2023-11-15 20:57:15 Số lượt xem 514
Sáng 15/11, HĐND thành phố Bắc Ninh khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 12 (chuyên đề). Các đồng chí: Nguyễn Hoàng Long, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Thanh Mai, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố chủ tọa kỳ họp. Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Song Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; các ông, bà đại biểu HĐND tỉnh khu vực thành phố Bắc Ninh; các đồng chí Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ thành phố; lãnh đạo các phòng, ban, ngành đoàn thể cùng các ông, bà đại biểu HĐND thành phố khóa XXII.
 Các đại biểu dự kỳ họp
Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Hoàng Long, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 12 (kỳ họp chuyên đề lần thứ 3 năm 2023) nhằm xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền, đáp ứng kịp thời nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị các đại biểu HĐND thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu kỹ nội dung các Tờ trình cúa UBND thành phố, đây là những nội dung quan trọng, cấp thiết cần được HĐND thành phố xem xét, quyết nghị nhằm tạo cơ sở pháp lý cho UBND thành phố trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn và năm 2023, khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực và phân bổ, điều hành ngân sách kịp thời, hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.
 Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Hoàng Long phát biểu khai mạc kỳ họp
Kỳ họp đã xem xét các tờ trình của UBND thành phố về việc: Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 (lần 3); Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 (lần 5); Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án ĐTXD khu nhà ở tái định cư đường H (0,8ha); Dự án ĐTXD hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở đấu giá QSD đất tại phường Khắc Niệm (0,8ha); Dự án đầu tư xây dựng HTKT để tái định cư các dự án, công trình trọng điểm, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Bắc Ninh (vị trí tại phường Hạp Lĩnh, diện tích 4,23ha và 2,6ha); Dự án ĐTXD khu nhà ở tái định cư đường H (3ha); Tờ trình về việc thu hồi, điều chỉnh và phân bổ kinh phí ngân sách thành phố năm 2023.
Các đại biểu biểu quyết thông qua các Nghị quyết
Với tinh thần trách nhiệm cao, HĐND thành phố đã thảo luận và biểu quyết thông qua 8 Nghị quyết. Đây là những nội dung quan trọng, là căn cứ, cơ sở pháp lý để các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả các nguồn lực, tiếp tục hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đô thị, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và nâng cao đời sống của nhân dân.
Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Hoàng Long đề nghị UBND thành phố, các ngành, các địa phương, đơn vị tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, đảm bảo các Nghị quyết của HĐND thành phố đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả thiết thực. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND và các đại biểu HĐND thành phố tiếp tục tăng cường giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết và báo cáo HĐND thành phố theo quy định. Đồng chí nhấn mạnh chỉ còn hơn một tháng nữa là kết thúc năm 2023, để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội mà HĐND đã quyết nghị, đề nghị UBND thành phố, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát, đánh giá, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoàn thành các nội dung, nhiệm vụ, chủ đề công tác năm, 3 quyết tâm chính trị và 14 chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2023 đã đề ra. Trong đó tập trung cao cho nhiệm vụ thu ngân sách, thúc đẩy phát triển thương mại - dịch vụ, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và chú trọng công tác quản lý đất đai, xử lý ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố./.
 
                                                     Thanh Tuyền – Quang Nghiệp
Trung tâm VHTT & Truyền thông TPBN
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online18
Tất cả2738663