2022-08-29 15:05:51 Số lượt xem 1889
THÀNH ỦY BẮC NINH
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số 270-CV/BTG
“V/v định hướng nội dung tuyên truyền
trong sinh hoạt chi bộ tháng 9/2022”
          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
TP. Bắc Ninh, ngày  29 tháng 8 năm 2022
            Kính gửi: Các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy
 
Ban Tuyên giáo Thành ủy Bắc Ninh định hướng nội dung tuyên truyền trong sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 9/2022 như sau:
I. Nội dung trọng tâm tuyên truyền tháng 9/2022
1. Đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khoá XIII và các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, của mỗi cán bộ, đảng viên trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII, đưa Nghị quyết sớm đi vào thực tiễn cuộc sống.
2. Tuyên truyền việc triển khai các nhiệm vụ năm học mới 2022 – 2023, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường.
3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền công tác phòng chống Covid-19 và việc tiêm Vacxin phòng Covid-19. Tổng số ca mắc Covid-19 trên địa bàn thành phố Bắc Ninh đến hết ngày 23/8/2022 là 84.122 ca, số ca khỏi bệnh là 84.022 ca, số ca tử vong là 31 ca, 69 ca hiện đang điều trị tại nhà, trong đó có 06 ca là trẻ em. Đến nay, Trung tâm Y tế thành phố đã triển khai tiêm 616.020 liều vắc-xin phòng COVID-19 cho người dân từ 18 tuổi trở lên, trẻ từ 5 đến 17 tuổi, công nhân trong và ngoài khu công nghiệp. Tỉ lệ tiêm đủ mũi cơ bản của của người dân trên địa bàn thành phố là 77,07%; Số trẻ từ 5 đến 12 tuổi tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin là 26.817 người, đạt tỉ lệ 87.95%, số trẻ tiêm 2 mũi là 18.234 trẻ, đạt tỉ lệ 59,80%; Số người từ 12 đến 17 tuổi được tiêm đủ 2 mũi cơ bản là 24.681 người, đạt 97,7%, mũi 3 là 12.176 người đạt tỉ lệ 48.20%; Số người từ 18 tuổi được tiêm đủ 2 mũi cơ bản là 214.974 liều, đạt 99,39%, mũi 3 là 176.225 liều đạt 81,47%, mũi 4 là 67.369 người đạt 31,15%. Theo đánh giá, tỉ lệ tiêm Vacxin trên địa bàn còn thấp, trong khi tình hình dịch Covid-19 trên thế giới và khu vực hiện nay diễn biến phức tạp, do vậy cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền tiêm Vacxin, nhất là mũi 3, mũi 4.
4. Tuyên truyền việc thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là đối với các cơ sở sản xuất bánh trung thu, không để xảy ra tình trạng sản xuất, lưu hành các sản phẩm kém chất lượng, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.
5. Tuyên truyền kỷ niệm 77 năm Quốc khánh Nước cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2022)… khẳng định tầm vóc thời đại, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam); tuyên truyền những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, cũng như trong xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả; nêu bật những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong hơn 35 năm đổi mới đất nước, trong đó nhấn mạnh và khẳng định “đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”; làm rõ thời cơ, thuận lợi, khó khăn và thách thức đan xen của đất nước cũng như yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
6. Tiếp tục thực hiện chuyên đề toàn khoá:“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII).
7. Tiếp tục tuyên truyền về tình biển đảo, định hướng dư luận theo quan điểm của Đảng, nhất là vấn đề ứng xử với các hành động của Trung Quốc trên biển Đông, tránh để các thế lực thù địch tuyên truyền xuyên tạc, lôi kéo, kích động người dân tham gia các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước.
II- Hình thức triển khai tuyên truyền
Cấp ủy các chi, đảng bộ căn cứ nội dung định hướng trong cuốn Thông tin sinh hoạt chi bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh và Công văn định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Thành ủy, triển khai tại buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 9/2022 để phổ biến tới đảng viên.
Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các chi, đảng bộ triển khai thực hiện.
 
Nơi nhận:                                                              
- TT Thành ủy (b/c),
- Như trên,
- MTTQ và các đoàn thể CT-XH,
- Lưu BTG Thành ủy.
K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
 
 
(Đã ký)
 
Nguyễn Văn Hưng
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online57
Tất cả2763500