2023-07-21 08:18:38 Số lượt xem 2549
 
1. Tự đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 tại nhà được không?
Theo Điều 14 Nghị định 59/2022/NĐ-CP quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với công dân Việt Nam thì:
Công dân không thể tự đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 tại nhà mà phải đến Công an xã, phường, thị trấn hoặc nơi làm thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân để đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
 
2. Đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 tại nơi tạm trú được không?
Theo Điều 14 Nghị định 59/2022/NĐ-CP và tài liệu hướng dẫn đăng ký tài khoản định danh điện tử tại https://vneid.gov.vn/ thì:
- Đối với trường hợp đã có thẻ CCCD gắn chip còn hiệu lực sử dụng thì công dân có thể đến trực tiếp một trong các đơn vị sau (không bắt buộc theo nơi thường trú hoặc tạm trú) để đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2:
+ Đội Cảnh sát Quản lý hành chính và trật tự xã hội - Công an Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố trực thuộc tỉnh/thành phố
+ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh/thành phố
+ Và riêng đối với các thành phố trực thuộc trung ương: Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng và Cần Thơ thì công dân có thể làm thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử Mức 2 tại các đơn vị xã/phường/thị trấn.
- Đối với trường hợp chưa có thẻ CCCD gắn chip thì bạn có thể đến trực tiếp một trong các đơn vị sau (theo nơi thường trú hoặc tạm trú) để đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2:
+ Đội Cảnh sát Quản lý hành chính và trật tự xã hội – Công an Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố trực thuộc tỉnh/thành phố.
+ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội – Công an tỉnh/thành phố.
Như vậy, công dân có thể đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 tại nơi tạm trú dù đã có hay chưa có CCCD gắn chíp.
 
3. Cần mang theo giấy tờ gì khi đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2?
Khi đi đăng ký tài khoản định danh điện tử Mức 2, công dân cần mang theo thẻ CCCD gắn chip (nếu đã có CCCD gắn chíp) và các giấy tờ có nhu cầu tích hợp vào ứng dụng VNeID như:
- Thẻ Bảo hiểm y tế;
- Giấy phép lái xe (bằng lái xe);
- Giấy đăng ký xe.
 
4. Đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 bao lâu thì có?
Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Nghị định 59/2022/NĐ-CP, cơ quan Công an có trách nhiệm giải quyết cấp tài khoản định danh điện tử trong thời hạn như sau:
- Đối với trường hợp công dân Việt Nam đã có thẻ Căn cước công dân gắn chíp: Không quá 03 ngày làm việc với trường hợp cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
- Đối với trường hợp công dân Việt Nam chưa có thẻ Căn cước công dân gắn chíp: Không quá 07 ngày làm việc khi đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cùng lúc khi làm CCCD gắn chíp.
- Đối với người nước ngoài:
+ Không quá 03 ngày làm việc với trường hợp cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đã có thông tin về ảnh chân dung, vân tay trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh;
+ Không quá 07 ngày làm việc với trường hợp cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 nhưng chưa có thông tin về ảnh chân dung, vân tay trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh.
- Đối với tổ chức:
+ Không quá 01 ngày làm việc với trường hợp thông tin cần xác thực về tổ chức đã có trong cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành.
+ Không quá 15 ngày với trường hợp thông tin cần xác thực về tổ chức không có trong cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành.
(Điều 17 Nghị định 59/2022/NĐ-CP)
 
5. Đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 có cần sim chính chủ không?
Khoản 2 Điều 14 Nghị định 59/2022/NĐ-CP quy định công dân cần cung cấp thông tin về số điện thoại khi đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 chứ không bắt buộc phải là sim chính chủ.
Tuy nhiên, công dân nên sử dụng sim chính chủ khi đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 để đảm bảo an toàn thông tin cho chính bản thân mình.
 
6. Đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 có tốn tiền không?
Theo Điều 31 Nghị định 59/2022/NĐ-CP thì công dân không mất phí khi đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Lưu ý là nếu đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cùng lúc khi làm CCCD gắn chíp thì có thể mất phí làm CCCD, phí ship bưu điện, chứ đó không phải là phí đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
 
7. Có bắt buộc đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 không?
Hiện nay, Nghị định 59/2022/NĐ-CP quy định về định danh và xác thực điện tử không có quy định nào bắt buộc công dân phải đăng ký tài khoản định danh điện tử.
 
8. Hướng dẫn cách đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2
Để đăng ký tài khoản định danh điện tử thì công dân cần thực hiện các bước sau:
 
- Bước 1: Chuẩn bị giấy tờ
Khi đi đăng ký tài khoản định danh điện tử Mức 2, công dân cần mang theo thẻ CCCD gắn chip (nếu đã có CCCD gắn chíp) và các giấy tờ có nhu cầu tích hợp hiển thị lên ứng dụng VNeID như: thẻ Bảo hiểm y tế, Giấy phép lái xe, Đăng ký xe,…
 
- Bước 2: Đến cơ quan Công an để làm thủ tục
Trường hợp bạn chưa có thẻ căn cước công dân gắn chip hoặc đã có nhưng mất, hỏng hoặc có nhu cầu đổi lại thì bạn có thể đến trực tiếp một trong các đơn vị sau (theo nơi thường trú hoặc tạm trú):
+ Đội Cảnh sát Quản lý hành chính và trật tự xã hội – Công an Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố trực thuộc tỉnh/thành phố
+ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội – Công an tỉnh/thành phố
Trường hợp bạn đã có thẻ căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực sử dụng thì bạn có thể đến trực tiếp một trong các đơn vị sau (không bắt buộc theo nơi thường trú hoặc tạm trú):
+ Đội Cảnh sát Quản lý hành chính và trật tự xã hội - Công an Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố trực thuộc tỉnh/thành phố
+ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh/thành phố
+ Và riêng đối với các thành phố trực thuộc trung ương: Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng và Cần Thơ thì bạn có thể làm thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử Mức 2 tại các đơn vị xã/phường/thị trấn
 
- Bước 3: Chờ kết quả phê duyệt, cấp tài khoản định danh điện tử của Bộ Công an
Sau khi bạn đã làm thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử Mức 2. Hồ sơ đăng ký sẽ được các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an xem xét, phê duyệt. Nếu kết quả Đạt, bạn sẽ nhận được tin nhắn SMS gửi đến số điện thoại đã đăng ký. Nội dung tin nhắn mẫu như sau:
 
Cuc Canh sat QLHC ve TTXH thong bao: Ho so dang ky tai khoan dinh danh dien tu cua cong dan **** da duoc phe duyet. De nghi truy cap ung dung VNeID hoac dia chi https://vneid.gov.vn de kich hoat tai khoan.”
Phần ****: sẽ thể hiện thông tin họ và tên đầy đủ không dấu của bạn.
 
Bước 4: Kích hoạt tài khoản định danh điện tử và bắt đầu sử dụng ứng dụng với tài khoản định danh điện tử
Xem thêm: Hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên máy tính
Căn cứ pháp lý: Điều 14 Nghị định 59/2022/NĐ-CP, Tài liệu hướng dẫn đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên https://vneid.gov.vn/
 
9. Tài khoản định danh điện tử mức độ 2 được dùng để làm gì?
Việc sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 được tạo lập bởi hệ thống định danh và xác thực điện tử đối với chủ thể danh tính điện tử là công dân Việt Nam:
- Có giá trị tương đương như việc sử dụng thẻ Căn cước công dân trong thực hiện các giao dịch có yêu cầu xuất trình thẻ Căn cước công dân;
- Có giá trị cung cấp thông tin trong các loại giấy tờ của công dân đã được đồng bộ vào tài khoản định danh điện tử để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối chiếu khi thực hiện các giao dịch có yêu cầu xuất trình giấy tờ đó.
(Khoản 5 Điều 13 Nghị định 59/2022/NĐ-CP)
 
Ban biên tập (tổng hợp)
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online56
Tất cả2763697