2021-06-02 15:47:26 Số lượt xem 147
ĐẢNG BỘ TỈNH BẮC NINH
THÀNH ỦY BẮC NINH
 
 
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
*
Số  08 - CT/TU
 
 
TP. Bắc Ninh, ngày 01 tháng 6 năm 2021
 
 
CHỈ THỊ
CỦA BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY
Về tăng cường thực hiện quyết liệt các biện pháp
phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố
-----
 
Trong thời gian vừa qua, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố tiếp tục có những diễn biến hết sức phức tạp với biến chủng mới, tốc độ lây lan rất nhanh, khó kiểm soát hơn. Hiện tại, dịch đã bùng phát ở 14/19 phường, trong đó nhiều ca bệnh đã xuất hiện ở một số doanh nghiệp trong khu, cụm công nghiệp trên địa bàn.
Thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân thành phố đã vào cuộc với tinh thần quyết tâm, quyết liệt, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, sáng tạo, linh hoạt, thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.
Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, ở một số đơn vị, địa phương còn nảy sinh một số bất cập, hạn chế, còn lúng túng, bị động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; việc xử lý các hành vi vi phạm trong công tác phòng, chống dịch chưa thực sự quyết liệt; công tác phối hợp có việc chưa chặt chẽ, linh hoạt; một bộ phận nhân dân, công nhân lao động chưa chấp hành nghiêm quy định về phòng, chống dịch; nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, trong khu, cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, khu nhà ở, nhà trọ của công nhân vẫn còn diễn biến rất phức tạp, khó lường.
Để tăng cường thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch với tinh thần quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt hơn, thích ứng tốt tình hình, diễn biến mới, nhanh chóng khống chế, đẩy lùi dịch bệnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống nhân dân, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu:
1. Cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và thành phố về công tác phòng, chống dịch; Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 25/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới. Huy động mạnh mẽ cả hệ thống chính trị, toàn dân và cộng đồng doanh nghiệp thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch với tinh thần quyết liệt, thần tốc, "chống dịch như chống giặc", phải "đi trước, chặn đầu", "chủ động tấn công", ngăn ngừa dịch lây lan vào các khu vực an toàn, đồng thời nhanh chóng kiểm soát tình hình, đẩy lùi dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho nhân dân.
Tăng cường quán triệt, phát huy hơn nữa vai trò nêu gương của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; mọi trường hợp chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, thiếu trách nhiệm, thực hiện không nghiêm các quy định, chỉ đạo về phòng, chống dịch phải kịp thời kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý theo quy định.
Bí thư cấp ủy các cấp trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước cấp ủy cấp trên về công tác phòng, chống dịch, đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả tại địa phương, đơn vị mình. Xem xét trách nhiệm, xử lý kỷ luật người đứng đầu và các tổ chức, cá nhân liên quan nếu để xảy ra dịch bệnh hoặc để dịch bệnh lây lan tại địa phương, đơn vị do lỗi chủ quan hoặc không kịp thời có biện pháp ứng phó, truy vết, khoanh vùng, dập dịch hiệu quả.
2. UBND thành phố chỉ đạo:
- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố:
  + Nắm bắt chính xác tình hình, đánh giá và dự báo nguy cơ theo các mức "Nguy cơ rất cao", "Nguy cơ cao", "Nguy cơ", "Bình thường mới" cho từng địa bàn khu phố, từng phường, liên phường; đồng thời, đề ra các giải pháp hiệu quả tương ứng với từng mức nguy cơ; đối với những địa phương có "Nguy cơ rất cao", "Nguy cơ cao", xem xét áp dụng các biện pháp siết chặt, nâng mức độ cục bộ, thực hiện cách ly y tế theo thẩm quyền hoặc báo cáo, đề xuất Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh những nội dung thuộc thẩm quyền của tỉnh.
  + Kịp thời rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố, luôn chủ động chuẩn bị cho tình huống xấu hơn, số lượng ca mắc Covid-19, số lượng người phải cách ly tập trung lớn hơn nhiều lần so với hiện tại.
  + Chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp khoanh vùng, truy vết, cách ly, phong tỏa, dập dịch; quyết tâm không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng, đồng thời không để dịch lây lan vào các khu vực, địa phương chưa có ca mắc Covid-19.
- Các cơ quan, ban, ngành thành phố có liên quan và các địa phương kịp thời khắc phục những bất cập, hạn chế, rút kinh nghiệm từ thực tiễn để bổ sung, hoàn thiện các phương án, kịch bản, kế hoạch, giải pháp phòng, chống dịch tại đơn vị, địa phương theo các cấp độ, không để bị động, lúng túng, phản ứng chậm trong mọi tình huống. Kế hoạch của các đơn vị, địa phương gửi về Ban chỉ đạo phòng, chống dịch thành phố trước ngày 04/6/2021 để tổng hợp, hoàn chỉnh Kế hoạch chung của Ban Chỉ đạo.
- Đẩy mạnh tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân thực hiện đầy đủ thông điệp 5K của Bộ Y tế, định kỳ 02 ngày/lần khai báo y tế điện tử qua ứng dụng Ncovi, Bluezone trên điện thoại di động hoặc khai báo y tế trực tuyến và các hình thức khác theo quy định.
- Đối với những địa phương có nhà trọ cho công nhân, nắm chắc số lượng nhà trọ, phòng trọ, tình hình biến động và số lượng công nhân phục vụ việc truy vết khi cần.
- Hướng dẫn, yêu cầu các doanh nghiệp xây dựng phương án sản xuất, bố trí chỗ ở và đưa đón công nhân đảm bảo an toàn, thực hiện nghiêm ngặt các quy định phòng, chống dịch. Tăng cường công tác quản lý; xét nghiệm định kỳ và đảm bảo khép kín từ khâu sản xuất, sinh hoạt, ăn ở, đi lại cho công nhân, người lao động. Tăng cường kiểm tra theo thẩm quyền, chấn chỉnh kịp thời những hạn chế, bất cập trong công tác phòng, chống dịch của các nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh; kiên quyết tạm dừng hoạt động đối với những trường hợp không đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch theo quy định.
- Kiểm soát chặt chẽ tất cả người, phương tiện ra vào khu vực dân cư, chuyên gia nước ngoài lưu trú ở các khách sạn, nhà nghỉ, đặc biệt là công nhân, người lao động tại các khu nhà trọ, các khu vực được bố trí làm chỗ ở tạm thời cho công nhân, yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch. Chỉ đạo yêu cầu các chủ khách sạn, nhà nghỉ (có chuyên gia người nước ngoài), chủ nhà trọ lắp đặt camera, quản lý chặt chẽ, khai báo y tế cho số người lưu trú, kiểm soát công nhân ra vào, hỗ trợ mua thực phẩm, suất ăn, hàng hóa thiết yếu cho công nhân; nếu để xảy ra lây lan dịch bệnh trong khách sạn, nhà nghỉ, khu nhà trọ phải chịu trách nhiệm theo quy định. Chỉ đạo các Tổ Covid cộng đồng, các tình nguyện viên hỗ trợ người dân, công nhân mua thực phẩm, suất ăn, các nhu yếu phẩm thiết yếu, nhằm hạn chế tối đa việc người dân ra khỏi nhà khi không thật sự cần thiết. Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt việc ký cam kết thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch nơi cư trú, tạm trú đối với công nhân, người lao động. Tăng cường quản lý người lao động về địa phương, lao động đang thuê trọ do các doanh nghiệp đang tạm dừng hoạt động hoặc lao động tạm thời nghỉ việc.
- Chủ động nâng cao năng lực lấy mẫu xét nghiệm, chú ý thực hiện tốt các khâu phục vụ công tác xét nghiệm, đảm bảo chính xác, kịp thời; chỉ đạo UBND, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các phường chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ công tác lấy mẫu, xét nghiệm, tuyệt đối không được để sót đối tượng. Tăng cường lấy mẫu, xét nghiệm ở các địa bàn có nguy cơ cao, địa bàn có bệnh nhân mắc Covid-19, các khu vực nhà trọ của công nhân; tổ chức xét nghiệm, sàng lọc sớm, chuyển bớt những người có nguy cơ nhiễm bệnh thấp về các điểm cách ly ở khu, phường khác.
- Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung các chốt kiểm soát dịch Covid-19 cho phù hợp thực tiễn, đảm bảo kiểm soát chặt chẽ, phát huy hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch.
- Thực hiện hiệu quả phương châm "4 tại chỗ"; chuẩn bị nguồn lực, phương tiện, nhân lực, trang thiết bị, vật tư y tế cho công tác phòng, chống dịch bệnh. Tiếp tục chuẩn bị tốt các khu vực làm nơi cách ly tập trung của thành phố, đảm bảo đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn, không để xảy ra lây nhiễm chéo trong khu vực cách ly.
- Thường xuyên tuần tra, kiểm soát với tần suất cao, bao phủ rộng khắp các khu vực, địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của tỉnh, thành phố; thực hiện công khai kết quả xử phạt trên hệ thống Đài phát thanh thành phố và hệ thống truyền thanh cơ sở; đối với những trường hợp vi phạm là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, có thông báo gửi về cơ quan, đơn vị, chi bộ đang công tác, sinh hoạt để xem xét, xử lý theo quy định.
- Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các khu vực, địa bàn có nhiều nguy cơ, như: Chung cư, siêu thị, chợ dân sinh, các cơ sở được phép kinh doanh theo quy định...
- Tập trung triển khai thực hiện quyết tâm chính trị về lắp đặt camera, trong đó tăng cường lắp đặt tại các khu vực đông dân cư, chợ dân sinh, công viên, vườn hoa... phục vụ công tác quản lý, giám sát việc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch.
- Tuyên truyền, hướng dẫn các trường hợp cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú thực hiện nghiêm việc phân loại, xử lý ban đầu đối với các loại rác thải có nguy cơ lưu giữ nguồn lây nhiễm Covid-19; đồng thời, có biện pháp thu gom, vận chuyển và xử lý đảm bảo đúng quy định.
- Xây dựng kênh thông tin, phần mềm tiếp nhận và xử lý các phản ánh, kiến nghị của người dân về các hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19.
- Duy trì hoạt động có hiệu quả các Tổ Covid cộng đồng, Tổ an toàn Covid trong doanh nghiệp, cơ quan, khu nhà trọ công nhân.
- Rà soát, tổng hợp các đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19 trên địa bàn, đề xuất, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, thực hiện chính sách hỗ trợ.
- Đảm bảo các điều kiện an toàn cho các lực lượng huy động, tình nguyện viên tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 (trang bị khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, xét nghiệm, tiêm vắc-xin...).
- Xem xét, tạm dừng khởi công mới các công trình, dự án chưa cấp thiết; có kế hoạch điều hành ngân sách, đảm bảo nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch Covid-19. Có phương án bố trí ngân sách và huy động các nguồn lực của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp để tiêm vắc-xin toàn dân, phấn đấu đạt miễn dịch cộng đồng trên địa bàn. Chỉ đạo, hướng dẫn các ngành, các địa phương chi trả chế độ phụ cấp chống dịch cho các lực lượng, đảm bảo kịp thời, đúng quy định.
- Quản lý, sử dụng chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích, đúng quy định các nguồn ủng hộ của các tổ chức, cá nhân cho công tác phòng, chống dịch.
- Tăng cường nắm tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các đối tượng tung tin thất thiệt về dịch bệnh; các trường hợp nhập cảnh trái phép; các hành vi chống đối, không chấp hành quy định về phòng, chống dịch. Quản lý chặt chẽ hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch theo quy định.
- Xây dựng các kịch bản tăng trưởng kinh tế thành phố; triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021.
- Tích cực tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình người tốt, việc tốt, nhân rộng cách làm hay, sáng tạo trong công tác phòng, chống dịch.
- Tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phòng, chống dịch của các cơ quan, đơn vị, của UBND, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các phường; chấn chỉnh, xử lý kịp thời những biểu hiện chủ quan, thực hiện thiếu quyết liệt, chưa làm hết trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch.
3. Đảng ủy các phường lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch điều chỉnh đáp ứng với từng cấp độ dịch trên địa bàn, đảm bảo có hiệu quả và khả thi. Trên cơ sở tình hình thực tiễn, đặc thù của địa phương, kịp thời nhận định, đánh giá tình hình, chủ động siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ" và các nguyên tắc phòng, chống dịch, nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống nhân dân.
Đối với những địa phương chưa có ca mắc Covid-19, cần tập trung cao, chủ động kiểm soát chặt chẽ, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo phương châm "sớm hơn một bước và cao hơn một mức", quyết tâm không để dịch bệnh lây lan vào địa bàn.
4. Các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Thành ủy, Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ của đơn vị mình trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19.
5. Ban Tuyên giáo Thành ủy tăng cường nắm bắt, định hướng kịp thời tình hình dư luận xã hội; chỉ đạo tăng cường tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch Covid-19; tuyên truyền các hình thức xử phạt vi phạm quy định về phòng, chống dịch; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch ở mức cao nhất, thực hiện khai báo y tế toàn dân, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình, tham gia có trách nhiệm trong các hoạt động phòng, chống dịch, tích cực phát hiện, tố giác với chính quyền địa phương, cơ quan chức năng các hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch trong xã hội. Người đứng đầu doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải chịu trách nhiệm áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ sở mình, bảo đảm sức khỏe, an toàn cho người lao động.
6. Ban Dân vận Thành ủy, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; huy động lực lượng tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch ở địa phương; tiếp tục tuyên truyền, vận động, khuyến khích các tổ chức, cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp tích cực tham gia đóng góp, ủng hộ nguồn lực, phục vụ công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ kinh phí mua vắc-xin Covid-19. Quan tâm các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, lao động phải tạm ngừng việc do ảnh hưởng của dịch bệnh; các khu cách ly; các lực lượng tham gia phòng, chống dịch...
Ủy ban MTTQ và các đoàn thể thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ của đơn vị mình trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19.
7. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy viên được phân công phụ trách theo dõi địa bàn, lĩnh vực, nắm chắc tình hình, trực tiếp xuống địa bàn để tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện, cùng với địa phương, đơn vị chủ động xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong công tác phòng, chống dịch và báo cáo xin ý kiến Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch thành phố và Thường trực Thành ủy kịp thời.
Văn phòng Thành ủy phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình kết quả thực hiện, báo cáo Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy.
Chỉ thị này phổ biến đến các chi bộ.
 
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh (b/c),
- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh,
- Các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh,
- TT Thành ủy, HĐND, UBND thành phố,
- Các đồng chí Thành ủy viên khóa XXII,
- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP,
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thành phố,
- Đảng ủy, HĐND, UBND, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các phường,
- Các chi, đảng bộ trực thuộc,
- Website Thành ủy, Đài Phát thanh, Cổng thông tin điện tử thành phố,
- Lưu Văn phòng Thành ủy.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ
 
 
 
 
(đã ký)
 
 
 
 
Tạ Đăng Đoan
 
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online35
Tất cả1088081