2019-08-21 08:47:35 Số lượt xem 751
1. Đối với UBND Thành phố:
 - Chịu trách nhiệm chỉ đạo việc quản lý, sử dụng quỹ đất công ích trên địa bàn theo đúng quy định của pháp luật. Chỉ đạo rà soát lại toàn bộ quỹ đất công ích trên địa bàn. Dây dựng kế hoạch giải quyết những tồn tại; lộ trình đầu tư trên diện tích đất công ích đảm bảo hiệu quả, phù hợp, đúng quy định. Đồng thời, thường xuyên chỉ đạo việc thanh tra, kiểm tra va xử lý kịp thời các hành vi vi phạm.
  - Tổ chức Hội nghị quán triệt, hướng dẫn các địa phương nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng quỹ đất công ích, quản lý, sử dụng tiền thu được từ việc cho thuê đất công ích, việc lập, cập nhật các hồ sơ về quản lý, sử dụng quỹ đất công ích; trình tự, thủ tục cho thuê đất… Thực hiện xong trong quý III năm 2019.
  2. Đối với các xã, phường:
  - Rà soát lại toàn bộ quỹ đất công ích. Xây dựng kế hoạch giải quyết những tồn tại, thiếu sót (nếu có) tại địa phương. Đồng thời tăng cường trách nhiệm quản lý, sử dụng đất công ích, đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả và tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
  Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm trước chủ tịch UND Thành phố nếu để xảy ra việc lấn, chiếm đất công ích; tự ý chuyển mục đích sử dụng đất; xây dựng công trình trái phép trên đất công ích; cho thuê đất không đúng quy định pháp luật… Bí thư Đảng ủy xã, phường chịu trách nhiệm liên đới với các vi phạm liên quan.
 3. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, đặc biệt là người đứng đầu, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt việc thực thi chính sách, pháp luật về đất đai và phải chịu trách nhiệm nếu để tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi mình quản lý vi phạm pháp luật để trục lợi, gây thất thoát, sử dụng lãng phí đất đai nói chung và quỹ đất công ích nói riêng.
 Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Thành ủy viên khóa XXI được phân công phục trách các xã, phường tăng cường theo dõi, bám nắm cơ sở, tập trung chỉ đạo, đôn đốc công tác quản lý, sử dụng quỹ đất công ích trên địa bàn phụ trách.
 Giao Văn phòng Thành ủy phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi việc thực hiện Kết luận, tổng hợp báo cáo kết quả với Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy theo quy định.
 
 
Ban Biên tập 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online49
Tất cả1606810