2022-05-19 16:22:37 Số lượt xem 85
Sáng 18/5, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/1/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các điểm cầu của các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.
Hội nghị do các đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên Giáo Trung ương; đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì.
Tại điểm cầu Bắc Ninh, tham dự có đồng chí: Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, các sở, ngành của tỉnh.
Tại thành phố Bắc Ninh, dự hội nghị có đồng chí Tạ Đăng Đoan, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh; Nguyễn Hoàng Long, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Song Hà, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí Ủy viên BTV Thành ủy, đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố.
Các đại biểu đã được nghe Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh trình bày những nội dung cơ bản Nghị quyết 06 ngày 24-1-2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, nêu rõ quan điểm chỉ đạo của Ban Bí thư về thực hiện nghị quyết này, đó là: Khẳng định đô thị hóa là tất yếu khách quan, là một động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội. Hoạt động này có tính tiên phong, dẫn dắt các hoạt động đổi mới sáng tạo, trở thành động lực phát triển và là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của cả hệ thống chính trị. Đồng thời, phải đổi mới tư duy, lý luận và phương pháp quy hoạch đô thị. Sẽ phải tập trung hoàn thiện hệ thống pháp luật và ban hành cơ chế, chính sách có tính đột phá vượt trội cho phát triển đô thị bền vững, thúc đẩy kinh tế khu vực đô thị tăng trưởng nhanh, hiệu quả. Phát triển hệ thống đô thị theo mạng lưới, phân bố hợp lý, phù hợp với từng vùng, miền, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, cân đối. Thực hiện phân cấp và phân quyền mạnh mẽ hơn cho chính quyền các đô thị gắn với đề cao trách nhiệm, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý thống nhất của Trung ương. 
Nghị quyết 06 ngày 24-1-2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cũng đã đề ra những mục tiêu từ tổng quát đến cụ thể gắn với các giai đoạn phát triển.
Các đại biểu tham dự hội nghị cũng đã trình bày tham luận nêu lên những thực trạng, giải pháp và các kiến nghị của  bộ, ngành Trung ương và các địa phương về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đánh giá cao các ý kiến tham luận tại Hội nghị. Đồng chí nhấn mạnh, Nghị quyết 06-NQ/TW được ban hành sẽ định hướng, là kim chỉ nam để thể chế hóa các quy định pháp luật nhằm tiếp tục phát triển đô thị Việt Nam có hiệu quả hơn trong thời gian tới, cụ thể hóa chủ trương của Đảng nêu trong Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII, đô thị hóa và phát triển đô thị cùng với công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn là những động lực góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội để đạt được những mục tiêu đề ra trong Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII... Chính vì vậy đề nghị các đơn vị, địa phương cần nghiên cứu đầy đủ các nội dung của Nghị quyết và coi đó là động lực quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới; cần xác định lộ trình và xây dựng kế hành động cụ thể trong từng năm, từng giai đoạn.
Ngay sau Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy trên cơ sở những nội dung của Nghị quyết 06, kịp thời tuyên truyền, quán triệt, phổ biến các nội dung đến cán bộ, đảng viên bằng các hình thức phù hợp với đặc điểm tình hình thực tiễn. Bên cạnh đó, nghiêm túc triển khai thực hiện Chương trình hành động số 31 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX thực hiện Nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đảm bảo khả thi, thiết thực, hiệu quả. Thể chế hóa bằng các Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, hàng năm, các Nghị quyết chuyên đề và ban hành các chính sách, quy định về quy hoạch, xây dựng, phát triển đô thị; tăng cường giám sát việc thực hiện trên địa bàn tỉnh, phấn đấu xây dựng tỉnh Bắc Ninh văn minh, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa./.
                                                 Tuyền – Minh
Trung tâm VHTT& Truyền thông TPBN
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online64
Tất cả1606791