2017-05-12 16:02:29 Số lượt xem 5005

Trong những năm qua, Đoàn Thanh niên Thành phố không chỉ chăm lo bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng sống cho thế hệ đoàn viên, thanh niên mà còn đóng một vai trò hết sức to lớn trong việc chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng, xây dựng Đội TNTP Hồ Chí Minh ngày càng vững mạnh.

Được giao trách nhiệm phụ trách và dìu dắt Đội TNTP Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Thành phố đã có nhiều nỗ lực trong việc nghiên cứu, chỉ đạo, từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Đội; tập trung xây dựng, kiện toàn và tăng cường hiệu quả hoạt động của hệ thống Hội đồng Đội từ Thành phố đến xã, phường, quan tâm bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ phụ trách Đội các cấp; tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, tạo sân chơi bổ ích cho các em thiếu niên, nhi đồng.

Với phương châm “Xây dựng Đội là xây dựng Đoàn trước một bước”, Thành đoàn luôn coi công tác Đội và phong trào thiếu nhi là nội dung hết sức quan trọng trong việc nâng cao chất lượng học tập, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; Thành đoàn thường xuyên chỉ đạo Hội đồng Đội các cấp tổ chức các hoạt động theo hướng đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chính đáng của các em, giúp các em rèn luyện đạo đức, nhân cách, kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng xã hội, góp phần giúp các em phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ.

Nổi bật trong hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ em của tổ chức Đoàn là việc đổi mới nội dung, hình thức hoạt động của Đội theo hướng phù hợp với tâm lý lứa tuổi, góp phần đáp ứng nhu cầu học tập, vui chơi, giải trí và chăm sóc trẻ em. Với nhiều phong trào, hoạt động thiết thực như: “Kế hoạch nhỏ”,  “Chinh phục vũ môn”, “Măng non Kinh Bắc tự hào trang sử quê hương”;“Học kỳ Quân đội”,“Sống mạnh mẽ”; phong trào “Đàn gà khăn quàng đỏ...vv, đã tác động sâu sắc đến từng đội viên, thiếu nhi tinh thần hướng về cội nguồn, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, quê hương và gia đình, giúp các em hình thành phẩm chất, nhân cách, lối sống tốt đẹp.

Thực hiện phương châm “Học mà chơi, chơi mà học”, Thành Đoàn, Hội đồng Đội Thành phố, triển khai nhiều hoạt động mang tính giáo dục cao, tạo ra các sân chơi bổ ích, lành mạnh, khích lệ sự phát triển năng khiếu, thể chất, trí tuệ, sự năng động, sáng tạo của các em, như thi “Tuổi 15 hát”, “Hội thi Tin học trẻ Thành phố”, đồng thời chỉ đạo Hội đồng Đội các xã phường, liên Đội các trường Tiểu học, THCS trên địa bàn đẩy mạnh phong trào thể dục, thể thao, tổ chức hội trại cho thiếu nhi tại đơn vị.

Trong tình hình mới hiện nay, quá trình đô thị hóa của Thành phố diễn ra nhanh chóng, đòi hỏi các cấp bộ đoàn cần phải làm nâng cao hơn nữa vai trò của mình trong công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng, khẳng định trách nhiệm và tình cảm của tổ chức đoàn đối với Đội TNTP Hồ Chí Minh, chính vì vậy, các cấp bộ Đoàn từ Thành phố đến cơ sở cần tập trung thực hiện một số giải pháp cụ thể là:

Một là: Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền giáo dục về nhiệm vụ của tổ chức đoàn đối công tác Đội và phong trào thiếu nhi nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Khẳng định vai trò của tổ chức Đội trong sự phát triển của tổ chức đoàn với phương châm chỉ đạo là “Xây dựng Đội là xây dựng đoàn trước một bước”. Phải thật sự coi trọng công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong trường học, coi đây là một nội dung hết sức quan trọng trong việc nâng cao chất lượng học tập, chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng. 

Hai là: Đoàn thanh niên chủ động và tích cực hơn nữa trong việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cụ thể hóa các chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước sát với nhu cầu thực tế của công tác thiếu niên, nhi đồng của địa phương. Đặc biệt là quan tâm, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, các thiết chế văn hóa, học tập, vui chơi giải trí cho thiếu nhi, trong đó quan tâm đầu tư xây dựng các điểm vui chơi sinh hoạt cho thanh thiếu nhi trên địa bàn dân cư theo chủ chương của Thành phố.

Ba là: Tuyển chọn và xây dựng đội ngũ cán bộ Đội có đầy đủ kỹ năng, nghiệp vụ và lòng hăng say với công tác Đội và phong trào thiếu nhi, đặc biệt chú trọng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ phụ trách Đội ở địa bàn dân cư. Thông qua phong trào đoàn để phát hiện những đoàn viên tích cực, yêu thích trẻ, có khả năng tập hợp, có kỹ năng tổ chức các hoạt động tập thể để bồi dưỡng họ trở thành những cán bộ phụ trách Đội “chuyên nghiệp” tham gia công tác phụ trách Đội trên địa bàn dân cư.

Bốn là: Thành đoàn và Đoàn Thanh niên các xã, phường cần chủ động và sáng tạo trong xây dựng, hoạch định chủ trương công tác Đội và phong trào thiếu nhi. Mọi hoạt động phải hướng đến đáp ứng nhu cầu chính đáng của các em về vui chơi, giải trí, học tập, sinh hoạt, thông qua đó để rèn luyện đạo đức, nhân cách, kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng xã hội… giúp các em phát triển về nhận thức và thể lực. Đồng thời, hoạt động Đội phải giữ toàn vẹn tính vui vẻ, hoạt bát, tự nhiên, trẻ trung phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi các em. Chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng công tác Đội trên địa bàn dân cư với việc đa dạng hóa mô hình hoạt động và tập hợp thiếu nhi. 

Các cấp bộ đoàn, mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên của Thành phố hãy dành sự quan tâm, trách nhiệm, lòng nhiệt huyết và yêu thương trẻ thơ thông qua những việc làm thiết thực. Luôn thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: “Thiếu niên, nhi đồng là người chủ tương lai của nước nhà. Vì vậy chăm sóc giáo dục tốt các cháu là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân. Công tác đó phải làm kiên trì, bền bỉ... Vì tương lai của con em ta, dân tộc ta, mọi người, mọi ngành phải có quyết tâm chăm sóc và giáo dục các cháu bé cho tốt”.

Đặng Công Phúc
Phó Bí thư Thành đoàn,
Chủ tịch Hội đồng Đội Thành phố
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online60
Tất cả2684701