2018-07-25 08:53:56 Số lượt xem 1023
THÀNH ỦY BẮC NINH
VĂN PHÒNG
*
LỊCH TỔ CHỨC, DỰ CHƯƠNG TRÌNH, HỘI NGHỊ & CUỘC HỌP
CỦA CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO THÀNH PHỐ TUẦN THỨ 24
Từ ngày 11/6 - 17/6/2018
 
 
Ngày
 
Hội nghị và các cuộc họp
Người dự/chủ trì
Địa điểm
Thứ 2
11/6
Sáng
- 07h30: Trung đoàn 18 tổ chức Lễ tuyên thệ chiến sỹ mới năm 2018
- 08h00: Hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện rà soát, điều chỉnh, bổ sung QĐ 46/2016/QĐ-UBND về hỗ trợ nông nghiệp và hạ tầng nông thôn trên địa bàn tỉnh
- 08h00: Họp xem xét đề nghị của công ty Phượng Hoàng
- 08h00: Giao ban chuyên trách HĐND thành phố
- 10h00: Họp thông qua phương án bồi thường dự án nút giao Tây Nam (giai đoạn 2) và bổ sung phương án bồi thường dự án Hạp Lĩnh Khắc Niệm (giai đoạn 3)
Đ/c Thực
Đ/c Hà
 
Đ/c Hiếu
TT HĐND
Đ/c Hiếu
T.Bắc Giang
UBND tỉnh
 
Sở Xây dựng
UBND TP
UBND TP
Chiều
- 14h00: Họp đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án BT trên địa bàn thành phố
- 14h00: Họp đối thoại với các hộ dân thôn Môn Tự xã Nam Sơn về GPMB dự án dân cư dịch vụ trên địa bàn
Đ/c Hiếu
Đ/c Hà
UBND TP
X. Nam Sơn
Thứ 3
12/6
Sáng
- 07h30: Tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực thành phố giám sát việc thực hiện một số Nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành tại phường Kinh Bắc.
- 07h30: Ra quân xử lý các vi phạm TTĐT, TTXD tại phường Phong Khê
- 08h00: Làm việc với Đoàn công tác của UBND tỉnh về rà soát, đôn đốc giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo và kiến nghị đông người, tồn đọng kéo dài, vượt cấp quá hạn tại thành phố.
- 08h00: Trung đoàn Bộ binh 12 tổ chức Lễ tuyên thệ chiến sỹ mới năm 2018
- 08h00: Hội nghị triển khai Luật quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn thi hành luật
- 08h00: Kiểm tra kết quả thực hiện các kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh và rà soát, đôn đốc giải quyết các vụ, việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị đông người và tồn đọng kéo dài
- 09h00: Họp tháo gỡ khó khăn về công tác chuẩn bị đầu tư, giải ngân, quyết toán trong lĩnh vực XDCB
Đ/c Kiên
 
Đ/c Hiếu
Đ/c Tuấn
 
Đ/c Hà
Đ/c Hà
LĐTP
 
Đ/c Hiếu
P. Kinh Bắc
 
P. Phong Khê
UBND TP
 
T. Lạng Sơn
TT VH KB
UBND TP
 
UBND TP
Chiều
- 14h00: Tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực thành phố giám sát việc thực hiện một số Nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành tại phường Ninh Xá.
- 14h00: Họp đôn đốc chi trả bồi thường GPMB dự án 10ha xã Hòa Long
- 14h00: Kiểm tra chất lượng và các điều kiện sản xuất, buôn bán vật tư nông nghiệp của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố.
Đ/c Kiên
 
Đ/c Hiếu
Đ/c Hà
 
P. Ninh Xá
 
X. Hòa Long
Thực địa
 
Thứ 4
13/6
Sáng
- 07h30: Tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực thành phố giám sát việc thực hiện một số Nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành trên địa bàn thành phố.
- 08h00: Họp triển khai kế hoạch cưỡng chế 4 hộ vi phạm pháp luật đê điều, công trình thủy lợi
- 08h00: Kiếm tra các công trình chuân bị bàn giao đưa vào sử dụng trên địa bàn thành phố
- 09h30: Họp đôn đốc xây dựng quy định xử lý với các cơ sở không nộp tiền xử lý nước thải tại nhà máy xử lý nước thải Phong Khê
Đ/c Kiên
 
Đ/c Hà
Đ/c Hiếu
Đ/c Hiếu
UBND TP
 
UBND TP
Thực địa
UBND TP
 
Chiều
- 14h00: Họp với các nhà đầu tư đôn đốc bàn giao hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố
- 15h30: Ra quân xử lý vi phạm TTĐT, TTXD tại phường Phong Khê
Đ/c Hiếu
Đ/c Hiếu
UBND TP
Thực địa
Thứ 5
14/6
Sáng
- 08h00: Kiểm tra 1 số mô hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố
- 08h00: Trồng cây lưu niệm tại Nhà chứa Quan họ phường Thị Cầu
- 08h00: Họp đôn đốc nạo vét cống cấp 3 trên địa bàn thành phố
- 09h30: Họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình GPMB dự án đường vào và hồ nước nhà hát Quan họ, xã Hòa Long, thành phố Bắc Ninh
Đ/c Hà
LĐTP
Đ/c Hiếu
Đ/c Hiếu
 
Thực địa
P. Thị Cầu
UBND TP
UBND TP
Chiều
- 14h00: Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố
- 14h00: Đối thoại, giải quyết đơn kiến nghị của bà Nguyễn Thị Tuyết và một số giáo viên nghỉ hưu
Đ/c Điện
Đ/c Thực
UBND TP
Sở Nội vụ
Thứ 6
15/6
Sáng
- 08h00: Nghe báo cáo kết quả kiểm tra 4 hộ sử dụng đất tại dự án khu nhà ở Ngọc Hân công chúa
- 08h00: Họp Ban chỉ đạo thực hiện xét nghiệm nhóm máu cho trẻ dưới 6 tuổi
- 08h00: Họp đôn đốc kế hoạch triển khai thí điểm đỗ xe tĩnh trên địa bàn phường Tiền An
- 10h00: Kiểm tra ra quân TTĐT, XD tại phường Phong Khê
Đ/c Hà
Đ/c Thực
Đ/c Hiếu
Đ/c Hiếu
UBND TP
TTYT  TP
UBND TP
Thực địa
Chiều
- 13h30: Giao ban Thường trực Thành ủy
- 15h00: Họp dân thông báo chủ trương GPMB xây dựng trường tiểu học Nam Sơn (BT)
Đ/c Tuấn
Đ/c Hiếu
Thành ủy
X. Nam Sơn
T7 - 16/6
 
 
 
 
CN - 17/6
 
 
 
 
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online68
Tất cả2573029