2017-01-25 14:19:53 Số lượt xem 1282
Căn cứ Kế hoạch số 162 - KH/TĐTN-TCKT, ngày 03/8/2016 của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Bắc Ninh về việc tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tỉnh Bắc Ninh, lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017-2022, Ban Thường vụ Thành đoàn xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội Đoàn cấp cơ sở, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Bắc Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2017 - 2022 như sau:
 
Chi tiết xin xem tại link:
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online69
Tất cả2684774