịch sự khi giao tiếp.
          7. Tổ chức sản xuất, kinh doanh thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, các quy định của Thành phố, bảo đảm vệ sinh môi trường và tuyệt đối an toàn.
8. Không phơi các vật dụng, đổ rác, chất phế thải, ra vỉa hè lòng đường. Không buộc và thả rông gia súc, vật nuôi ở lòng đường, vỉa hè. Không treo buộc quần áo, treo biển bảng quảng cáo vào hàng cây, cọc tiêu, biển báo.
9. Có trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ cây xanh trước nhà cũng như trong khu dân cư.
 
 
 
 
 
     
  …………., ngày ….. tháng….năm 2017
Đại diện hộ gia đình
(ký và ghi rõ họ tên)
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online48
Tất cả2741251