2020-04-08 14:33:03 Số lượt xem 1294
THÀNH ỦY BẮC NINH
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số 537 - CV/BTG
“V/v giới thiệu, tuyên truyền những điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19
        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
      TP.  Bắc Ninh, ngày  08  tháng 4 năm 2020
 
 
         
Kính gửi:   
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố.
- Tuyên huấn các Đảng bộ Quân sự và Công an thành phố.
- Phòng Y tế thành phố.
- Trung tâm y tế thành phố.
- Các ngành trong khối tư tưởng - văn hóa thành phố.
- Hội Chữ thập đỏ thành phố,      
 - Đảng ủy, UBND các phường.
 
Trong thời gian qua, cùng với toàn tỉnh và cả nước nói chung, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thành phố Bắc Ninh đã chung sức, đồng lòng cùng cấp ủy, chính quyền các cấp và cả hệ thống chính trị vào cuộc triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, trên địa bàn thành phố đã xuất hiện nhiều tấm gương trên “trận tuyến” phòng, chống dịch bệnh. Từ những đơn vị ở tuyến đầu “chiến đấu” với dịch bệnh Covid-19 là các lực lượng y tế, quân đội, công an đến biết bao công việc thầm lặng của các cấp, các ngành và những hình ảnh của đông đảo người dân sẵn sàng bỏ tiền của, công sức tham gia góp phần phòng, chống dịch bệnh… mỗi hình ảnh, hành động đẹp được nhân lên từng ngày, truyền cảm hứng trong xã hội về những thông điệp nhân văn, nghĩa tình. Qua đó đã giúp nhân dân vững tin hơn vào sự lãnh đạo, điều hành của Đảng và Nhà nước; gia tăng sức mạnh, niềm tin, tạo động lực to lớn để mỗi người vượt qua khó khăn, hướng đến một cuộc sống an toàn và hạnh phúc.
Với phương châm “Nhân cái đẹp, dẹp cái xấu; lấy cái tích cực đẩy lùi tiêu cực”, để nhân lên những điển hình tiên tiến, góp phần hướng tới mục tiêu chiến thắng đại dịch Covid-19; đồng thời làm cơ sở triển khai công tác thông tin tuyên truyền, định hướng tư tưởng, Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các địa phương, đơn vị thường xuyên, kịp thời phát hiện, giới thiệu những tập thể, cá nhân từ các lực lượng chức năng đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đã và đang tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Bài viết giới thiệu về tấm gương điển hình của các tập thể, cá nhân xin được gửi về Ban Tuyên giáo Thành ủy (ghi rõ họ tên và số điện thoại liên hệ của người viết bài giới thiệu):
- Gửi bài viết và ảnh (nếu có) về cơ quan Ban Tuyên giáo Thành ủy (số 10 - đường Nguyên Phi Ỷ Lan - phường Suối Hoa - thành phố Bắc Ninh).
- Hoặc gửi thư điện tử qua địa chỉ: tuyengiaotubn@gmail.com (kèm theo file ảnh - nếu có).
 Trân trọng đề nghị các địa phương, đơn vị phối hợp triển khai thực hiện.
 
 
Nơi nhận:                                  
- Như trên,                                   
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c),
- TT Thành ủy (b/c),
- UBND thành phố (b/c),
- BCĐ phòng chống dịch của TP,
- Lưu BTG Thành ủy.
TRƯỞNG BAN
 
 
(Đã ký)
 
 
Nguyễn Đức Hiện
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online52
Tất cả2763623