2023-07-14 10:52:37 Số lượt xem 392
Hỏi: Việc mời báo cáo viên cấp tỉnh về triển khai chỉ thị, nghị quyết hoặc triển khai các chuyên đề tại chi, đảng bộ cơ sở được chi trả chế độ như thế nào?
 
Trả lời: Chế độ báo cáo viên hiện nay được thực hiện theo Kết luận số 03-KL/TU ngày 24/11/2015 của Thường trực Tỉnh uỷ. Tại mục 3 của Kết luận nêu rõ:
“Thống nhất chi trả chế độ cho Báo cáo viên, giảng viên kiêm chức, giảng viên và học viên thuộc trung tâm Bồi dưỡng chính trị các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh và được thực hiện từ tháng 01/2016 như sau:
          - Đối với giảng viên, giảng viên kiêm chức, báo cáo viên Trung ương: 2.000.000 đồng/buổi;
          - Đối với giảng viên, báo cáo viên cấp tỉnh: 1.000.000 đồng/buổi;
          - Đối với giảng viên, báo cáo viên cấp huyện: 600.000 đồng/buổi;”
          Như vậy, các chi, đảng bộ khi mời báo cáo viên cấp tỉnh về truyền đạt chỉ thị, nghị quyết hoặc chuyên đề sẽ được phép trả kinh phí ở mức 1.000.000 đồng/buổi.
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online25
Tất cả2572662