2017-01-25 10:28:31 Số lượt xem 1156
Căn cứ Điều lệ Đoàn, Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hướng dẫn của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn về tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tỉnh Bắc Ninh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017 – 2022; Căn cứ kế hoạch số 112 - KH/TĐ, ngày 06/10/2016 của BCH Thành đoàn Bắc Ninh về việc tổ chức Đại hội Đoàn cấp cơ sở tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Bắc Ninh lần thứ XX (sau đây gọi tắt là Kế hoạch số 112 - KH/ĐTN), Ban thường vụ Thành đoàn xây dựng hướng dẫn tổ chức Đại hội Đoàn các cấp.
Chi tiết xin xem tại link:
Video
Thống kê truy cập
Đang online94
Tất cả2271781