2023-01-16 12:15:31 Số lượt xem 229
Vừa qua, UBND thành phố Bắc Ninh tổ chức Hội nghị triển khai một số nội dung trong công tác giáo dục và đào tạo. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Song Hà, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố; đồng chí Nguyễn Mạnh Hiếu, Uỷ viên BTV Thành uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; lãnh đạo các phòng Nội vụ, Tài chính - Kế hoạch, Giáo dục & Đào tạo thành phố; hiệu trưởng, viên chức làm công tác kế toán tại các trường học công lập trên địa bàn.
 Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Song Hà phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo phòng Nội vụ, phòng Giáo dục & Đào tạo thành phố triển khai Kế hoạch điều động, luân chuyển viên chức làm công tác kế toán tại các trường công lập thuộc UBND thành phố; điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của phòng Giáo dục - đào tạo, phòng Nội vụ và việc tổ chức ăn bán trú tại các trường công lập trên địa bàn.
Hiện nay, tổng số viên chức đảm nhận vị trí việc làm kế toán tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố là 62/66 viên chức. 46 viên chức có thời gian đảm nhận vị trí việc làm tại một cơ sở giáo dục công lập từ 08 năm trở lên. Trong đó, trường mầm non có 11 viên chức, Tiểu học có 17 viên chức, Trung học cơ sở có 18 viên chức. Việc chuyển đổi, luân chuyển được thực hiện theo 3 phương thức: luân chuyển viên chức làm kế toán giữa các trường Mầm non công lập; luân chuyển viên chức làm kế toán giữa các trường Tiểu học công lập; luân chuyển viên chức làm kế toán giữa các trường THCS công lập. Theo đó, các kế toán có trách nhiệm bàn giao nhiệm vụ, hồ sơ, tài liệu có liên quan bắt đầu từ ngày 01/02/2023.
 Phó Chủ tịch Thường trực UBND Nguyễn Mạnh Hiếu lắng nghe ý kiến của các đại biểu
Cũng tại Hội nghị, hiệu trưởng các trường đều bày tỏ nhất trí với chủ trương luân chuyển kế toán, đồng thời, tham gia đóng góp ý kiến vào các nội dung như: thay đổi thời gian thực hiện việc luân chuyển kế toán; luân chuyển vị trí kế toán trong nội bộ đơn vị; một số vấn đề trong việc tổ chức bếp ăn bán trú tại một số trường công lập; tăng cường cơ sở vật chất cho một số trường khu xây dựng bếp ăn; tăng phụ cấp cho đội ngũ cô nuôi,...
Toàn cảnh Hội nghị
Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Song Hà, Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh: Thời gian qua, ngành Giáo dục - đào tạo thành phố Bắc Ninh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đáng ghi nhận. Đối với việc định kỳ chuyển đổi kế toán, đồng chí giao phòng Nội vụ tổng hợp danh sách viên chức là kế toán tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc UBND thành phố có thời gian đảm nhận vị trí việc làm kế toán từ 08 năm trở lên, báo cáo UBND để xem xét, quyết định. Phòng Giáo dục - đào tạo phối hợp cùng phòng Nội vụ tổ chức họp với các Hiệu trưởng, kế toán các cơ sở giáo dục công lập, phổ biến chủ trương về công tác giáo dục. Bên cạnh đó, đồng chí Chủ tịch yêu cầu hiệu trưởng các trường tạo điều kiện cho viên chức làm nhiệm vụ kế toán, kiện toàn hồ sơ, sổ sách, chứng từ trong thời gian đảm nhận, bàn giao cho viên chức tiếp nhận, tiếp quản công việc tại môi trường mới. Đối với việc tổ chức bếp ăn bán trú, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu hiệu trưởng các trường rà soát, kiểm tra các điều kiện cần thiết để tổ chức nấu ăn bán trú tại trường, đảm bảo chất lượng bữa ăn cho các em học sinh, đồng thời giao các phòng chuyên môn nghiên cứu phương án khắc phục đối với các trường không có không gian để xây dựng bếp ăn. Thời gian thực hiện nấu ăn bán trú tại các trường bắt đầu từ 01/03/2023./.
Quang Nghiệp - Hương Linh
Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông

 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online5
Tất cả2370947