2023-09-28 08:43:31 Số lượt xem 483
Thực hiện Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 20/9/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy; để kịp thời triển khai hướng dẫn và thông tin, tuyên truyền rộng rãi để người dân nâng cao cảnh giác, ứng phó không để xảy ra cháy, nổ, nhất là trong mùa hanh khô sắp tới; UBND thành phố Bắc Ninh vừa ban hành văn bản số 2221/ UBND-CA ngày 25 tháng 9 năm 2023 về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh Bắc Ninh về tăng cường công tác PCCC trên địa bàn.
Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh yêu cầu:
1. Các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thành phố và UBND các phường:
 Khẩn trương quán triệt nội dung Công điện số 825/CĐ-TTg ngày 15/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về việc tăng cường công tác PCCC và Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 20/9/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đến Đảng viên, cán bộ, công nhân viên chức và toàn thể nhân dân trên địa bàn.
Tiếp tục triển khai nghiêm túc, có hiệu quả Văn bản số 31970/UBND-XDCB ngày 14/9/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh và Văn bản số 2165/UBND-CA ngày 15/9/2023 của UBND thành phố về tăng cường công tác PCCC và CNCH tại các chung cư, chung cư mini, nhà trọ, phòng trọ trên địa bàn thành phố Bắc Ninh.
2. Công an thành phố:
- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường trong triển khai thực hiện các nội dung Công điện 02/CĐ-UBND.
- Tham mưu UBND thành phố thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành thành phố để kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện tại các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường và trực tiếp kiểm tra tại một số cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao
-Tổ chức kiểm tra an toàn PCCC và CNCH đối với chung cư, nhà ở nhiều căn hộ (chung cư mini), cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh có nguy cơ cháy, nổ cao trên địa bàn theo phân cấp quản lý.
- Biên soạn tài liệu tuyên truyền, các khuyến cáo hướng dẫn về công tác PCCC, đặc biệt là kỹ năng PCCC và thoát nạn cho người dân tại các chung cư, chung cư mini, nhà trọ, phòng trọ khi có sự cố cháy, nổ; định kỳ tổ chức huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy, thoát nạn, sơ cứu người bị nạn.
3. Phòng Quản lý đô thị thành phố:
- Tổ chức rà soát các quy định pháp luật về xây dựng, quản lý các loại hình nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao để nghiên cứu tham mưu, đề xuất cho cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện; đề xuất điều chỉnh, bổ sung Quy chuẩn, tiêu chuẩn về PCCC đối với các loại hình nhà ở này.
- Chủ trì, phối hợp với Công an thành phố khẩn trương nghiên cứu các giải pháp phòng ngừa cháy, nổ, khắc phục những tồn tại về PCCC đối với các chung cư (nhất là các chung cư đi vào hoạt động trước khi Luật PCCC năm 2001 có hiệu lực), chung cư mini, nhà trọ, phòng trọ trên địa bàn thành phố; đồng thời cụ thể hóa thành tài liệu hướng dẫn các giải pháp kỹ thuật để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các vấn đề có liên quan về PCCC cho các công trình, cơ sở hiện hữu khác phù hợp với thực tiễn của địa phương khi Bộ Xây dựng có văn bản ban hành.
- Thực hiện nghiêm túc hoạt động quản lý xây dựng (việc cấp phép, thanh tra, kiểm tra, chấp hành pháp luật xây dựng, …); xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng trái phép, sai phép trên địa bàn thành phố theo đúng quy định của pháp luật.
4. Phòng Kinh tế thành phố:
- Phối hợp với Điện lực thành phố rà soát, phát hiện các công trình, cơ sở, hộ gia đình không bảo đảm an toàn trong sử dụng điện để hướng dẫn, khuyến cáo người dân bảo đảm an toàn PCCC.
- Phối hợp rà soát, lập kế hoạch di dời các kho chứa hàng hoá, các cơ sở sản xuất, kinh doanh loại hàng hoá, hóa chất nguy hiểm về cháy, nổ không bảo đảm khoảng cách an toàn về PCCC ra khỏi khu dân cư, nơi tập trung đông người trên địa bàn thành phố.
5. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố:
Chỉ đạo các trường học thực hiện ngay việc tổ chức giảng dạy các kỹ năng về PCCC và thoát nạn cho học sinh.
6. Phòng Văn hóa- Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và truyền thông, Cổng Thông tin điện tử thành phố:
Nghiên cứu việc dành thời lượng các khung giờ có nhiều người theo dõi để tuyên truyền, khuyến cáo cho người dân về kiến thức, kỹ năng phòng ngừa cháy, nổ, thoát nạn, đặc biệt tại các cơ sở tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao, cơ sở tập trung đông người.
7. Đối với Chủ tịch UBND các phường, thành phố yêu cầu:
- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao tại Văn bản số 2165/UBND-CA ngày 15/9/2023 của UBND thành phố về tăng cường công tác PCCC và CNCH tại các chung cư, chung cư mini, nhà trọ, phòng trọ trên địa bàn thành phố Bắc Ninh. Đặc biệt là nhiệm vụ tổng rà soát, kiểm tra an toàn PCCC tại 100% chung cư, nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cháy, nổ.
- Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành cấp phường để tổ chức tổng kiểm tra, rà soát các yêu cầu an toàn cháy đối với các cơ sở thuộc cấp phường quản lý.
- Trong quá trình kiểm tra phải được tiến hành khách quan, toàn diện, đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tất cả các chung cư, nhà ở nhiều căn hộ (chung cư mini), cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh có nguy cơ cháy, nổ cao phải được tổ chức kiểm tra. Thực hiện nghiêm túc hoạt động quản lý xây dựng, nhất là việc cấp phép, thanh tra, kiểm tra, chấp hành pháp luật xây dựng.
 
Ban biên tập
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online56
Tất cả2763534