2023-10-20 09:00:17 Số lượt xem 756
ĐẢNG BỘ TỈNH BẮC NINH
THÀNH ỦY BẮC NINH
*
Số 24 -CT/TU
 
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
TP. Bắc Ninh, ngày 16 tháng 10 năm 2023
CHỈ THỊ
CỦA BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY
Về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy
và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố
-----
Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở và các lực lượng chức năng của thành phố đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và thành phố công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) đạt được những kết quả tích cực. Tuy nhiên, gần đây tình hình cháy, nổ trên địa bàn có diễn biến phức tạp; còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn đến cháy, nổ tại các khu dân cư, hộ gia đình, chung cư, nhà cao tầng, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, cơ sở hoạt động vui chơi giải trí, karaoke, quán bar, chợ truyền thống, khu, cụm công nghiệp, làng nghề…Đặc biệt, đã xảy ra vụ cháy tại cửa hàng tạp hóa tại phường Khắc Niệm gây hậu quả nghiêm trọng làm cho 02 người chết, 02 người bị thương…
Dẫn đến những tồn tại nêu trên có nhiều nguyên nhân, song chủ yếu là do: tốc độ đô thị hóa và dân số cơ học tăng nhanh; hạ tầng, trang thiết bị về PCCC được đầu tư, song chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế; một bộ phận doanh nghiệp, hộ sản xuất, kinh doanh và người dân chưa ý thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác PCCC, có biểu hiện chủ quan, còn thiếu kiến thức, kỹ năng để ứng phó với cháy, nổ. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, quản lý, điều hành của chính quyền địa phương ở một số nơi về PCCC và CNCH chưa được quan tâm đúng mức, chưa chặt chẽ, đồng bộ; công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về PCCC và CNCH, công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm hiệu quả còn hạn chế.
Để chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế, bất cập; nâng cao hiệu quả công tác PCCC và CNCH, hạn chế đến mức thấp nhất các nguy cơ cháy, nổ xảy ra; bảo đảm an toàn về người và tải sản của Nhân dân, của Nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp. Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
I. NHIỆM VỤ CHUNG
1. Quán triệt sâu sắc quan điểm trong công tác PCCC và CNCH “Người dân là trung tâm, là chủ thể, đặt an toàn, tính mạng người dân là trên hết, trước hết”. Lấy chủ động phòng ngừa là chính, làm tốt công tác phòng cháy để ngăn ngừa cháy, nổ với phương châm: Từng nhà an toàn - Từng doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh an toàn - Từng khu phố an toàn - Từng phường an toàn. Huy động kịp thời, tối đa các lực lượng tại chỗ và nhân dân tham gia chữa cháy với phương châm 4 tại chỗ “Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ”. Quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới không để xảy ra cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm chết người, gây thiệt hại lớn về tài sản do nguyên nhân chủ quan. Tập trung tạo chuyển biến rõ nét về ý thức phòng ngừa và nâng cao kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn của người dân trong PCCC và CNCH.
2. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của thành phố về công tác PCCC và CNCH (1) bảo đảm hiệu quả thực chất, toàn diện. Việc triển khai thực hiện phải cụ thể hóa trách nhiệm của đơn vị, tổ chức, cá nhân; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc, đánh giá, kịp thời khắc phục những vấn đề tồn tại, hạn chế, bất cập.
Đổi mới tư duy, nhận thức, phương pháp, cách thức tiếp cận và tổ chức thực hiện công tác PCCC và CNCH phù hợp với tình hình thực tiễn. Xác định rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác PCCC và CNCH trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng thành phố Bắc Ninh an toàn; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân vào việc thực hiện nhiệm vụ PCCC và CNCH.
3. Triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế các vụ cháy, nổ, nhất là tại các khu dân cư đông người, nhà cao tầng, chung cư cao tầng, “chung cư mini”, khu nhà trọ, trung tâm thương mại, chợ, cụm công nghiệp, làng nghề, cửa hàng kinh doanh gas, xăng dầu, quán karaoke, quán bar và các cơ sở kinh doanh có điều kiện…có nguy cơ cháy, nổ cao; đẩy mạnh công tác hướng dẫn, kiểm tra an toàn PCCC, kịp thời phát hiện những tồn tại, thiếu sót và yêu cầu nghiêm túc khắc phục; kiên quyết xử lý theo quy định đối với các trường hợp vi phạm.
4. Đổi mới về nội dung, hình thức công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức về PCCC và CNCH, các biện pháp, kỹ năng phòng cháy, thoát nạn và xử lý tình huống khi có sự cố cháy, nổ xảy ra; ý thức tự trang bị hệ thống PCCC và CNCH trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và trong từng gia đình, nhất là các thiết bị báo cháy, bình chữa cháy, dụng cụ thoát hiểm, mặt nạ phòng độc… đến từng hộ gia đình, cá nhân; tăng cường tổ chức tập huấn về các kỹ năng cảnh báo, thoát nạn cơ bản khi có sự cố xảy ra. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác ưu thế của các phương thức truyền thông hiện đại, internet, mạng xã hội để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH. Lồng ghép việc phổ biến, học tập kiến thức và kỹ năng về PCCC vào chương trình học tập, hoạt động ngoại khóa trong các trường học và cơ sở giáo dục phù hợp với từng ngành học, cấp học trên địa bàn thành phố. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCCC và CNCH.
5. Thực hiện nghiêm túc phương châm “4 tại chỗ”, nòng cốt là lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở và chuyên ngành. Kiện toàn, củng cố về nhân lực, cơ sở vật chất cho các lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng PCCC chuyên ngành, bảo đảm hoạt động hiệu quả, thực chất; sẵn sàng lực lượng, phương tiện, phương án và các điều kiện để ứng phó kịp thời khi có cháy, nổ, sự cố, tai nạn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Đẩy mạnh phong trào toàn dân PCCC và CNCH, chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình an toàn về PCCC hiệu quả, phù hợp với từng địa bàn, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp…
II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ CỤ THỂ
1. Thường trực HĐND thành phố:
Chỉ đạo tăng cường nắm bắt ý kiến, phản ánh của cử tri; chủ động kiến nghị khắc phục những vấn đề bất cập, mất an toàn, có dấu hiệu sai phạm trong công tác PCCC và CNCH và giám sát việc xem xét, giải quyết của cơ quan chức năng.
2. Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo:
Các ngành, các địa phương tập trung quyết liệt khắc phục những tồn tại, hạn chế, yếu kém trong công tác phòng cháy, chữa cháy.
Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác quản lý nhà nước về PCCC từ khâu quy hoạch, đầu tư xây dựng, thiết kế, nghiệm thu về PCCC và trong quá trình khai thác, sử dụng các dự án, công trình… Thực hiện nghiêm công tác thẩm định, cấp phép xây dựng, quản lý xây dựng, đô thị theo đúng quy định; xử lý nghiêm các công trình xây dựng không phép, trái phép và các công trình vi phạm về trật tự xây dựng, công trình chưa được thẩm định, phê duyệt, nghiệm thu về PCCC theo quy định song đã đưa vào hoạt động trên địa bàn thành phố.
Tập trung rà soát, xử lý những vấn đề mất an toàn về PCCC. Tăng cường kiểm tra an toàn PCCC tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường, các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, chung cư cao tầng, “chung cư mini”, cơ sở kinh dịch vụ cho thuê trọ, các kho hàng, nhà xưởng và các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao; xử lý nghiêm theo quy định đối với các cá nhân, tổ chức vi phạm. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi các quyết định xử lý vi phạm hành chính về PCCC.
Xây dựng Đề án tổng thể về nâng cao năng lực và bảo đảm an toàn PCCC và CNCH trên địa bàn thành phố đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030, báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy.
3. Đảng ủy Công an thành phố:
Tham mưu tổ chức các cuộc tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ về PCCC cho lực lượng PCCC cơ sở và người dân trên địa bàn thành phố; tổ chức diễn tập, thực tập phương án chữa cháy tại các chung cư cao tầng, các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao, các địa bàn dân cư khó khăn về giao thông, di chuyển khi lực lượng chức năng tiếp cận để chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ…
Nâng cao năng lực chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của lực lượng chữa cháy chuyên ngành; phân công cán bộ thường trực 24/24 giờ bảo đảm chữa cháy kịp thời và có hiệu quả khi có cháy, nổ xảy ra.
Tiếp tục triển khai, nhân rộng các mô hình an toàn PCCC tại cơ sở (như: Khu dân cư an toàn PCCC, Tổ liên gia an toàn PCCC, Điểm chữa cháy công cộng, Tổ phản ứng nhanh về PCCC và CNCH…) bảo đảm hiệu quả thực chất.
Quan tâm hướng dẫn các địa phương, cơ quan, đơn vị xây dựng, hoàn thiện phương án, kịch bản và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để ứng phó kịp thời, hiệu quả khi có cháy, nổ, sự cố, tại nạn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.
Thường xuyên nắm bắt địa bàn, kịp thời báo cáo, đề xuất, tham mưu UBND thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo chỉ đạo giải quyết những vấn đề tồn tại, mất an toàn và nâng cao hiệu quả công tác PCCC và CNCH trên địa bàn.
4. Ban Tuyên giáo Thành ủy:
Chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này; định hướng đưa vào sinh hoạt chi bộ. Quan tâm chỉ đạo tuyên truyền kết quả thực hiện; biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến.
5. Ban Dân vận Thành ủy:
Chủ trì, phối hợp với Đảng ủy Công an thành phố tăng cường công tác vận động quần chúng, triển khai các mô hình “Dân vận khéo” nhằm phát huy vai trò của nhân dân trong công tác PCCC và CNCH.
6. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố:
Tập trung tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân nâng cao trách nhiệm đối với công tác PCCC và CNCH; chủ động các biện pháp phòng ngừa, kịp thời phát hiện nguy cơ, loại bỏ những yếu tố, điều kiện phát sinh cháy, nổ, nhất là tại các hộ gia đình, hộ gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh, cơ sở kinh doanh nhỏ, lẻ, các khu chợ dân sinh; tích cực phản ánh những vấn đề mất an toàn về PCCC trên địa bàn với chính quyền, các cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý, khắc phục kịp thời. Phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật PCCC. Đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
7. Đảng ủy các phường chỉ đạo:
Thực hiện điều tra cơ bản, kiểm tra, rà soát tất cả các cơ sở có nguy hiểm cháy, nổ cao; các công trình, nhà xưởng, kho hàng, các nhà ở dạng “Chung cư mini”, nhà trọ, nhà cho thuê trên địa bàn quản lý, yêu cầu chủ cơ sở thực hiện nghiêm các quy định về PCCC.
Chủ động xây dựng các phương án, kịch bản ứng phó với các tình huống cháy, nổ, sự cố, tại nạn có thể xảy ra; rà soát, củng cố lực lượng PCCC cơ sở, dân phòng trên địa bàn phường, nâng cao khả năng chữa cháy tại chỗ của lực lượng này; tiếp tục triển khai các mô hình an toàn PCCC tại cơ sở phù hợp với điều kiện thực tiễn ở địa bàn.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. UBND thành phố, các cấp ủy, tổ chức đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố nghiêm túc tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân; xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm tình hình của địa phương, đơn vị, trong đó xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để tập trung tổ chức thực hiện có hiệu quả; bảo đảm kinh phí để tổ chức thực hiện.
Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản trong phạm vi lãnh đạo, quản lý của mình. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên phải tích cực, gương mẫu đi đầu trong thực hiện các quy định về PCCC.
2. Các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy viên phụ trách địa bàn chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị này.
3. Giao Đảng ủy Công an thành phố (là cơ quan thường trực) tham mưu, giúp Ban Thường vụ Thành ủy thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện; định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy kết quả thực hiện và tham mưu sơ kết, tổng kết theo quy định./.
Chỉ thị này được phổ biến tới Chi bộ.
 
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo),
- Văn phòng Tỉnh ủy (báo cáo),
- Đảng ủy Công an tỉnh (báo cáo),
- Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND TP,
- Các chi, đảng bộ trực thuộc,
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể TP,     
- Các ủy viên BCH Đảng bộ thành phố,
- Lưu văn phòng Thành ủy.                        
 
T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ
 
Đã ký
 
 
Tạ Đăng Đoan
 
 
 


 (1) Trọng tâm là: Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư (Khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy; Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW; Kế hoạch số 24-KH/TU ngày 16/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 22-KH/TU ngày 20/8/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Kết luận số 02-KL/TW của Ban Bí thư. Nghị quyết số 99/2019/QH14 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCCC. Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới; Công điện số 825/CĐ-TTg ngày 15/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về việc tăng cường công tác PCCC; các văn bản của UBND tỉnh: Công văn số 1525/UBND-NC ngày 25/5/2023 về việc cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu trong công tác PCCC; Công văn số 2354/UBND-NC ngày 14/7/2023 về thực thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở trong công tác PCCC và CNCH; Công văn số 2803/UBND-NC ngày 16/8/2023 về việc tăng cường công tác PCCC và CNCH tại các khu dân cư trên địa bàn tỉnh; Công văn số 3197/UBND-XDCB ngày 14/9/2023 về việc tăng cường công tác PCCC tại các chung cư, chung cư mini, nhà trọ, phòng trọ trên địa bàn tỉnh; Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 20/9/2023 về triển khai thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc tăng cường công tác PCCC trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh…
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online64
Tất cả2704316