2023-11-11 15:21:56 Số lượt xem 243
Sáng 10/11, Trung tâm Chính trị thành phố Bắc Ninh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa IX  năm 2023. Đồng chí Nguyễn Đức Hiện, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố dự và phát biểu khai giảng.
Tham gia lớp học có 49 học viên là cán bộ, đoàn viên ưu tú đang sinh hoạt tại 15 chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy. Tại chương trình bồi dưỡng, các học viên sẽ được truyền đạt những chuyên đề: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; Khái quát lịch sử Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh.
Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố phát biểu khai giảng lớp học
Phát biểu khai giảng lớp học, đồng chí Nguyễn Đức Hiện, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố đề nghị cán bộ, giảng viên Trung tâm Chính trị thành phố làm tốt công tác quản lý lớp học, quản lý học viên, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị tốt nhất để các học viên tham gia học tập. Trên cơ sở nội dung bài giảng, giảng viên phải gắn lý luận với thực tiễn. Đối với các học viên, đồng chí khẳng định, việc được tham gia lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng chỉ là bước đầu của quá trình phấn đấu để được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Trên cơ sở đó, mỗi học viên phải xác định được cho mình động lực phấn đấu vào Đảng đúng đắn, nghiêm túc thực hiện nội quy, quy chế của lớp học. Sau khi kết thúc khóa học trở về địa phương, đơn vị công tác, các học viên tiếp tục vận dụng những kiến thức lý luận đã được học vào thực tiễn, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu để sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng./.
Trần Doanh
Trung tâm VHTT&TT thành phố Bắc Ninh
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online22
Tất cả2572602