2023-03-17 14:05:04 Số lượt xem 379
Sáng 16/3, Đảng uỷ phường Nam Sơn tổ chức Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XVIII và sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị khoá XIII về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Trọng Liên - Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự thành phố; Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng thành phố.
 Toàn cảnh Hội nghị
Trong nửa nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành uỷ - HĐND - UBND thành phố, sự đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân, phường Nam Sơn đã đạt được kết quả khá toàn diện trên các mặt công tác. Tổng thu ngân sách nhà nước hàng năm đều vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao; riêng năm 2022 đạt trên 203 tỷ đồng. Mỗi năm giải quyết việc làm cho khoảng 180 lao động. Các chính sách an sinh xã hội cho người có công với cách mạng, gia đình chính sách, hộ nghèo và các đối tượng yếu thế được triển khai đầy đủ, kịp thời và đúng quy định. Công tác giảm nghèo được quan tâm, tập trung chỉ đạo, hiện toàn phường còn 05 hộ nghèo, giảm 29 hộ so với đầu nhiệm kỳ, hộ cận nghèo còn 07 hộ giảm 11 hộ so với đầu nhiệm kỳ. Sự nghiệp giáo dục, đào tạo được quan tâm, chỉ đạo sát sao, chất lượng giáo dục toàn diện đạt nhiều kết quả nổi bật. Công tác chỉnh trang đô thị được quan tâm chỉ đạo theo hướng đồng bộ, hiện đại, diện mạo đô thị ngày càng đổi mới, văn minh và phát triển theo hướng “Sáng - xanh - sạch - đẹp”. Các phong trào văn hoá, thể dục thể thao từ phường đến các khu dân cư được phát triển và nhân rộng, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. An ninh - quốc phòng, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, tạo điểu kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - xã hội. Hệ thống chính trị từ phường đến các khu phố thường xuyên được củng cố và kiện toàn; sự điều hành của Chính quyền ngày càng chặt chẽ và có hiệu quả. Công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo các đoàn thể nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực, Đảng bộ phường nhiều năm “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”.
Bên cạnh đó, Việc triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở Đảng bộ phường được triển khai nghiêm túc và đồng bộ. Việc học tập đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị, văn hoá, tư tưởng sâu rộng trong toàn Đảng bộ. Qua đó giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân ngày càng nhận thức sâu săc hơn về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến quan trọng trong nhận thức, ý thức rèn luyện tu dưỡng đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.
Cũng tại Hội nghị, các đại biểu được lắng nghe các ý kiến tham luận nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, giải pháp để thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu nửa cuối nhiệm kỳ 2020 – 2025 và thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Đồng chí Nguyễn Trọng Liên - Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự thành phố phát biểu tại Hội nghị
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Liên - Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự thành phố ghi nhận, đánh giáo cao những những nỗ lực của Đảng bộ phường Nam Sơn trong việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, đề nghị Ban chấp hành Đảng bộ phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phuòng Nam Sơn lần thứ XVIII đề ra; Phát huy tốt vai trò tích cực, chủ động, sáng tạo và trách nhiệm nêu gương của cấp uỷ, người đứng đầu đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng kiểm tra, đôn đốc, tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ chính trị và các Chuyên đề hàng năm. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; chú trọng kiểm tra, giám sát trong giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Kịp thời phát hiện và biểu dương, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và trong các phong trào thi đua yêu nước, tạo sự lan toả trong Đảng bộ và trong toàn xã hội.
 Các tập thể vinh dự được nhận khen thưởng
Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng uỷ phường đã trao giấy khen cho 05 tập thể có thành tích điển hình trong việc thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị khoá XIII về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”./.
 
 
Cẩm Nhung – Minh Khang
Trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thông
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online19
Tất cả2373289