2023-09-21 11:14:10 Số lượt xem 523
 Sáng 20/9, Ban Dân vận Thành ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác dân vận 09 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoàng Long, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; lãnh đạo các phòng, ban, đoàn thể thành phố; Bí thư Đảng ủy, Trưởng khối Dân vận Đảng ủy các phường trên địa bàn. Đồng chí Trương Ngọc Trang, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Hoàng Long phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
  09 tháng đầu năm 2023, công tác dân vận của hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở đạt được nhiều kết quả quan trọng: Việc triển khai sơ, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác dân vận được thực hiện kịp thời, hiệu quả. Tiếp tục tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phong trào “Mỗi người dân - Mỗi ngày một việc góp phần làm sạch môi trường”, Chương trình "10 phút góp phần làm sạch thành phố"... Phối hợp với UBND, các ban ngành, đoàn thể thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động GPMB các dự án trọng điểm trên địa bàn.
Công tác dân vận chính quyền có nhiều chuyển biến tích cực. Cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm; việc đối thoại, tiếp công dân, giải quyết đơn thư được tăng cường...
Hệ thống dân vận cơ sở đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” với 113 mô hình trên các lĩnh vực; duy trì hoạt động của 487 Tổ nhân dân tự quản vệ sinh môi trường trong khu dân cư. Nhiều mô hình ở các địa phương được phát huy, như: Mô hình bảo tồn Dân ca Quan họ; mô hình "Cộng đồng học tập", "Gia đình học tập", "Đơn vị học tập", "Dòng họ học tập"...
Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe ý kiến của nhân dân được quan tâm, thành phố và các phường đã tổ chức 90 cuộc đối thoại với nhân dân. Các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng được hướng dẫn, quản lý theo quy định.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Hoàng Long ghi nhận và biểu dương những kết quả tích cực hệ thống Dân vận từ thành phố đến cơ sở đạt được trong 09 tháng đầu năm, góp phần quan trọng hoàn thành các nhiệm vụ chính trị đề ra.
Định hướng nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Ban Dân vận Thành ủy, các ban, ngành, đoàn thể thành phố và Khối dân vận Đảng ủy các phường tiếp tục thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và thành phố về công tác dân vận. Tăng cường đổi mới nội dung và phương thực làm việc, với quan điểm "cả hệ thống chính trị thực hiện công tác dân vận". Tăng cường nắm bắt tình hình nhân dân với phương châm "Thành phố nắm đến khu phố; các phường nắm đến từng người dân, đoàn viên, hội viên"; chú ý đến những kiến nghị chính đáng, hợp pháp của người dân mà các cơ quan chức năng chưa giải quyết theo quy định; những vấn đề bức xúc, nổi cộm kéo dài trong nhân dân...; đồng thời, tổng hợp và phản ánh kịp thời tới cấp ủy để chỉ đạo, giải quyết.
Nghiên cứu đổi mới phương thức tài chính trong khối dân vận theo hướng Chính quyền đặt hàng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng Đề án, Chương trình, góp phần tăng nguồn kinh phí triển khai hoạt động và chăm lo phát triển đời sống của cán bộ, đoàn viên, hội viên.
Ban Dân vận Thành ủy, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố chủ động phối hợp với UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan, địa phương triển khai thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền, cải cách hành chính; phát huy vai trò trong tham gia giải quyết các vấn đề còn vướng mắc như: Xử lý ô nhiễm môi trường; trật tự đô thị, trật tự xây dựng, an toàn giao thông; giải quyết đơn thư tồn đọng, phức tạp, kéo dài; công tác phòng chống cháy, nổ...
Tiếp tục phối hợp với UBND thành phố, Uỷ ban MTTQ, các ban ngành liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động GPMB các dự án trọng điểm, như: Đường Vành đai 4 (với mốc tiến độ trước 31/12/2023); dự án đường tỉnh 285B, 295C; đường Hoàng Hoa Thám kéo dài; "nút thắt" trên đường Nguyễn Quyền - phường Đại Phúc; dự án khu nhà ở tái định cư đường H (phường Khúc Xuyên và Vạn An)...
 Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”; nghiên cứu xây dựng mới và nhân rộng những mô hình hiệu quả để lan tỏa trong địa phương, đơn vị và thành phố.
Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện tốt Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 gắn với tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.
Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ dân vận, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là ở khu phố đi vào thực chất, hiệu quả.
Về công tác tôn giáo, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị chú trọng xây dựng lực lượng cốt cán, người có uy tín trong các tổ chức tôn giáo, cộng đồng dân cư, trong từng tổ chức chính trị - xã hội; phát huy vai trò, uy tín, ảnh hưởng của lực lực lượng này trong tuyên truyền, vận động nhân dân. Tăng cường gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại với các chức sắc, tín đồ tôn giáo, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ các tôn giáo.
Giao Ban Dân vận Thành ủy, Phòng Nội vụ thành phố, lực lượng công an và các địa phương chủ động phối hợp, theo dõi, nắm chắc tình hình, không để phát sinh những vấn đề phức tạp về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn./.
 
Minh Khang
Trung tâm VHTT và Truyền thông thành phố
 
 
 
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online33
Tất cả2743745